Jump to main content

Jak czyścić bezprzewodowe nadajniki bodypack/ odbiorniki + mikrofony przypinane i nagłowne?

Firma Shure otrzymała wiele próśb o zalecenia dotyczące najlepszych sposobów czyszczenia i dezynfekcji naszych produktów. Należy pamiętać, że  firma Shure nie może udzielać porad dotyczących metod dezynfekcji skutecznych przeciwko wirusowi Covid-19; wszelkie takie pytania należy kierować do odpowiednich ekspertów ds. zwalczania chorób.Informacje na tej stronie dotyczą wyłącznie ogólnych informacji o metodach czyszczenia mikrofonów.  Należy pamiętać, że poniższe spostrzeżenia nie stanowią żadnej gwarancji przed uszkodzeniem produktu, ale są oparte na najlepszych informacjach, jakie posiadamy w tej chwili.

 

Podczas czyszczenia nadajników bodypack i odbiorników oraz mikrofonów przypinanych należy pamiętać o dwóch głównych kwestiach. Zwykle większość mikrofonów przypinanych może być uszkodzych w wyniku przedostania się nadmiernej ilości cieczy, ale mogą tolerować różne chemikalia. I odwrotnie, bodypacki są dość odporne na wnikanie cieczy, ale mogą słabo reagować z niektórymi chemikaliami. Z tego powodu zobaczysz krótszą listę chemikaliów zalecanych do czyszczenia nadajników bodypack niż do mikrofonów przypinanych. 

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PONIŻSZE INFORMACJE NIE DOTYCZĄ NADAJNIKÓW AXIENT DIGITAL MICRO BODYPACK LUB MIKROFONÓW PRZYPINANYCH TWINPLEX, KTÓRE MAJĄ SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI. INFORMACJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA NADAJNIKÓW AXIENT DIGITAL MICRO BODYPACK LUB MIKROFONÓW TWINPLEX ZNAJDUJĄ SIĘ W DALSZEJ CZĘŚCI TEJ STRONY.

Wskazówki dotyczące czyszczenia: czego należy unikać

Bez wybielających środków czyszczących
Nie stosować alkoholu (izopropylowego) do przecierania przezroczystych plastikowych części
Nie używaj środków odkażających do rąk do czyszczenia produktów Shure
Nie stosować narzędzi do szorowania (tj. Szczotka do szorowania, gąbka do szorowania)
Nie nasycać produktów płynem
Zdejmij kratkę/osłonę do czyszczenia. Nie czyścić samego elementu.

Czyszczenie urządzeń typunagłowny bodypack

 1. Odepnij mikrofon przypinany, nagłowny lub słuchawki i wyczyść je oddzielnie. Anteny należy pozostawić na miejscu.
 2. Przed czyszczeniem należy wyłączyć nadajnik i wyjąć baterie.
 3. Zamknij ponownie komorę baterii. Pomoże to zminimalizować wnikanie środków czyszczących do urządzenia.
 4. Przetestowaliśmy następujące środki czyszczące:
  • Woda z łagodnym mydłem (np. płyn do mycia naczyń), którą następnie usuwa się czystą, wilgotną szmatką.
  • Chusteczki dezynfekujące Clorox®
  • Alkohol izopropylowy
 5. Nie używaj ściernych narzędzi czyszczących, ponieważ mogą porysować produkt. Zamiast tego użyj czystej szmatki lub szczoteczki do zębów z miękkim włosiem. Używaj tylko minimalnej ilości środka czyszczącego - nie nasycaj produktu.
 6. Po zakończeniu czyszczenia powierzchni zewnętrznej wytrzyj ją do sucha miękką szmatką.
 7. Odkręć pokrywę baterii, aby sprawdzić komorę baterii pod kątem wszelkich wilgotnych plam, a następnie wytrzyj do sucha. Odstaw z otwartą komorą baterii i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
 8. Nie zalecamy czyszczenia wnętrza komory baterii. Aby zapewnić czystość powierzchni zewnętrznej, należy postępować zgodnie z wytycznymi odpowiednich organów ochrony zdrowia dotyczących mycia rąk i / lub środków ochrony osobistej, takich jak sterylne rękawiczki.

