Jump to main content

Koniec produkcji produktu

Wskazówki dotyczące wycofania produktów Shure, które pomogą Ci zarządzać istniejącym sprzętem i płynnie przejść na następną generację.

 

Shure zobowiązuje się do wytwarzania i dostarczania produktów o najwyższej jakości, niezawodności i wartości. Staramy się zapewnić naszym klientom najwyższą jakość i innowacyjne rozwiązania zaprojektowane z myślą o ich potrzebach. Z tego względu nasze produkty mogą być wycofane z produkcji z powodu zmian wymagań rynku i wymagań użytkowników, postępu technologicznego lub w wyniku innych strategicznych decyzji biznesowych.

Zdajemy sobie sprawę, że wycofanie produktów może wpłynąć na istniejące zasoby sprzętowe, standardy użytkowe, a także przyszłe decyzje zakupowe. Aby pomóc w bardziej efektywnym i płynnym zarządzaniu sprzętem przy przejściu na następną generację produktów Shure, poniżej można znaleźć ogólne wskazówki dotyczące wycofania z produkcji (EOL) produktów sprzętowych i programowych Shure.

Shure zastrzega sobie prawo do przeglądu i dostosowania ustaleń dotyczących końca produkcji określonych produktów w oparciu o indywidualne okoliczności.

 

 

Powiadomienie o zakończeniu produkcji

Powiadomienie o zakończeniu produkcji (EOLN) to oficjalny komunikat do klientów Shure i partnerów handlowych dotyczący wycofania produktu. Shure dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć takie powiadomienie co najmniej sześć miesięcy przed datą ostatniego zamówienia (LOD) i może zawierać następujące informacje:

  • Lista wycofanych produktów lub wariantów produktów.

  • Ostatnie zamówienie, sprzedaż i uzgodnienia dotyczące realizacji.

  • Produkty zastępcze lub alternatywne, jeśli występują.

  • Wszelkie inne informacje dotyczące końca produkcji i powiązanego wsparcia.

Powiadomienia e-mailowe

Komunikat EOLN będzie zawarty w biuletynach Shure lub przesłany jako specjalny e-mail w razie potrzeby. Jeśli obecnie nie otrzymujesz wiadomości Shure, zarejestruj się poniżej.

 

Zapisz się do naszych biuletynów

 

 
Strony produktów i często zadawane pytania

Komunikat EOLN będzie też publikowany w naszej bazie danych odpowiedzi wraz z oświadczeniem na odpowiedniej stronie produktu na stronie internetowej Shure i portalu Shure Tech.

Shure prowadzi listę wszystkich wycofanych produktów w naszej Bazie odpowiedzi, w tym linki do odpowiednich komunikatów EOLN

 

Zobacz komunikaty EOL dotyczące produktów Shure

 

 

Data ostatniego zamówienia

Data ostatniego zamówienia (LOD) to ostatni dzień, w którym Shure zamierza przyjmować zamówienia zakupu produktu EOL, często określany również jako data odcięcia zamówienia, ostatni zakup lub ostatni dzień sprzedaży.

Produkt wycofany z produkcji EOL może mieć ustalony LOD lub może być nadal dostępny do wyczerpania zapasów. Obowiązujące ustalenia zostaną przekazane w komunikacie o zakończeniu produkcji.

Shure zastrzega sobie prawo do analizy i akceptowania/odrzucania dowolnego zamówienia w oparciu o indywidualne okoliczności, w tym dostępność produktu.

 

 

Koniec wsparcia

Data zakończenia wsparcia technicznego (EOS) to ostatni dzień, w którym Shure zamierza świadczyć wsparcie po sprzedażowe, serwisowe i gwarancyjne dla produktu EOL, zgodnie ze standardową gwarancją Shure lub w inny sposób określony przez Shure w indywidualnych umowach dotyczących poziomu wsparcia serwisowego.

Wsparcie sprzętowe obejmuje określony okres od pierwotnej daty zakupu i może obejmować inżynierię, aplikacje i wsparcie techniczne, aktualizacje dotyczące zgodności z przepisami prawnymi, serwis i naprawy, w tym utrzymanie zapasu części zamiennych i serwisowych, w zależności od dostępności materiałów, komponentów, inżynierii i mocy produkcyjnych.

Pomoc techniczna dotycząca oprogramowania i oprogramowania układowego może być ograniczona do 24 miesięcy od daty powiadomienia EOL i może obejmować wydanie niezbędnych aktualizacji, poprawek błędów, poprawek zabezpieczeń i aktualizacji systemu operacyjnego. Po tym okresie produkty EOL nie będą już funkcjonalnie obsługiwane przez odpowiednie narzędzia programowe Shure, w tym między innymi Wireless Workbench i Designer.

Rejestracja produktu

Zalecamy zarejestrowanie produktu EOL przy zakupie, aby potwierdzić datę zakupu, okres gwarancji oraz dostęp do wsparcia klienta i serwisu

 

Przejdź do rejestracji produktu

Zasoby dotyczące wycofanych produktów

Strony produktów wycofanych z produkcji, w tym powiązane zasoby techniczne, pozostaną dostępne w witrynie internetowej Shure i portalu Shure Tech aż do EOS.

Po terminie określonym w EOS, podręczniki użytkownika powinny być dostępne w Wyszukiwarce dokumentacji wycofanych produktów na stronie internetowej Shure lub w sekcji Produkty wycofane w portalu Tech Portal.

 
Zobacz Wyszukiwarkę dokumentów Zobacz w Tech portalu

 

 


Oś czasu EOL