Stem Ceilinig - Pytania i odpowiedzi

Stem Ecosystem | September 14, 2022 Stem Ceilinig - Pytania i odpowiedzi

Dlaczego umieszczać wszystko w jednym mikrofonie, gdy można mieć sto w małej i kompaktowej formie? Stem Ceiling jest innowacyjną matrycą mikrofonową, która została zaprojektowana do zamontowania na/w suficie naszej przestrzeni konferencyjnej Sto wbudowanych mikrofonów może zostać skonfigurowanych do utworzenia wąskiej, średniej lub szerokiej wiązki przechwytywania dźwięku, w zależności od tego, czy chcemy słyszeć grupę rozmawiających osób czy też jednego mówcę.

Unikatowy projekt modelu Ceiling sprawia, że ludzie na całym świecie rozmawiają ze sobą. W celu wyjaśnienia wszelkich nieporozumień dotyczących mikrofonu Ceiling zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i przygotowaliśmy na nie odpowiedzi, w których wyjaśniamy, do czego może, a do czego nie może być używana ta nowa technologia.

Co jest wyjątkowego w modelu Ceiling w porównaniu do innych urządzeń Stem?

Mikrofon Ceiling jest unikatowym rozwiązaniem w rodzinie urządzeń ekosystemu Stem, a to z tego względu, że jako jedyny nie posiada wbudowanego głośnika Model Ceiling wykorzystuje programowalną matrycę mikrofonów kierunkowych do utworzenia obszarów przechwytywania dźwięku o różnych wielkościach, które mogą obejmować cały stół konferencyjny lub tylko jednego mówcę, w zależności od potrzeb danego pomieszczenia konferencyjnego lub konkretnego spotkania. Ceiling pozwala też na utworzenie wyizolowanego stożka aktywnego przechwytywania dźwięku bezpośrednio pod nim, z równoczesnym blokowaniem wszystkich hałasów z zewnątrz. To rozwiązanie nazywamy „odgradzaniem dźwięku”. Widzimy, że ta funkcja jest używana w wielu salach lekcyjnych, ponieważ pozwala ona skoncentrować działanie mikrofonu tylko na tym, co mówi nauczyciel lub profesor, który znajduje się w utworzonym stożku odgrodzonego przechwytywania dźwięku.

Czy Stem Ceiling może być użyty jako samodzielne urządzenie?

Krótka odpowiedź na to pytanie to: tak, ale jest to rzadkie.

Poza niektórymi bardzo specyficznymi przypadkami użycia, Ceiling jest zaprojektowany do zainstalowania w połączeniu z jednym lub wieloma głośnikami i powinien być praktycznie zawsze używany ze Stem Hub. Widzieliśmy samodzielne i udane użycie modelu Ceiling, gdy był on wykorzystywany w sterylnym środowisku w zastosowaniu „tylko do rejestrowania dźwięku”. Jeśli nie jest to właśnie taki przypadek wykorzystania tego modelu, nasz mikrofon Ceiling powinien być użyty razem z urządzeniem Stem Hub, ponieważ jest on tym, co nazywamy mózgiem ekosystemu. Model Hub działa jako procesor DSP ekosystemu, który zapewnia automatyczne sterowanie wzmocnieniem sygnałów i sprawia, że jest przesyłany najlepszy sygnał audio do zdalnych uczestników spotkania.

Czy ze Stem Ceiling mogę użyć głośników innych producentów?

Oczywiście! Będzie to wymagało podłączenia za pośrednictwem wtyku 3,5 mm lub RCA wzmacniacza głośników innego producenta do terminala połączeniowego, który znajduje się z tyłu Stem Hub. W przypadku podłączenia głośników innych producentów urządzenie Hub zapewnia, że dźwięk z głośników, który będzie przechwytywany przez mikrofon Ceiling, nie będzie przesyłany z powrotem do zdalnych uczestników, a tym samym nie będzie powstawało echo. Podczas gdy inne urządzenia Stem łączą się z systemem z wykorzystaniem lokalnej sieci pomieszczenia, to głośniki innych producentów będą musiały być fizycznie połączone z Hubem.

Chociaż użytkownicy mają możliwość korzystania z głośników zewnętrznych, zespół Shure stoi na stanowisku, że używanie urządzeń Speaker, Table i Wall zapewnia łatwiejsze i bardziej przyjazne dla użytkownika wrażenia. Wynika to z tego, że wszystkie te urządzenia mają wbudowane wysokiej jakości głośniki, które mogą szybko i łatwo połączyć się za pośrednictwem sieci z mikrofonem Ceiling w celu zapewnienia idealnych doświadczeń podczas konferencji. Ekosystem Stem wykorzystuje narzędzia programowe w tandemie z urządzeniami w celu dopasowania ustawień pracy każdego z urządzeń do środowiska akustycznego pomieszczenia.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, czy mikrofon Stem Ceiling ze swoimi unikatowymi funkcjami jest odpowiedni dla twojej przestrzeni, skontaktuj się z naszym lokalnym przedstawicielem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

Stem Ecosystem

Stem Ecosystem

Discover the ecosystem that gives you the freedom to create, manage, and scale your collaboration space audio exactly the way you want.