Firmware

Aktualizacje firmware'u są ważną częścią konserwacji urządzeń elektronicznych.

Dlaczego warto zaktualizować Firmware w produktach Shure?
 • Zapewnić funkcjonalność i kompatybilność
 • Może zawierać nowe funkcje i dodane funkcjonalności
 • Zawiera drobne poprawki lub łatki
Czego potrzebujesz
 • Komputer z połączeniem internetowym
 • Oprogramowanie Shure Update Utility (dostępny tutaj)
 • Urządzenia Shure, które mają zostać zaktualizowane
 • Kable do podłączenia urządzeń Shure do komputera
 • Przełącznik sieciowy do łączenia wielu urządzeń równocześnie (tylko urządzenia Ethernet)

Pobieranie nowego firmware'u

Po pobraniu firmware'u do SUU, urządzenia mogą być aktualizowane w trybie offline, jeśli system znajduje się w miejscu bez dostępu do Internetu. Aby pobrać najnowsze wersje oprogramowania sprzętowego, otwórz narzędzie Shure Update Utility.

 1. Kliknij przycisk Updates (Aktualizacje) w górnej części okna, aby otworzyć menedżera pobierania. Uwaga: Ten przycisk będzie oznaczony jako "Check for updates..." lub "[#] updates available".
 2. W Menedżerze pobierania (Download Manager) wybierz żądaną wersję firmware. Wskazówka: Menu rozwijane w prawym górnym rogu pozwala na szybkie wybranie wszystkich lub żadnych wersji.
 3. Kliknij przycisk Download, a następnie zamknij okno Download Manager. Pobrane firmware znajduje się na liście i może być przeglądany i zarządzany w zakładce Firmware.

Podłączanie sprzętu

Podłącz urządzenie lub przełącznik sieciowy do komputera. Podczas aktualizacji firmware'u urządzenia wymagane jest połączenie przewodowe.

Przełącznik sieciowy może łączyć wiele urządzeń jednocześnie. Konfiguracja "gwiazda" nie jest wymagana, ale jest zdecydowanie zalecana.

Podłącz port Ethernet lub USB w jednym urządzeniu bezpośrednio do komputera.

Rodzaje połączeń

RJ45 Ethernet
RJ45 Ethernet
Cat5e
Cat5e
Micro USB
Micro USB
USB-to-micro-USB
USB-to-micro-USB

Aby sprawdzić, czy urządzenia są prawidłowo podłączone:

 • Otwórz kartę Update Devices w oprogramowaniu do aktualizacji Shure.
 • Upewnij się, że wszystkie podłączone urządzenia znajdują się na liście

Jeśli jakieś urządzenia nie wyświetlają się:

 • Sprawdź wszystkie połączenia fizyczne
 • Upewnij się, że wszystkie urządzenia są włączone
 • Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale dotyczącym rozwiązywania problemów w podręczniku użytkownika SUU.

Wyślij aktualizacje

Wyślij do podłączonych urządzeń

Po pobraniu firmware należy zamknąć menedżera pobierania, aby powrócić do głównego okna. Na karcie Update Devices wszystkie elementy, które mają zostać zaktualizowane, są wstępnie wybrane.

Aby zmienić wysyłaną wersję firmware, należy dwukrotnie kliknąć wiersz urządzenia w kolumnie Version to install. Gdy wszystkie urządzenia, które mają zostać zaktualizowane, zostaną zaznaczone i zostanie wybrana właściwa wersja, należy kliknąć przycisk Send Updates....

Uwaga: Nie należy wyłączać, odłączać ani odłączać systemu podczas aktualizacji firmware'u. W przypadku wystąpienia przerwy należy ponownie podłączyć urządzenie do komputera i ponownie wysłać odpowiednie aktualizacje.

Firmware update computer screenshot.
Wyślij do urządzeń bezprzewodowych

Aktualizacje firmware'u mogą zawierać firmware dla powiązanych komponentów bezprzewodowych. Niektóre systemy obsługują aktualizacje nadajników po zadokowaniu ich w sieciowych stacjach ładowania. Inne mogą być podłączone do komputera bezpośrednio przez USB. Te systemy mogą być podłączone do komputera i aktualizowane przez SUU.

