VAR oraz MSP: Wiedza i doświadczenie AV wzmacniają Twoją ofertę komunikacji zintegrowanej

Shure Incorporated | March 11, 2024 VAR oraz MSP: Wiedza i doświadczenie AV wzmacniają Twoją ofertę komunikacji zintegrowanej

Przekształcenia miejsca pracy zwiększyły zapotrzebowanie na wysokiej jakości rozwiązania wideokonferencyjne jako niezwykle ważny element zasobów technicznych komunikacji zintegrowanej (UC). Firmy mają większą świadomość znaczenia technologii audiowizualnych klasy premium w zapewnieniu lepszych i oczekiwanych wyników współpracy. Wraz ze standaryzacją na platformach takich jak Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms lub Google Meet dokonywane są znaczące inwestycje w zakresie unowocześnienia mało wydajnych punktów końcowych w salach konferencyjnych. Sprzedawcy wartości dodanej (VAR) oraz Dostawcy usług zarządzanych (MSP) i ich współpracownicy i podmioty powiązane mają możliwość ułatwienia tego procesu i umocnienia swojej pozycji nieodzownych partnerów sukcesu operacyjnego swoich klientów.

Nowa generacja zogniskowanych na IT profesjonalnych konferencyjnych systemów dźwiękowych umożliwia kanałom IT dostarczanie znakomitych rozwiązań współpracy hybrydowej bez uciekania się do outsourcingu. Te rozwiązania są bardziej wydajne, zintegrowane i opłacalne, z jednoczesnym zapewnieniem lepszej funkcjonalności przy użyciu mniejszej liczby komponentów i z mniejszym wysiłkiem. Jednak nadal niezbędny jest pewien poziom kompetencji w zakresie AV, aby sprawnie i skutecznie pomóc klientom w określeniu idealnego rozwiązania dla ich unikatowych potrzeb.

Zalety z posiadania umiejętności AV

Zrozumienie i uwzględnienie specyficznych wymagań każdego klienta w zakresie współpracy ma niezwykle istotne znaczenie. Zapewniając sprawne i niezawodne działanie systemu AV w dowolnej przestrzeni lub przypadku użycia, partnerzy mogą wzmocnić efektywność operacyjną i w ten sposób zapewnić większą satysfakcję, lojalność i utrzymanie współpracy.

Eksperci z pogłębionym zrozumieniem akustyki i projektów konferencyjnych systemów dźwiękowych mogą zapewnić nieocenioną pomoc w przedstawieniu możliwości lub ograniczeń dostępnych rozwiązań (zobacz wyżej). Zatrudnieni lub współpracujący eksperci AV mogą rozszerzać ofertę o innowacyjne aplikacje lub rekomendować precyzyjne dopasowanie rozwiązania do przestrzeni współpracy oraz przypadków użycia w sytuacjach, w których wykorzystanie standardowych, ogólnie dostępnych urządzeń może okazać się niewystarczające. To pomaga klientom uniknąć nieprzemyślanych zakupów, które w późniejszym czasie mogą wymagać kosztownych modernizacji, a także daje możliwość bardziej realistycznego planowania budżetu, jednocześnie wzmacniając zaufanie i zadowolenie klientów.

Profesjonalnie przeprowadzone demonstracje, które podkreślają efektywność proponowanych rozwiązań audiowizualnych, są kolejną ważną wartością dodaną. Biorąc pod uwagę subiektywną naturę dźwięku, sprawdzenie opracowanej koncepcji na miejscu może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji, dostarczając namacalne dowody i udowadniając niewątpliwe zalety rozwiązań premium.

 

Jak budować kompetencje

Jednym ze sposobów poszerzania posiadanych kompetencji w zakresie systemów audiowizualnych jest zatrudnianie specjalistów AV, którzy posiadają doświadczenie na rynkach leżących w kręgu naszego zainteresowania. Pogłębia to specjalizację na rynku i umożliwia dostawcom rozwiązań identyfikowanie i krytyczną ocenę luk w ich aktualnym portfolio.

Oprócz fizycznego zatrudniania i podnoszenia umiejętności, fuzje i przejęcia są inną opcją szybkiego uzyskania dostępu do ekspertów AV. W ostatnich latach widzieliśmy przejęcia firm zajmujących się integracją rozwiązań AV przez głównych dostawców usług zarządzanych, których celem było szybkie poszerzenie ich oferty usług oraz podniesie swojej pozycji na rynku.

Innym i wymagającym uruchomienia mniejszych zasobów podejściem jest ścisła współpraca z przedstawicielami producentów, jako stałych zasobów wewnętrznych. Dedykowana przestrzeń pracy dla tych ekspertów pomaga zacieśniać współpracę, jest sposobem na uzupełnienie wiedzy branżowej i zapewnia bezpośredni dostęp do najnowszych informacji o produktach i wsparcia dla aplikacji.

 

Podsumowując, poszerzanie kompetencji AV jest strategicznym imperatywem dla dostawców rozwiązań komunikacji ujednoliconej, którzy poszukują sposobów zapewnienia klientom lepszych wyników współpracy. Inwestycje w specjalistyczną wiedzę audiowizualną dają kanałom IT możliwość aktywowania nowych sposobów zarabiania przez zapewnienie najnowocześniejszych rozwiązań konferencyjnych, które spełniają stale zmieniające się potrzeby cyfrowego miejsca pracy. Firmy, które jako pierwsze wdrożyły tego typu podejście, już czerpią korzyści ze swojej dalekowzroczności, podczas gdy inne podmioty szybko mobilizują się, aby nadrobić te zaległości i przygotować się na trwały sukces.

Więcej informacji na temat rozwiązań AV dla kanału IT znajduje się na stronie p.shure.com/av-for-it-providers

Shure Incorporated

Shure Incorporated

Shure has been making people sound extraordinary for nearly a century. Founded in 1925 and headquartered in Niles, Illinois, we are a leading global manufacturer of audio equipment known for quality, performance and durability. For critical listening, or high-stakes moments on stage, in the studio, and from the meeting room, you can always rely on Shure.