Jump to main content

Informacja o dostępnych częstotliwościach radiowych dla mikrofonów bezprzewodowych

Zasady korzystania z częstotliwości ogólnodostępnych

Wykaz urządzeń radiowych niewymagających zgody na używanie.

Na terenie Polski nie wymaga zgody używanie następujących urządzeń radiowych:

 1. końcowych dołączanych do zakończeń sieci telekomunikacyjnych;
 2. będących zakończeniami sieci telekomunikacyjnej w systemie typu punkt - wiele punktów (PMP);
 3. z interfejsem umożliwiającym połączenie, współpracę i wymianę informacji drogą radiową między stacją bazową, a telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, pracujących w ruchomej lub stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej;
 4. typu PMR 446, przeznaczonych do używania wyłącznie w zakresie częstotliwości 446,0-446,1 MHz w ośmiu kanałach radiowych z odstępem 12,5 kHz, gdzie najniższa częstotliwość fali nośnej wynosi 446,00625 MHz, z zastępczą mocą promieniowaną nadajnika w odniesieniu do dipola półfalowego, zwaną dalej "e.r.p.", nieprzekraczającą 500 mW, wyposażonych tylko w antenę zintegrowaną, spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 296;
 5. cyfrowych noszonych typu PMR 446, przeznaczonych do używania wyłącznie w zakresie częstotliwości 446,1-446,2 MHz, w kanałach radiowych z odstępem 6,25 kHz lub 12,5 kHz, z mocą nadajnika nieprzekraczającą 500 mW e.r.p., wyposażonych tylko w antenę zintegrowaną, z wymuszonym ograniczeniem czasu nadawania do 180 s, spełniających wymagania określone w normie przenoszącej normę ETSI EN 300 113, normę ETSI EN 301 166 lub w równoważnych specyfikacjach technicznych;
 6. stacji bazowych małej mocy pracujących w zakresach częstotliwości 880-915 MHz (odbiór) i 925-960 MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 20 dBm e.r.p.;
 7. stacji bazowych małej mocy pracujących w zakresach częstotliwości 1.710-1.730 MHz oraz 1.755-1.785 MHz (odbiór) i 1.805-1.825 MHz oraz 1.850-1.880 MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 20 dBm e.r.p.;
 8. stacji bazowych małej mocy pracujących w zakresach częstotliwości 1.920-1.980 MHz (odbiór) i 2.110-2.170 MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 21 dBm e.r.p.;
 9. przeznaczonych do używania wyłącznie w zakresie częstotliwości 26,96-27,41 MHz, typu PR27, spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 135;
 10. przeznaczonych do używania wyłącznie w zakresie częstotliwości 26,96-27,41 MHz, z emisją dwuwstęgową sygnału zmodulowanego amplitudowo, zwaną dalej "DSB-AM", lub emisją jednowstęgową sygnału zmodulowanego amplitudowo, zwaną dalej "SSB-AM", spełniających wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 433, przy czym dopuszczalna moc wyjściowa nadajnika dla DSB-AM wynosi do 4 W, a dla SSB-AM do 12 W szczytowej mocy obwiedni.


Wykorzystywanie podanych urządzeń dozwolone przy spełnieniu następujących warunków:

 1. nie mogą powodować zakłóceń w pracy innych urządzeń,
 2. nie podlegają ochronie przed zaburzeniami elektromagnetycznymi ze strony innych urządzeń.