Jump to main content

Edukacja

Szkolnictwo wyższe zostało zaburzone. Studenci uczestniczący w wykładach online. Profesorowie prowadzący zajęcia ze zdalnej sali. Modele hybrydowe w domu i w klasie. Doskonały dźwięk ma kluczowe znaczenie dla integracji i nauki. Znajdź rozwiązanie Shure dla swojej sali.

Rozwiązania w zakresie nauki hybrydowej

Microflex® Advance™ dla edukacji

MV5C dla oświaty

Ekosystem Stem dla sal wykładowych

Hybrydowe środowiska nauczania pozostaną, jednakże większość konfiguracji sprzętu dźwiękowego w salach lekcyjnych nie jest przystosowana do obsługi najnowszej rewolucji w edukacji. Ekosystem Stem daje możliwość łączenia i dopasowywania do 10 punktów końcowych audio, więc niezależnie od tego, czy znajdujesz się w sali wykładowej na 100 miejsc, czy w bibliotece, Twoi zdalni studenci mogą płynnie uczestniczyć w zajęciach i czuć się tak, jakby wszyscy byli w tym samym pomieszczeniu.

Odkryj Ekosystem Stem

Ekosystem dźwięku

Dalsza lektura

Stem Ceilinig - Pytania i odpowiedzi
Unikatowy projekt modelu Ceiling sprawia, że ludzie na całym świecie rozmawiają ze sobą. W celu wyjaśnienia wszelkich nieporozumień dotyczących mikrofonu Ceiling zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i przygotowaliśmy na nie odpowiedzi, w których wyjaśniamy, do czego może, a do czego nie może być używana ta nowa technologia.
Instalacja Stem Ceiling

Powiązane studia przypadków