Czyszczenie mikrofonów przypinanych i nagłownych

 1. Zostaw kratki lub nasadki na mikrofonie przypinanym. Usuń wszelkie zewnętrzne osłony, które mogą być nałożone.
 2. Przetestowaliśmy następujące środki czyszczące:
  • Woda z łagodnym mydłem (np. płyn do mycia naczyń), którą następnie usuwa się czystą, wilgotną szmatką.
  • Chusteczki dezynfekujące Clorox®
  • Alkohol izopropylowy
  • Nadtlenek wodoru
  • Spray dezynfekujący Lysol®
 3. Używaj tylko minimalnej ilości środka czyszczącego - nie nasycaj produktu. Nałożyć środki czyszczące czystą szmatką. Podczas czyszczenia należy unikać zawilgocenia samego przetwornika mikrofonu. Nie nakładaj środków czyszczących bezpośrednio na kapsułę mikrofonu. Z tego powodu zdecydowanie zalecamy stosowanie osłony przeciwwietrznej na mikrofonie, którą można łatwo wyczyścić lub, jeszcze lepiej, wymienić. 
 4. W przypadku standardowych mikrofonów przypinanych: Trzymaj mikrofon w górę z kablem zwisającym, tak aby nadmiar płynu odpłynął z elementu mikrofonu. Rozpocznij tuż pod elementem mikrofonu i przesuwaj się w dół wzdłuż kabla podczas nakładania środka czyszczącego.
 5. W przypadku mikrofonów nagłownych: Aby kontrolować przepływ płynnych środków czyszczących, czyść zestawy słuchawkowe w sekcjach. Najpierw użyj środka czyszczącego w obszarze między elementem mikrofonu a pałąkiem na głowę. Wytrzyj tę sekcję do sucha. Następnie przejdź do sekcji z pałąkiem, nałóż środek czyszczący i wysusz w ten sam sposób. Na koniec wytrzyj długość kabla.
 6. Wypłucz zdejmowaną zewnętrzną osłonę wyłącznie ciepłą wodą lub nadtlenkiem wodoru. Ponieważ mają tendencję do działania jak gąbka, mydło lub płynne detergenty nie będą mogły być całkowicie wypłukane. Alkohol izopropylowy i środek dezynfekujący Lizol w sprayu spowodują odbarwianie osłony. Czyste zamienniki to najlepsze rozwiązanie!
 7. Usuń nadmiar wody z osłony.
 8. Przed użyciem pozostaw zarówno osłonę, jak i mikrofon do całkowitego wyschnięcia.

Czyszczenie nadajnika Shure ADX1M Micro Bodypack i mikrofonów TwinPlex

Uwaga: Poniższe informacje dotyczą tylko nadajników Shure ADXM1 Micro Bodypack. Informacje dotyczące czyszczenia innych bodypack'ów Shure można znaleźć powyżej.

 1. Odłącz mikrofon przypinany lub nagłowny, wypinając go od bodypack i wyczyść osobno.
 2. Przed czyszczeniem należy wyłączyć nadajnik i wyjąć akumulator.
 3. Zwróć uwagę, że w przeciwieństwie do większości bodypacków nie ma komory baterii. W związku z tym istnieją pewne istotne różnice w czyszczeniu złącz ponieważ są one odsłonięte po wyjęciu baterii:
  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia komory baterii, używając jak najmniejszej ilości płynu. Aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia styków baterii, zalecamy suszenie powietrzem zamiast przecierania. Dlatego może być konieczne wydłużenie czasu suszenia.
  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia w pobliżu czterech sprężynowych styków baterii Najlepiej całkowicie unikać ich dotykania, aby zapobiec uszkodzeniom.
  • Wodne roztwory czyszczące mogą usunąć tusz z etykiety wewnątrz komory baterii; a narzędzia ścierne zaostrzą problem. Stwierdzono, że najmniejszy wpływ na tusz do etykiet mają zalecane poniżej środki czyszczące. Zdecydowanie zalecamy zapisanie wszelkich ważnych informacji z etykiety przed czyszczeniem.
 4. Przetestowaliśmy następujące środki czyszczące:
  • Chusteczki dezynfekujące Clorox®
  • Alkohol izopropylowy
 5. Nie używaj ściernych narzędzi czyszczących, ponieważ mogą porysować produkt. Zamiast tego użyj czystej szmatki z minimalną ilością środka czyszczącego - nie nasycaj produktu.
 6. Po nałożeniu środka czyszczącego na powierzchnie zewnętrzne należy je osuszyć miękką szmatką. Ponownie, uważaj i unikaj dotykania styków baterii podczas suszenia komory baterii, jak opisano powyżej. Odłóż wyczyszczony produkt na bok i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym zainstalowaniem czystego akumulatora.
 7. Oddzielnie wyczyść akumulator przy użyciu jak najmniejszej ilości środka czyszczącego i natychmiast wysusz, zachowując ostrożność wokół styków akumulatora. Odłóż czysty akumulator na bok i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym włożeniem go do bodypack. Jeśli to możliwe, rozważ użycie zapasowej baterii lub różnych baterii dla różnych użytkowników zamiast wielokrotnego czyszczenia.