Urządzenia bezprzewodowe, które nie są aktualizowane przez SUU, używają portów podczerwieni do wysyłania aktualizacji z urządzenia hosta do urządzeń bezprzewodowych. Wybierz swój system, aby uzyskać szczegółowe instrukcje na temat inicjowania aktualizacji w podczerwieni:

 • Aktualizacje firmware'u nadajnika MXW

  Umieść wszystkie nadajniki MXW w sieciowej stacji ładowania, która jest podłączona do tej samej sieci i podsieci co komputer. Zainstaluj aktualizacje poprzez SUU, tak jak w przypadku każdego innego podłączonego urządzenia.

  Uwaga: Jeśli MXW Audio Network Interface jest podłączony przez port 4, upewnij się, że tryb Network mode jest ustawiony na Switched mode (domyślnie) z karty Preferences (Preferencje) w oprogramowaniu sterującym ANI.

 • Aktualizacje firmware'u nadajnika QLX-D

  Pobierz odpowiedni pakiet firmware do odbiornika:

  • HH BP = handheld lub bodypack firmware
  • BN GN firmware dla mikrofonów typu goosneck lub boundary
  1. Na odbiorniku, Naciśnij menu, trzymając wciśnięty przycisk enter, aby przejść do menu zaawansowanego. Użyj przycisku menu, aby przejść do menu aktualizacji.
  2. Naciśnij enter, aby rozpocząć aktualizację.
  3. Kiedy czerwona dioda LED IR miga, wyrównaj porty podczerwieni odbiornika i nadajnika. Czerwona dioda LED pozostanie zapalona, aby wskazać prawidłowe wyrównanie i pobieranie rozpocznie się automatycznie.
  4. Utrzymuj ustawienie podczas aktualizacji i monitoruj postęp pobierania (od 0 do 100%) na ekranie odbiornika.
  5. Po zakończeniu aktualizacji na wyświetlaczu odbiornika wyświetlany jest komunikat "TX Update good". Jeśli na ekranie pojawi się Err.009, należy ponownie zaktualizować nadajnik firmware, odpowiadającym firmware'owi przechowywanemu w odbiorniku.

  UWAGA! Nie należy wyłączać nadajnika do momentu zakończenia aktualizacji.

 • Aktualizacje firmware'u nadajnika ULX-D
  1. Przejdź do DEVICE UTILITIES chevron_right TX FW UPDATE on the receiver.
  2. Pobierz odpowiedni pakiet firmware do odbiornika:
   • HH BP = handheld lub bodypack firmware
   • BN GN firmware dla mikrofonów typu goosneck lub boundary
  3. Umieść nadajnik na boku i wyrównaj porty podczerwieni.
  4. Wciśnij ENTER na odbiorniku, aby rozpocząć pobieranie do nadajnika. Porty IR muszą być wyrównane dla całego procesu pobierania, który może potrwać 50 sekund lub dłużej.

  UWAGA! Nie należy wyłączać nadajnika do momentu zakończenia aktualizacji.

 • Aktualizacje firmware'u nadajnika GLX-D

  Podłącz urządzenia do komputera za pomocą kabla USB-Micro-USB. Aktualizuj firmware poprzez SUU, tak jak w przypadku każdego innego podłączonego urządzenia.

  Illustrations of connecting devices to a computer using a USB-to-Micro-USB cable.
 • Aktualizacje firmware'u nadajnika Axient Digital

  Najpierw należy pobrać firmware do odbiornika, a następnie zaktualizować nadajniki do tej samej wersji firmware, aby zapewnić poprawne działanie.

  1. Przejdź do Device Configuration chevron_right Tx Firmware Update on the receiver.
  2. Umieść nadajnik na boku i wyrównaj porty podczerwieni.
  3. Wciśnij ENTER na odbiorniku, aby rozpocząć pobieranie do nadajnika. Porty IR muszą być wyrównane dla całego procesu pobierania, który może potrwać 50 sekund lub dłużej.

  UWAGA! Nie należy wyłączać nadajnika do momentu zakończenia aktualizacji.

