DIS DCS 6000 wykorzystywany w gdańskim ratuszu

DIS DCS 6000 wykorzystywany w gdańskim ratuszu

POTRZEBY KLIENTA

Słynny Ratusz w Gdańsku potrzebował systemu, który poprawiłby jakość sesji publicznych rady miejskiej.

ROZWIĄZANIE

W głównej sali posiedzeń są zainstalowane dwa duże głośniki oraz dwa mniejsze dla widowni. Dźwięk dystrybuowany jest głównie za pośrednictwem głośników pulpitów, zewnętrzne głośniki są używane podczas prezentacji, a dźwięk pochodzi ze źródeł zewnętrznych. Automatyczne logowanie przy użyciu kart chipowych zapewnia prawo do głosu i pozwala też na automatyczne liczenie głosów. Duży ekran dotykowy zapewnia kontrolę pracy mikrofonów oraz nad przebiegiem głosowania i w znacznym stopniu ułatwia pracę przewodniczącemu. Wyniki głosowania są drukowane i natychmiast archiwizowane, dzięki czemu nie ma potrzeby ręcznego ich dokumentowania. Rejestrowanie dźwięku jest archiwizowane i dostępne za pośrednictwem ftp.

WYNIKI

Zastosowanie DCS 6000 pozwoliło uzyskać wyjątkową zrozumiałość mowy i zapewnić najwyższą jakość dźwięku, a także stabilność sygnału. Sesje rady miejskiej przebiegają bardziej płynnie, a wszyscy słuchacze skorzystali z obecności nowego systemu. Co więcej, praca jest bardziej wydajna niż wcześniej.

Gear List

Model Number Quantity Description
DC DC 6990 P Przenośna jednostka konferencyjna z ekranem dotykowym 3.5” o możliwości konfiguracji jako jednostka przewodniczącego, pojedynczego delegata lub dwóch delegatów. Posiada przyciski speak/function, gniazdo XLR na mikrofon na gęsiej szyjce, głośnik, dwa przyciski wyboru kanałów oraz ekran dotykowy o wielu funkcjach (kontrola mikrofonu, kontrola konferencji, zarządzanie porządkiem obrad, głosowanie, wiadomości).
DCS DCS 6000 Cyfrowy system konferencyjny umożliwiający spotkania z udziałem do 3800 użytkowników, zapewniający pełną kontrolę i niezawodność.
DM DM 6680 P Przenośna jednostka delegata. Posiada czytnik kard z chipem, przycisk wyboru kanału, przyciski 'speak' i 'function', gniazdo XLR na mikrofon na gęsiej szyjce, głośnik oraz 5 przycisków o różnej funkcjonalności (sprawdzanie obecności, 3-przyciskowe głosowanie, 5-przyciskowe głosowanie, głosowanie przez pełnomocników, wybór kanałów).
SW6000 SW6000 Oprogramowanie do zarządzania systemami konferencyjnymi SW6000 umożliwia konfigurację, kontrolę, zarządzanie i dostosowywanie konferencji i spotkań.