Uwaga: Poniższe informacje dotyczą tylko mikrofonów Shure TwinPlex.  Informacje dotyczące czyszczenia innych mikrofonów Shure można znaleźć powyżej.

TwinPlex został zaprojektowany z myślą o maksymalnej odporności na pot, co nie tylko zapewnia doskonałą trwałość podczas normalnego użytkowania, ale także pomaga w czyszczeniu. TwinPlex jest nie tylko odporny na większość płynów, ale także dobrze znosi wiele popularnych chemicznych środków czyszczących. W warunkach laboratoryjnych stwierdziliśmy, że bardzo trudno było uszkodzić ten produkt. Chociaż nie możemy sprawdzić wszystkich środków czyszczących dostępnych na rynku, poniższe popularne środki czyszczące zostały przetestowane z TwinPlex i nie wykazały żadnych objawów niepożądanych. Wybierz taki, który jest dla Ciebie wygodny: 

 • Łagodna woda z mydłem (np. płyn do naczyń) 
 • Chusteczki dezynfekujące Clorox® 
 • Spray dezynfekujący Lysol® 
 • Alkohol izopropylowy 
 • Nadtlenek wodoru  

Proces czyszczenia TwinPlex: 

 1. Odłącz mikrofon od nadajnika bodypack (lub przedwzmacniacza, jeśli używasz go w konfiguracji przewodowej). 
 2. Usuń wszelkie klipsy lub akcesoria i wyczyść je osobno. 
 3. Usuń wszelkie zewnętrzne osłony, jeśli są założone. Chociaż sam TwinPlex jest odporny na chemikalia, barwnik na osłonce może zostać wypłukany lub odbarwiony w obecności alkoholi, takich jak alkohol izopropylowy lub etanol. Instead, rinse the windscreen with hydrogen peroxide and set aside to dry separately. 
 4. Chociaż TwinPlex jest bardzo trwały, możesz pomóc zachować jego superhydrofobową powłokę, ostrożnie czyszcząc element mikrofonu. W przeciwieństwie do większości mikrofonów, element mikrofonu można czyścić bezpośrednio, ale podczas czyszczenia należy pozostawić jedną z osłonek kształtujących częstotliwości, która zakrywa mikrofon.  Unikaj także używania ściernych narzędzi czyszczących. Najlepiej aplikować miękką szmatką. 
 5. Najłatwiejszym sposobem aplikacji środka czyszczącego jest: 
  • Rozpyl środek czyszczący na produkt z kablem zwiniętym lub 
  • Nałóż środek czyszczący wzdłuż mikrofonu za pomocą szmatki, ściereczki lub gąbki. 
  • Nie zalecamy zanurzania produktu w cieczy 
 6. Osusz mikrofon, wycierając kabel na całej długości czystą, suchą szmatką.  
 7. Mikrofon jest gotowy do użycia natychmiast po czyszczeniu.  

Mikrofon przewodowy

Mikrofon bezprzewodowy

PRODUKTY KONFERENCYJNE