Jump to main content

Administracja publiczna

Instytucje i organizacje rządowe stawiają czoła poważnym wyzwaniom, które wymagają nowoczesnych systemów konferencyjnych. Rozwiązania audio Shure umożliwiają wydajną komunikację i sprawne dyskusje.

Fundament wydajnej komunikacji

Instytucje rządowe oraz organizacje pozarządowe potrzebują systemów dźwiękowych, które ułatwiają sprawne podejmowanie decyzji. Nietypowe miejsca spotkań oraz potrzeba komunikacji w wielu językach wymagają zaawansowanych systemów konferencyjnych.

Shure oferuje zintegrowane systemy zapewniające klarowny i zrozumiały dźwięk oraz obsługę funkcji głosowania i kabin tłumaczeniowych. Skuteczna komunikacja umożliwia sprawną organizację spotkań.

W jaki sposób technologia przyczynia się do tworzenia równych warunków dla wszystkich uczestników spotkań
Tak naprawdę najlepsze spotkania, to spotkania w realu, twarzą w twarz, osób zgromadzonych w jednym miejscu. Jednak jest jedna zasadnicza przeszkoda, czyli fizyczna odległość. Wykorzystanie technologii audio i wideo podczas wirtualnych spotkań ma jeden cel – pokonanie tej przeszkody.
MXA920
Rysunek CAD modelu MXA920
Z bloga Shure
Czy MXA920 może zastąpić MXA910 w specyfikacjach ofertowych?
Sufitowy mikrofon matrycowy MXA920W-S posiada wszystkie te same funkcje, co model MXA910, który zastępuje w ofercie Shure. Pasuje on do tych samych …
Sufitowy mikrofon matrycowy MXA920 w sali konferencyjnej
Z bloga Shure
Jaka jest różnica między automatycznym zasięgiem a sterowalnym zasięgiem?
Automatyczny zasięg powoduje przechwytywanie głosu mówców we wcześniej zdefiniowanym obszarze, podczas gdy sterowalny zasięg pozwala na nakierowanie …
MXA920 w sali konferencyjnej
Z bloga Shure
Jak działają obszary zasięgu MXA920?
Sufitowy mikrofon matrycowy MXA920 wykorzystuje technologię automatycznego zasięgu (Automatic Coverage™) do przechwytywania dźwięku tylko ze …
conference microphone, discussion system
Z bloga Shure
The Challenges Of AV In Council Spaces
Learn how audio systems can play a role in improving and supporting sound in council spaces.
Individuals at a meeting or conference using Shure mics
Z bloga Shure
Tackling the Government Sector: The Challenges and Solutions
What sets the government sector apart when it comes to AV installations is the huge variety of spaces and their functions. This can prove something …
None
Z bloga Shure
ZABEZPIECZ SIĘ PRZED OPADAJĄCYMI MIKROFONAMI ORAZ NIEPOŻĄDANYMI SZUMAMI
Kevin Beazley - Shure Conference Manager omawia najnowsze trendy i co należy wziąć pod uwagę przy wyborze systemu dyskusyjnego.