Wytyczne i zalecenia dotyczące dystansu społecznego w salach lekcyjnych

February 24, 2022 Wytyczne i zalecenia dotyczące dystansu społecznego w salach lekcyjnych

Edukacja, wydarzenia towarzyskie i praktycznie wszystko inne w 2020 roku zostało wywrócone do góry nogami. Nauczanie zaczęło być realizowane online, seminaria odbywały się z przestrzeganiem dystansu społecznego, a wiele wydarzeń towarzyskich to obecnie imprezy wirtualne. W odniesieniu do sektora edukacji może być trudno wyobrazić sobie, jak to wszystko będzie wyglądać, gdy uczniowie, nauczyciele i cały personel wróci do szkół jesienią.

Nie ma wątpliwości, że powrót studentów i pracowników na uczelnie będzie obwarowany wieloma wytycznymi i ograniczeniami dotyczącymi zapewnienia dystansu społecznego. Jakie jednak będą konkretne zalecenia i wytyczne odnoszące się do tego, jak mają się zachowywać uczniowie w klasach lekcyjnych? W oparciu o informacje uzyskane z Center for Disease Control and Prevention (Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom) uczelnie powinny wykonać szereg kroków, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim studentom oraz pracownikom podczas zajęć na uczelni.

Zapewnienie różnych wariantów instrukcji postępowania

Każda ze szkół ma swój własny plan, który różni się w zależności od konkretnych warunków oraz przypadków związanych z pandemią występujących na danym terenie. Wiele szkół będzie nadal oferować różne formaty edukacji, włączając w to zajęcia w trybie Hyflex oraz zdalne nauczanie, aby pracować z uczniami obecnymi w salach lekcyjnych, jak też połączonymi zdalnie. Zajęcia w trybie HyFlex to takie, gdzie studenci mają opcję fizycznej obecności w zajęciach, uczestnictwa w nich online lub dokonania wyboru spośród tych dwóch wariantów. Inną opcją jest nauka na odległość w trybie online, w której to wykorzystuje się rozwiązania technologiczne, takie jak połączenia wideokonferencyjne, do przekazania treści uczniom, którzy są w innym miejscu niż nauczyciel. Szkoły będą również zmieniać same plany lekcji i modyfikować czas zajęć, aby w jak najlepszym stopniu wykorzystać posiadane pomieszczenia, ponieważ niektóre zajęcia mogą odbywać się tylko przy bezpośrednim kontakcie nauczyciela z uczniami.

Jest jednak nieuniknione, że gdy ludzie wrócą na uczelnie jesienią, zaobserwujemy wzrost przypadków zakażeń koronawirusem. W zależności od poziomów ryzyka Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom przygotowało różne warianty instrukcji postępowania. Najniższa kategoria ryzyka dotyczy sytuacji, w której wykładowcy i studenci korzystają z opcji zajęć i wydarzeń związanych z nauką wyłącznie w trybie wirtualnym. W kategorii średniego ryzyka znajdują się zajęcia prowadzone personalnie w małych grupach, a także inna aktywność oraz wydarzenia, gdzie uczniowie lub uczestnicy znajdują się w odległości ok. 2 metrów od siebie, tak jak ma to miejsce na zajęciach hybrydowych lub typu HyFlex oraz zajęciach rozbitych liczbowo. W kategorii najwyższego ryzyka są tradycyjne zajęcia lekcyjne w pełnej obsadzie, zajęcia i zdarzenia, w których nie jest przestrzegany dystans społeczny, gdzie uczniowie wspólnie korzystają z materiałów dostępnych w salach lekcyjnych i bez żadnych ograniczeń mają pełny kontakt ze sobą w trakcie przerw oraz w innych sytuacjach. Wybór określonego modelu kształcenia i pracy przez szkoły sprawia, że są one w stanie wracać do zajęć we własnym tempie, nie będąc zmuszanymi do rozpoczęcia edukacji, gdy nie czują, że jest to bezpieczne.

Tworzenie nowej postaci sal lekcyjnych

Szkoły oferujące zajęcia lub spotkania, które odbywają się bezpośrednio z nauczycielami zmieniają formę swoich sal lekcyjnych, aby zapewnić wystarczającą fizyczną odległość między uczniami a personelem w trakcie tych zajęć. Z pomieszczeń są usuwane zbędne meble i zmniejszana jest w nich liczba miejsc siedzących. Redukowana jest też liczba zajęć i możliwości niepotrzebnego gromadzenia się grup uczniów. W szkołach podejmowane są też inne działania związane z zapewnieniem dodatkowych środków ostrożności. Tworzone są schematy kierunkowego poruszania się po obiektach w celu uniknięcia zbędnego kontaktu z innymi osobami oraz wyznaczane są „czyste” przejścia między danymi przestrzeniami. Poniżej znajduje się kilka przykładów pomysłów dotyczących przygotowania klas zapewniających dystans społeczny.

