Pokój spotkań

Pokój spotkań

Najwyższej klasy pokoje spotkań są wyposażone w innowacyjne mikrofony instalacyjne sprzyjające owocnym rozmowom. Rozwiązania konferencyjne Shure idą jednak o krok dalej.

Uwolnij potencjał swojego zespołu lepszym dźwiękiem

To w pokojach spotkań rodzą się najbardziej innowacyjne pomysły. To tam omawiane są dalsze kierunki rozwoju firmy. Rozmowy te są na tyle ważne, że warto prowadzić je z użyciem innowacyjnych mikrofonów. Dyskretna instalacja. Brak konfiguracji. Inteligentne sterowanie. Rozwiązania konferencyjne Shure to idealny partner wszystkich rozmów.

 

Microflex® Advance do pokoi spotkań

Microflex® Wireless do pokoi spotkań

Konferencyjny procesor dźwięku IntelliMix® P300 zoptymalizowany pod kątem sal spotkań

How To Eliminate Complicated Cabling In Your Meeting Rooms Forever
The typical conference room install can be smooth sailing or an absolute nightmare depending on the products you’ve chosen to integrate.
Stem Table microphone
Stem Control
Z bloga Shure
Stem Control: When You Need It And Why You Want It In Your Meeting Rooms
Stem Control serves as a centralized controller for your Stem devices. Learn more about it and why you need it in your meeting rooms.
two different meeting rooms
Z bloga Shure
Standardize All Your Conference Room Audio With One Solution
A lot of conference audio manufacturers have different solutions for every room that don’t work in tandem with one another. Standardize with Stem.
Stem RoomCheck
Z bloga Shure
How To Verify A Successful Conference Room Audio Install (Stem RoomCheck)
Audio is subjective. Meaning that audio that may sound clear to one person may sound horrible to another. To solve that, we created Stem RoomCheck.
Stem HUB
Z bloga Shure
What Is The Hub And Why Is It A Crucial Part Of The Stem Ecosystem?
The Hub is Stem's smallest product but don't let its small size fool you. This product is essential to this effortless ecosystem.
Stem RoomDesign on monitor
Z bloga Shure
How To DIY RoomDesign
RoomDesign lets you virtually recreate any room, add-in products, and check the coverage so you know exactly what you need before spending a cent.
Stem Ceiling microphones
Z bloga Shure
A Complete Guide To Video Conferencing Enabled Room Design
Learn how things like furniture, cameras and audio equipment can all work together to make your conference rooms perfect for virtual communication.