Elastyczne systemy bezprzewodowe Microflex zapewniają jednakowe wrażenia dźwiękowe w całym City University of Hongkong

Elastyczne systemy bezprzewodowe Microflex zapewniają jednakowe wrażenia dźwiękowe w całym City University of Hongkong

Customer Profile

City University of Hongkong jest dynamicznym, szybko rozwijającym się uniwersytetem, który dąży do doskonałości w zakresie badań i kształcenia zawodowego. Jako instytucja finansowana ze środków publicznych Uniwersytet angażuje się w pielęgnowanie i rozwijanie talentów studentów oraz przekazywanie wiedzy przydatnej we wspieraniu rozwoju społecznego i gospodarczego. Uniwersytet posiada dziewięć wydziałów. W ramach działań prowadzących do doskonałości Uniwersytet stara się rekrutować wybitnych naukowców z całego świata z różnych dyscyplin, w tym biznesu, mediów kreatywnych, energii i środowiska, nauki i inżynierii, nauk humanistycznych i społecznych, prawa, weterynarii i nauk przyrodniczych oraz inżynierii i analizy danych. 

Challenge

CityU posiada ponad 150 przestrzeni edukacyjnych na terenie kampusu, w tym sale wykładowe, sale ćwiczeń, pracownie dydaktyczne i przestrzenie eventowe. Skala infrastruktury audiowizualnej sprawiła, że zarządzanie systemem stało się dla personelu wsparcia technicznego złożonym problemem.

Istniejące na uniwersytecie mikrofonowe systemy bezprzewodowe również stały się wyzwaniem podczas ich codziennego użytkowania. Jakość dźwięku oraz odbiór sygnału były na tyle słabe, że zaczęły mieć już negatywny wpływ na nauczanie zdalne oraz w salach uczelni. Ponad 2500 pracowników akademickich uniwersytetu musiało również samodzielnie organizować mikrofony na każde zajęcia. Przekazywanie urządzeń rodziło też problemy dotyczące higieny oraz bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście pandemii. 

Solution

CityU wybrało system Microflex Wireless (MXW) ze względu na oferowane przez niego zaawansowane technologie bezprzewodowe oraz możliwości zarządzania pracą za pośrednictwem sieci.

Każdy wykładowca ma obecnie swój własny mikrofon, którego może używać w dowolnej sali w całym kampusie. Przed rozpoczęciem zajęć wykładowcy umieszczają swój mikrofon w stacji ładowania MXW i wciskają przycisk „Link” na urządzeniu w celu połączenia z lokalnym dwukierunkowym (APT) punktem dostępu MXW. Transceiver APT automatycznie zajmuje się koordynacją częstotliwości i zarządzaniem pracą, aby zapewnić stabilne działanie sieci bezprzewodowej i unikanie wszelkich zakłóceń. Ładowarka sieciowa oraz APT są podłączone do systemu dźwiękowego w sali zajęć, który jest również zintegrowany z platformą Zoom w celu umożliwienia zdalnym studentom wyraźnego słyszenia i pełnego uczestnictwa w dyskusji. 

W celu uproszczenia zarządzania systemem dźwiękowym w całym kampusie, CityU również mocno wykorzystuje rozwiązanie wideokonferencji sieciowych (AV-over-IP). Umożliwiło to uniwersytetowi centralne zarządzanie przestrzeniami i pozwoliło na ograniczenie wydatków na utrzymanie systemu. System sieciowy MXW zapewnił też większą elastyczność umożliwiając uniwersytetowi łatwiejsze zarządzanie wdrożeniem systemu w całym kampusie za pomocą aplikacji MXW. Wszystkie mikrofony bezprzewodowe są wskazywane na jednym interfejsie, a stan pracy sprzętu może być monitorowany za pośrednictwem sieci.

Advantages

Dzięki unowocześnieniu systemu bezprzewodowego kadra akademicka i studenci CityU mogą teraz doświadczać czystego, wysokiej jakości dźwięku, wysokiej wydajności i ciągłego działania systemu.

  • City University z MXW – obraz 1
  • City University z MXW – obraz 2
  • City University z MXW – obraz 3
  • City University z MXW – obraz 4
  • City University z MXW – obraz 5

Gear List

Model Number Quantity Description
MXWNCS2 MXWNCS2 100 2-portowa sieciowa stacja ładowania umożliwia ładowanie nadajnika ręcznego, typu bodypack oraz powierzchniowego w dedykowanych dla nich portach.
MXWAPT2 MXWAPT2 100 2-kanałowy, dyskretny, naścienny/sufitowy bezprzewodowy nadajnik-odbiornik/punkt dostępowy, kompatybilny z systemem Microflex Wireless.
MXW2/SM58 MXW2/SM58 Kapsuła SM58 połączona z ręcznym nadajnikiem Microflex Wireless MXW2.
MXW1 MXW1 Hybrydowy nadajnik osobisty ze zintegrowanym mikrofonem wszechkierunkowym i wejściem dla mikrofonu zewnętrznego, kompatybilny z systemami Microflex™ Wireless