Jump to main content

CISCO

CISCO

Shure jest dumny, że przyłączył się do programu Cisco® Solution Partner Program jako Solution Partner. Internet wszystkiego (IoE) nadal łączy ludzi, procesy, dane i rzeczy, aby zwiększyć znaczenie połączeń sieciowych. Jako członek Programu partnerskiego Cisco Solution, Shure jest w stanie szybko tworzyć i wdrażać rozwiązania zwiększające możliwości, wydajność i zarządzanie siecią w celu zwiększenia funkcjonalności w obszarze Internetu Rzeczy.

Program partnerski Cisco Solution Partner, będący częścią Cisco Partner Ecosystem, łączy Cisco z niezależnymi  dostawcami sprzętu i oprogramowania w celu dostarczania zintegrowanych rozwiązań wspólnym klientom. Jako partner rozwiązań Shure oferuje komplementarną ofertę produktów, która lepiej zaspokaja potrzeby klientów.

Odwiedź www.cisco.com

Powiązane produkty