Jump to main content

Śledzenie przez kamerę
Równość na spotkaniu dla wszystkich

Sterowanie pracą kamery przez sygnał mikrofonu

Niezależnie od tego, czy jest to połączenie konferencyjne, posiedzenie rady miasta, czy wykład na uniwersytecie, niezwykle istotne jest zapewnienie wysokiej jakości wrażeń audiowizualnych.Mikrofony sieciowe firmy Shure zapewniają naszemu systemowi kamer najbardziej precyzyjne dane dotyczące lokalizacji mówcy w celu zapewnienia jeszcze lepszej interakcji personalnej między uczestnikami spotkania.

Zaawansowane śledzenie przez kamerę w każdej sytuacji

Konferencje AV

Zdalni uczestnicy spotkania często wolą widzieć tylko osobę mówiącą niż mieć szeroki kadr na całe pomieszczenie. 

Sufitowy mikrofon matrycowy MXA920 może bardzo pomóc systemowi sterowania kamerą zogniskować kadr na osobie mówiącej, aby spotkania były znacznie bardziej zaangażowane. 

 

Obrady i panele

Publiczność w sali lub osoby oglądające przekaz na żywo potrzebują czuć się tak, jak gdyby były one realnymi uczestnikami dyskusji. 

Rozwiązania dźwiękowe Shure zapewniają rzetelne informacje dla systemu sterowania pracą kamery, dzięki czemu może on zawsze koncentrować się na mówcy, zapewniając bardziej profesjonalny przekaz podczas strumieniowania i rejestrowania.

Szkolnictwo wyższe

Bez względu na to, czy rejestrujemy seminarium czy też przekazujemy wykład z dużego audytorium, zapewnienie interaktywnego charakteru dyskusji wymaga, aby poruszający się po sali wykładowcy i studenci zadający pytania byli dobrze widziani i słyszani. 

Dzięki sufitowemu mikrofonowi matrycowemu MXA920 system sterowania pracą kamery może płynnie zmieniać kadr między wykładowcą a studentami, aby zapewnić jeszcze bardziej skuteczne nauczanie.

 

Śledzenie przez kamerę z użyciem MXA920

MXA920 zapewnia precyzyjną lokalizację każdego mówcy – nawet w przypadku, gdy równocześnie mówi wiele osób.Ta dokładna lokalizacja pozwala niektórym systemom sterowania kamerami na precyzyjne kadrowanie poszczególnych mówców, płynne przechodzenie między kolejnymi osobami zabierającymi głos, a także pokazywanie całego pomieszczenia w szerokim kadrze. 

Dane z precyzyjnym pozycjonowaniem mówcy pozwalają zmaksymalizować wydajność każdego typu systemu kamer, niezależnie od tego, czy działa on z użyciem presetów użytkownika czy też korzysta z funkcji śledzenia mówcy na żywo. 

POZNAJ MXA920

Znajdź pakiet, który spełnia potrzeby Twojego systemu konferencyjnego.

Ekosystem Microflex

Więcej zasobów