Jump to main content

Jak działa RoomCheck

Analizując poziom twojego głosu, a także poziom szumów w pokoju oraz dokonując pomiaru pogłosu, który powstaje w tym konkretnym pomieszczeniu, RoomCheck generuje mapę zasięgu, która przedstawia oczekiwaną jakość dźwięku dla różnych obszarów w pomieszczeniu. Teraz będziesz wiedział, jakiej jakości dźwięku można się spodziewać z danego obszaru pokoju.

Jak interpretować
mapę zasięgu

Twoja mapa z obszarami zasięgu pokaże różne poziomy przechwytywania dźwięku w twoim pomieszczeniu zaznaczając je różnymi kolorami. Wszędzie tam, gdzie na mapie zobaczymy kolor zielony, możemy być pewni, że nasz głos będzie dobrze i wyraźnie przechwytywany. W obszarach o kolorze żółtym przechwytywanie dźwięku jest wystarczająco dobre, natomiast czerwone strefy wskazują miejsca, w których powinniśmy już użyć dodatkowych elementów w celu poprawy jakości przechwytywania dźwięku.


Zapisz mapę zasięgu

na później

Po zakończeniu analizy z użyciem RoomCheck, mapa zasięgu zostanie zapisana w profilu pokoju, dzięki czemu będziemy mogli do niej wrócić, gdy zechcemy przypomnieć sobie określone poziomy przechwytywania dźwięku w danym pomieszczeniu.