Stoły i biurka można przestawić w układ litery „U” lub w bardziej rozstrzelonych rzędach, aby zwiększyć odległość między osobami. Placówki dysponujące dodatkowym budżetem mogą zainwestować w nowe meble, biurka oraz przegrody ochronne, które są elastyczne w użyciu, łatwe w czyszczeniu i można je łatwo dopasowywać do zmieniających się potrzeb i wymagań w salach lekcyjnych. Dzięki obecności mebli, które są łatwe w przestawianiu, uczniowie mogą nadal uczestniczyć w lekcjach i innych zajęciach, które odbywają się w małych grupach, ustawiając swoje biurka lub krzesła w kształt okręgu lub podobny.

Unowocześnienie technologii w salach lekcyjnych

Unowocześnienie technologii w salach lekcyjnych ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu płynnego powrotu do zajęć nauczycielom oraz studentom, którzy będą w nich uczestniczyć zarówno fizycznie w klasach, jak również zdalnie. Przestarzała technologia powoduje u nauczycieli frustrację i znacznie utrudnia im skuteczne i niczym nieograniczone nauczanie. Dlatego też sale lekcyjne powinny być wyposażane w technologię, która pomaga korzystać z różnych formatów nauczania, oferowanych przez szkoły. Ważne jest, aby znaleźć technologię, która jest łatwa w użyciu, ponieważ nauczyciele nie powinni być obarczeni dodatkowym stresem związanym z obecnością skomplikowanej technologii w salach lekcyjnych. Szkoły potrzebują również technologii, która jest także elastyczna w zastosowaniu i będzie mogła zaspakajać przyszłe potrzeby wraz z rozwojem placówek edukacyjnych. Kilka przykładów układu w salach lekcyjnych wraz z listami tego, co jest w nich potrzebne, znajduje się w naszym blogu: Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o salach lekcyjnych HyFlex. Znajdują się w nim informacje dotyczące sprzętu niezbędnego do przygotowania sal lekcyjnych działających w trybie HyFlex, hybrydowym oraz z zachowaniem dystansu społecznego.

Jeśli poszukujemy inspiracji oraz pomysłów projektowych związanych z tym, w jaki sposób uczelnie adaptują nowoczesną technologię do potrzeb zdalnego nauczania lub kursów HyFlex, możemy w każdym momencie przeanalizować nasze wzorcowe projekty Stem Audio. Istnieje wiele sposobów na zapewnienie dystansu społecznego w różnych placówkach edukacyjnych.

 

 

Podwyższenie standardu czystości

Szkoły zatrudniają dodatkowy personel techniczny, aby zapewnić wyższy standard czystości i higieny w obiektach. Sale są dodatkowo sprzątane i dezynfekowane w przerwach między zajęciami oraz gruntownie czyszczone raz w tygodniu, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się zarazków. Ma to szczególne znaczenie w pomieszczeniach, w których znajdują się przedmioty i urządzenia użytkowane przez wiele osób, jak np. w salach komputerowych. Wiele instytucji szkolnictwa wyższego opracowuje ścisłe harmonogramy rutynowego sprzątania i dezynfekcji często dotykanych powierzchni oraz przestrzeni otwartych lub ogólnodostępnych, takich jak toalety, bary, automaty z napojami i przekąskami itp., a także ogranicza dostęp do obszarów wspólnych takich jak np. miejsca odpoczynku.

Zachowanie czujności

Pracownicy oraz studenci uczelni powinni zachować czujność i uważnie obserwować nieobecność pracowników oraz studentów. Jeśli ktoś będzie wykazywał objawy COVID-19, ważne jest, aby został szybko przetestowany i ewentualnie poddany kwarantannie, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w zazwyczaj zatłoczonym środowisku akademickim. Powinny też zostać podjęte działania zapewniające dodatkowy personel, który będzie w stanie prowadzić zajęcia w zastępstwie, gdy zachorują niektórzy nauczyciele i wykładowcy.

To tylko kilka z wielu różnych sposobów, jakich uczelnie i inne instytucje szkolnictwa wyższego mogą użyć do przygotowania swoich kampusów, personelu oraz studentów do bezpiecznego i zdrowego powrotu do nauki.
Jeśli chcemy poznać pełną listę zagadnień odnoszących się do instytucji szkolnictwa wyższego, które zostały przygotowane przez CDC (Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom), można to zrobić tutaj.

Chcesz dowiedzieć się więcej o przygotowaniu sal lekcyjnych do zapewnienia dystansu społecznego?

Wsparcie dla różnych modeli nauczania i znalezienie odpowiedniego rozwiązania dźwiękowego, przy zapewnieniu wymagań zachowania dystansu społecznego, jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dowiedz się, dlaczego uczelnie w całym kraju wybierają produkty Stem Audio do swoich sal lekcyjnych, aby zapewnić wydajne i ciągłe nauczanie w nadchodzących semestrach.

Dowiedz się więcej

  • Clases
  • Capacity