Jak zaprojektować salę lekcyjną ze sprzętem wideokonferencyjnym do zdalnego nauczania

September 10, 2021 Jak zaprojektować salę lekcyjną ze sprzętem wideokonferencyjnym do zdalnego nauczania

W ostatnich miesiącach szkoły oraz instytucje edukacyjne gwałtownie zmieniły swój program i metody nauczania z powodu pandemii COVID-19, która spowodowała zamknięcie wielu uczelni w całym kraju. W trakcie pandemii te instytucje zostały zmuszone do zmiany charakteru ich tradycyjnego sposobu nauczania, aby był on w pełni dostępny online i pozwalał na zdalne nauczanie. Obecnie, wraz z złagodzeniem ograniczeń, wiele szkół zaczyna przygotowywać sale lekcyjne do prowadzenia nauczania na odległość, ponieważ nie każdy uczeń może mieć możliwość powrotu do szkoły stacjonarnej. Przejście na nauczanie hybrydowe będzie wymagać od szkół odpowiedniego wyposażenia sal lekcyjnych w niezbędne urządzenia do prowadzenia nauczania na odległość, aby nauczyciele mogli bezproblemowo pracować z uczniami obecnymi fizycznie w sali lekcyjnej, jak też połączonymi online. Przyjrzyjmy się więc bliżej nauczaniu na odległość, jakie niesie to korzyści oraz jaki sprzęt wideokonferencyjny jest potrzebny w sali lekcyjnej, aby zdalne nauczanie było możliwe i skuteczne.

Czym dokładnie jest nauczanie na odległość?

Nauczanie na odległość jest określane jako forma edukacji, która wykorzystuje jedną lub więcej technologii do przekazywania wiedzy oraz innych niezbędnych treści uczniom, którzy znajdują się w innym miejscu niż nauczyciel. Zapewnia ona wsparcie dla normalnej i merytorycznej interakcji między uczniami a nauczycielem w sposób synchroniczny i asynchroniczny. Istnieje kilka różnych typów prowadzenia zajęć na odległość. Jednym z typów nauczania na odległość jest hybrydowa sala lekcyjna, która łączy nauczanie bezpośrednie z osobami, które się w niej znajdują, z uczeniem zdalnym, z osobami znajdującymi się w innych lokalizacjach. Innym wariantem jest pełne nauczanie w trybie online, co oznacza, że wszyscy uczniowie są poza salą lekcyjną np. w swoich domach i tego typu sposób edukacji może być preferowany w najbliższej przyszłości.

Jakie są korzyści z nauki na odległość?

Korzystanie z wideokonferencji dostępnej w sali lekcyjnej podczas zdalnego kształcenia oferuje wiele różnych korzyści uczniom, nauczycielom oraz instytucjom edukacyjnym. W przypadku uczniów zmniejsza to koszty czesnego oraz zwiększa możliwości uczenia się, również osobom mieszkającym na wsiach i w dużej odległości, a nawet z innych krajów. Kształcenie na odległość zapewnia też uczniom i nauczycielom większą elastyczność w harmonogramie codziennych zajęć. Zajęcia i wykłady można zarejestrować, co następnie pozwala uczniom na ich wielokrotne oglądanie, a nauczyciele mogą wykorzystać ten sam zarejestrowany wykład, zamiast powtarzać go kilka razy dziennie. Instytucje edukacyjne, które oferują kształcenie na odległość, są w stanie zapewnić ich większą dostępność, pokonując istniejące ograniczenia w przypadku tradycyjnego nauczania oraz wynikające z globalnej pandemii. Zdalna edukacja pozwala na równoczesne nauczanie większej liczby uczniów, umożliwia rozszerzenie zakresu kierunków dla studentów i zapewnia im większą elastyczność uczenia się, co z kolei będzie wiązać się z większą liczbą osób decydujących się na rozpoczęcie edukacji.

Jakie są podstawowe elementy do przygotowania sali lekcyjnej?

Platforma wideokonferencyjna

Do prowadzenia nauczania na odległość potrzebujemy przede wszystkim niezawodnego oprogramowania wideokonferencyjnego. Wszystkie posiadane produkty sprzętowe powinny bezproblemowo łączyć się i działać z takim oprogramowaniem. Ważne jest też to, aby spojrzeć na platformę konferencyjną pod kątem jej integracji z oprogramowaniem zarządzania nauczaniem. Powinniśmy również znaleźć taką platformę, która umożliwia udostępnianie ekranu, komentowanie, rejestrowanie i wszystko to, czego prowadzący zajęcia będzie potrzebować w trakcie nauczania na odległość.

Rekomendujemy następujące platformy konferencyjne: ZoomMicrosoft Teams, oraz Google Meet.

