Jump to main content

Jak czyścić bezprzewodowy mikrofon ręczny?

Techniki te są właściwe dla mikrofonów BEZPRZEWODOWYCH.

Firma Shure otrzymała wiele próśb o zalecenia dotyczące najlepszych sposobów czyszczenia i dezynfekcji naszych produktów.Należy pamiętać, że firma Shure nie może udzielać porad dotyczących metod dezynfekcji skutecznych przeciwko wirusowi Covid-19; wszelkie takie pytania należy kierować do odpowiednich ekspertów ds. zwalczania chorób.Informacje na tej stronie dotyczą wyłącznie ogólnych informacji o metodach czyszczenia mikrofonów.  Należy pamiętać, że poniższe spostrzeżenia nie stanowią żadnej gwarancji przed uszkodzeniem produktu, ale są oparte na najlepszych informacjach, jakie posiadamy w tej chwili.

Czyszczenie mikrofonu: czego należy unikać

Na początek skupmy się na tym czego „nie możemy robić”. Znacznie dłużej trwa testowanie różnych substancji w celu ustalenia, czy powodują one szkody po upływie jakiegoś czasie, niż określenie takich, o których zdecydowanie wiemy, że należy ich unikać. Kontynuując nasze testy, warto pamiętać o kilku ogólnych kwestiach: 

Bez wybielających środków czyszczących
Bez nadtlenku wodoru
Nie używaj środków odkażających do rąk do czyszczenia produktów Shure
Nie stosować narzędzi do szorowania (tj. Szczotka do szorowania, gąbka do szorowania)
Nie nasycać produktów płynem
Nie stosować alkoholu (izopropylowego) do przecierania przezroczystych plastikowych części
Zdejmij kratkę/osłonę do czyszczenia. Nie czyścić samego elementu.

Jak wyczyścić uchwyt

 1. Przed czyszczeniem należy wyłączyć nadajnik i wyjąć baterie.
 2. Ponownie załóż pokrywę baterii na rączkę. Pomoże to zminimalizować narażenie styków baterii na działanie środków czyszczących i zapobiegnie korozji
 3. Na razie pozostaw kratkę i osłonę na miejscu, aby chronić mikrofon przed przypadkowym kontaktem z wilgocią i środkami czyszczącymi 
 4. Używaj tylko miękkiej szmatki i minimalnej ilości środka czyszczącego - nie nasycaj produktu. 
 5. Przetestowaliśmy następujące środki czyszczące: 
  • Woda z łagodnym mydłem (np. płyn do mycia naczyń), którą następnie usuwa się czystą, wilgotną szmatką.
  • Chusteczki dezynfekujące Clorox® 
  • Spray dezynfekujący Lysol®
   • UWAGA: niezalecane do niklowanych mikrofonów ręcznych
  • Alkohol izopropylowy 
   • UWAGA: może to spowodować usunięcie części farby z rączki i wpłynąć na estetykę mikrofonu. Chociaż nie powinno to wpływać na działanie mikrofonu, jeśli jest to dla Ciebie ważne, najpierw przetestuj w niewidocznym miejscu. 
 6. Podczas czyszczenia należy unikać zawilgocenia samego przetwornika mikrofonu. Nie nakładaj środków czyszczących bezpośrednio na kapsułę mikrofonu. Jeśli to możliwe, trzymaj mikrofon pionowo, aby nadmiar płynu mógł odpłynąć z przetwornika mikrofonu. 
 7. Podczas czyszczenia należy unikać ramki wyświetlacza, a także przycisków, przełączników lub szwów.
 8. Po zakończeniu czyszczenia powierzchni zewnętrznej wytrzyj ją do sucha miękką szmatką. 
 9. Odkręć pokrywę baterii, aby sprawdzić komorę baterii pod kątem wszelkich wilgotnych plam, a następnie wytrzyj do sucha. Odłóż pokrywę, aby komora baterii całkowicie wyschła.
 10. Odkręć bezprzewodową kapsułę z uchwytu, aby sprawdzić i osuszyć wszelkie wilgotne obszary. 
 11. Nie zalecamy czyszczenia wnętrza komory baterii. Udostępniając czysty mikrofon innym osobom, rozważ umycie rąk lub użycie rękawiczek, aby włożyć baterie do komory. Następnie umyj ręce przed ponownym założeniem pokrywy. Uzyskamy czystą zewnętrzną powierzchnię dla wykonawcy.
 12. Przed użyciem pozostaw powierzchnię mikrofonu do całkowitego wyschnięcia.

Jak czyścić kratkę osłony

Zalecamy używanie zapasowych części zamiennych zamiast czyszczenia kratki osłony, gdy tylko jest to możliwe. Jeśli masz części zamienne, zawsze znajdziesz czysty zamiennik gotowy do wymiany, podczas gdy drugi zostanie wyczyszczony i wysuszony.

 1. Ostrożnie odkręć kratkę od mikrofonu.
 2. Wyjmij piankowy pop-filtr osłony wewnątrz kratki (zwróć uwagę, że osłona może być przyklejona. Jeśli filtr osłony nie można wyjąć po delikatnym pociągnięciu, zalecamy wyczyszczenie całej kratki z założonym filtrem).
 3. Używając szczoteczki do zębów z miękkim włosiem, wyczyść kratkę wodą lub alkoholem izopropylowym. Jeśli wewnętrzny filtr jest wyjmowany, kratkę można alternatywnie czyścić wodą z łagodnym mydłem. Mydliny mają tendencję do gromadzenia się na osłonie, co może wpływać na działanie mikrofonu, dlatego ta metoda nie jest zalecana w przypadku filtrów, których nie można oddzielić od kratki.
 4. Wypłucz piankowy filtr osłony wyłącznie wodą lub alkoholem izopropylowym (UWAGA: dotyczy to tylko wyjmowanych piankowych filtrów wewnątrz kratki; zobacz następny krok dotyczący czyszczenia zewnętrznych osłon.
 5. Do czyszczenia zewnętrznych osłon piankowych należy używać tylko ciepłej wody lub nadtlenku wodoru. Ponieważ mają tendencję do działania jak gąbka, mydło lub płynne detergenty nie będą mogły być całkowicie wypłukane. Alkohol izopropylowy i środek dezynfekujący Lizol w sprayu spowodują odbarwianie osłony. Czyste zamienniki to najlepsze rozwiązanie!
 6. Usuń nadmiar wody z kratki i osłony i pozwól im  całkowicie wyschnąć przed ponownym zamontowaniem do mikrofonu

Uwaga: jeśli sygnał wyjściowy mikrofonu wydaje się niski lub cichszy niż zwykle, możliwe, że element mikrofonu zamoczył się i nie został jeszcze całkowicie wysuszony. Odłącz mikrofon i pozwól mu całkowicie wyschnąć przed użyciem. 

Dodatkowe wskazówki dotyczące czyszczenia

Mikrofon przewodowy

Nadajnik bodypack, mikrofon przypinany lub nagłowny

PRODUKTY KONFERENCYJNE