Jump to main content

Jak czyścić produkty konferencyjne?

Te techniki są właściwe dla produktów konferencyjnych Shure.

Firma Shure otrzymała wiele próśb o zalecenia dotyczące najlepszych sposobów czyszczenia i dezynfekcji naszych produktów. Należy pamiętać, że  firma Shure nie może udzielać porad dotyczących metod dezynfekcji skutecznych przeciwko wirusowi Covid-19; wszelkie takie pytania należy kierować do odpowiednich ekspertów ds. zwalczania chorób. Informacje na tej stronie dotyczą wyłącznie ogólnych informacji o metodach czyszczenia mikrofonów.  Należy pamiętać, że poniższe spostrzeżenia nie stanowią żadnej gwarancji przed uszkodzeniem produktu, ale są oparte na najlepszych informacjach, jakie posiadamy w tej chwili.

Czyszczenie mikrofonu: czego należy unikać

 

Na początek skupmy się na tym czego „nie możemy robić”. Znacznie dłużej trwa testowanie różnych substancji w celu ustalenia, czy powodują one szkody po upływie jakiegoś czasie, niż określenie takich, o których zdecydowanie wiemy, że należy ich unikać. Kontynuując nasze testy, warto pamiętać o kilku ogólnych kwestiach: 

Bez wybielających środków czyszczących
Bez nadtlenku wodoru
Nie używaj środków odkażających do rąk do czyszczenia produktów Shure
Nie stosować narzędzi do szorowania (tj. Szczotka do szorowania, gąbka do szorowania)
Nie nasycać produktów płynem
Nie używać alkoholu (izopropylowego) do starszego sprzętu typu DIS
Zdejmij kratkę/osłonę do czyszczenia. Nie czyścić samego przetwornika.
Przed czyszczeniem odłącz mikrofon na gęsiej szyi od podstawy. Nie czyścić złącza.

Jak czyścić produkty konferencyjne?

Produkty Shure przeznaczone do zastosowań konferencyjnych są dostępne w wielu odmianach i różnice te należy wziąć pod uwagę przy określaniu najlepszych metod czyszczenia. Niektóre z naszych produktów konferencyjnych zawierają komponenty, które należą do jednej z omówionych wcześniej kategorii czyszczenia: mikrofony ręczne, nadajniki bodypack lub mikrofony przypinane i nagłowne. Na przykład system Microflex Wireless może obejmować zarówno nadajniki ręczne, jak i nadajniki typu bodypack, które można czyścić zgodnie z wytycznymi przedstawionymi już w tych sekcjach. 

Wiele komponentów systemu konferencyjnego zaprojektowano tak, aby po zainstalowaniu ich nie dotykać. Produkty te obejmują mikrofony sufitowe, mikrofony podwieszane, nadajniki-odbiorniki punktu dostępowego i mikrofony powierzchniowe bez przycisków. Klienci powinni określić odpowiedni harmonogram czyszczenia takich produktów, ale zalecenia w tej sekcji odnoszą się tylko do mikrofonów biurkowych z przyciskami, przełącznikami lub ekranami dotykowymi, które mogą być dotykane przez użytkowników. Tutaj podamy więcej informacji o tym, jak prawidłowo czyścić te powierzchnie.

 1. Przed czyszczeniem należy wyłączyć lub odłączyć produkty.
 2. Nie używaj ostrych narzędzi czyszczących do żadnego produktu.
 3. Nie rozpylać środków czyszczących bezpośrednio na produkty. Nałóż środki czyszczące na czystą miękką szmatkę, a następnie wytrzyj powierzchnię (lub użyj środków czyszczących, które są dostarczane jako ściereczka).
 4. Używaj tylko minimalnej ilości środka czyszczącego - nie nasycaj produktu.
 5. Jeśli używany produkt umieszczony jest na stole, wyczyść go na stole. Wytrzyj tylko te powierzchnie, które zwykle są skierowane na zewnątrz. Nie podnosić mikrofonu i nie czyścić dolnej części ani innych ukrytych powierzchni. 
 6. Jeśli produkt jest wyposażony w odłączany mikrofon na gęsiej szyi, odłącz go i wyczyść osobno. Podczas czyszczenia uważaj, aby nie dotykać złącza u podstawy. 
 7. Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia przycisków i pokręteł. Nadmierne nasycenie tych obszarów cieczą jest szkodliwe dla ich funkcji. Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku przełączników membranowych.
 8. O ile na liście wyjątków nie podano inaczej, można stosować następujące środki czyszczące:
  • Woda z łagodnym mydłem (np. płyn do mycia naczyń), którą następnie usuwa się czystą, wilgotną szmatką.
  • Chusteczki dezynfekujące Clorox®
  • Alkohol izopropylowy
  • Wyjątki
   •  
   • jeśli produkt jest podłączony przewodowo, nie czyść kabla alkoholem izopropylowym, ponieważ z czasem może stać się kruchy.
   •  
   • Jeśli masz starszy produkt DIS (taki jak DC5980P), nie czyść go żadnym produktem zawierającym alkohol, ponieważ spowoduje to uszkodzenie lakieru. Używaj wyłącznie chusteczki dezynfekujące Clorox®
   •  
   • Jeśli produkt jest wyposażony w mikrofon lub głośnik z perforowaną powierzchnią, jest bardziej podatny na wnikanie cieczy. W takim przypadku czyść tylko alkoholem izopropylowym, ponieważ szybko wyparowuje. Przypomnienie: nanieś alkohol izopropylowy na czystą, miękką szmatkę i wytrzyj powierzchnię. Nie nakładaj płynu bezpośrednio na produkt.
 9. Po zakończeniu czyszczenia powierzchni zewnętrznej wytrzyj ją do sucha miękką szmatką. Jeśli to możliwe, pozwól produktom całkowicie wyschnąć przed użyciem. Na przykład: jeśli czyszczenie odbywa się codziennie, rozważ zaplanowanie rutynowego czyszczenia wieczorem, na koniec zmiany roboczej, zamiast rano, tuż przed zamierzonym użyciem. 

Dodatkowe wskazówki dotyczące czyszczenia

Mikrofon przewodowy

Bezprzewodowy mikrofon ręczny

Nadajnik bodypack, mikrofon przypinany lub nagłowny