Niesamowity dźwięk

Połączenie wszystkiego w funkcjonalną całość będzie wymagało użycia niezawodnego i bardzo intuicyjnego rozwiązania dźwiękowego. Krytyczne pod tym względem będzie posiadanie rozwiązania, które będzie łatwe do opanowania i używania przez prowadzących zajęcia. Będziemy też potrzebować rozwiązania dźwiękowego, które jest nie tylko niezawodne, ale również skalowalne, aby łatwo je było dopasować do użycia w pomieszczeniach o różnej wielkości i różnych kształtach.

Stem Ecosystem

Nasza rekomendacja kompleksowego rozwiązania dźwiękowego: Stem Audio

Ekosystem Stem Audio składa się z pięciu dopasowanych do siebie sprzętowych rozwiązań dźwiękowych, które można dowolnie ze sobą łączyć (CeilingWallTableControl oraz Hub). Współdziałają one z wydajną platformą programową stanowiącą dla nich stabilne zaplecze. Nasz ekosystem stanowi opłacalną alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań ProAV, które mogą kosztować nawet 20000 USD dla pojedynczych pomieszczeń. Sale lekcyjne wyposażone w rozwiązania Stem to mniej niż połowa tego kosztu i mogą być łatwo dopasowane do każdego budżetu. Wszystkie urządzenia Stem łączą się bezpośrednio z siecią za pomocą jednego przewodu Ethernet, dzięki czemu można szybko i samodzielnie uruchomić działanie całego systemu w pomieszczeniu. Korzystając z urządzeń Stem można zapewnić doskonałe przechwytywanie dźwięku o wysokiej jakości w każdej sali lekcyjnej, przy równoczesnym zachowaniu zaleceń dotyczących dystansu społecznego. Po prostu dodajemy kolejne urządzenia i zwiększamy pokrycie zgodnie z naszymi potrzebami, aby mieć pewność, że każdy będzie słyszany. Poniżej znajduje się wzorcowy projekt pokazujący, jak urządzenia Stem łączą się w sali lekcyjnej.

Sposób połączenia urządzeń w ekosystemie Stem

Ponieważ można dowolnie łączyć i dobierać urządzenia, mamy pełną swobodę stworzenia jedynej w swoim rodzaju konfiguracji, która spełnia potrzeby każdej klasy. To czyni platformę Stem idealnym wyborem do zapewnienia zestandaryzowanego rozwiązania w całej jednostce edukacyjnej. Mając na uwadze wszystkie potrzeby związane z klasą lekcyjną i połączeniami wideokonferencyjnymi, dzięki rozwiązaniom Stem możemy zaoszczędzić dużo czasu oraz skuteczniej zarządzać całą instytucją edukacyjną.

Światła, kamera, wykład

Wybierając kamerę do potrzeb nauczania na odległość, ważne jest, aby określić wymagania, jakie musi ona spełnić. Na przykład czy będzie potrzebne zapewnienie określonego kąta widzenia lub możliwości zbliżania. Niektóre placówki edukacyjne korzystają z kształcenia na odległość prowadzonego przez gościnnych wykładowców, co często wymaga użycia kamery o większym polu widzenia i dodatkowo z zoomem, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy tylko potrzebujemy mniejszej kamery, która zapewnia jedynie rejestrowanie samego wykładowcy lub sali lekcyjnej.

Opcje kamer dla sali lekcyjnej

Rekomendujemy użycie następujących kamer:

Zapewnienie interakcji w salach lekcyjnych

Kilka opcji ekranów dla sal lekcyjnych

Kolejnym (opcjonalnym) elementem, który można wprowadzić w salach lekcyjnych, jest tablica interaktywna. Tablice interaktywne są przydatne dla zwiększenia zaangażowania zarówno tych uczniów, którzy są w sali lekcyjnej i mogą fizycznie uczestniczyć w zajęciach, jak też osób, które uczą się na odległość. Zdalni uczniowie mogą zobaczyć, jak nauczyciel i inni uczestnicy zajęć rozwiązują problemy lub dyskutują na temat materiałów pokazywanych na tablicach, a nauczyciel może łatwo zapisywać uwagi, w przeciwieństwie do ograniczonych możliwości, jakie zapewnia typowy whiteboard.

Rekomendujemy następujące tablice interaktywneSMART BoardNEC Display Infinity Board oraz Google Jam Board.

Korzyści płynące ze zdalnej nauki są oczywiste i stała się ona niezbędną opcją dla szkół, które chcą poszerzyć swoją ofertę edukacyjną. Nadal utrzymująca się pandemia COVID-19 i zmieniające się modele edukacji sprawiają, że sale lekcyjne muszą być wyposażone w niezawodny i elastyczny w użyciu sprzęt do zdalnej nauki, który usprawni zarówno cały proces nauczania, jak również uczenia się.ung optimieren.

  • How It All Connects
  • Conferencing Cameras
  • Distance Learning
  • Stem Ecosystem
  • Display Options