 • Aktualizacje firmware'u nadajnika Axient
  1. Pobierz oprogramowanie firmowe nadajnika do odbiornika AXT400 przez SUU
  2. W nadajniku, przejdź do Tx chevron_right IR Presets chevron_right FW Update
  3. Wyrównaj porty odbiornika i nadajnika IR i naciśnij przycisk Download

  Po zakończeniu pobierania, które może potrwać 50 sekund lub dłużej, nadajnik automatycznie rozpoczyna aktualizację firmware'u, która zastępuje istniejące firmware.

  UWAGA! Nie należy wyłączać nadajnika do momentu zakończenia aktualizacji.

 • Aktualizacje firmware'u odbiornika PSM1000
  1. W nadajniku, przejdź do Util chevron_right More chevron_right FW Update menu.
  2. Wyrównaj porty odbiornika i nadajnika IR i naciśnij przycisk Download. Rozpocznie się pobieranie, które może potrwać 50 sekund lub dłużej.

  Po zakończeniu pobierania odbiornik automatycznie rozpocznie aktualizację oprogramowania firmware, która zastąpi obecnie zainstalowane firmware.

  UWAGA! Nie należy wyłączać nadajnika do momentu zakończenia aktualizacji.

 • Aktualizacje oprogramowania wewnętrznego nadajnika SLX-D
  1. Na odbiorniku naciśnij raz pokrętło sterujące.
  2. Obróć pokrętło, aby przewinąć do „Advanced Settings” i naciśnij je ponownie.
  3. Obróć pokrętło sterowania, aby przejść do „Transmitter Firmware” i naciśnij.
  4. Włącz nadajnik.
  5. Dopasuj porty podczerwieni nadajnika i odbiornika i naciśnij pokrętło, aby rozpocząć aktualizację.
  6. Przytrzymaj nadajnik w miejscu do momentu otrzymania potwierdzenia aktualizacji.

Rozwiązywanie problemów

Poniżej znajdują się niektóre z najczęstszych problemów, które zgłaszali użytkownicy SUU. Jeśli Twój problem nie jest tutaj poruszony, prosimy o kontakt Applications Engineering.

ULX-D FIRMWARE UPDATE AND ISSUES

If you have a ULX-D system running version 1.5.6 or older and need to update to the latest, please follow this guide. ULX-D Update Troubleshooting


PODŁĄCZONE URZĄDZENIA NIE WYŚWIETLAJĄ SIĘ

Verify that all components are powered on, check all the physical connections and cables, and verify that you are running the latest version of Shure Update Utility. Also be sure to select the correct Network Adaptor in Preferences. For additional troubleshooting steps, including correcting firewall issues, please see Shure Update Utility: Devices Don’t Display in our FAQ database.

Tip: If you receive a Windows Defender Firewall Pop-Up on first run, check the boxes to allow access for all networks (Domain Networks, Private Networks, and Public Networks).


SUU JEST ZABLOKOWANE W "ODKRYCIU..."

When devices in the Update Devices tab constantly show "Discovering...", make sure your computer and your Shure hardware are configured for the same subnet. An easy way to fix this is to set all devices, including the computer, to Automatic or DHCP mode and then restart the Shure equipment to ensure it gets an IP address. A DHCP server on the network is not required, but it is fine if one is present. Model-specific instructions for accessing the network menu and configuring IP addresses are available in the Documentation Finder.

For additional troubleshooting steps, please see Shure Update Utility: Devices Appear as Discovering in our FAQ database.


CURRENT FIRMWARE VERSION DISPLAYS WITH AN ASTERISK AND RED DOT

An asterisk next to the current firmware version indicates a problem with the firmware installed on the device. First, try re-installing the current version. This may take several attempts. After the current version installs correctly, you may update to the new version as normal.

If all devices appear with a red dot, please review Shure Update Utility: All Devices Have Red Dot in our FAQ database.


STARSZE WERSJE FIRMWARE'U

If you need an older firmware version that is no longer available from within the SUU, you can visit our Firmware Archive

Note: To install firmware downloaded from outside the SUU, you must first download the desired .pack files and import them into SUU from the Firmware tab. You will then be able to install the desired firmware version as described above.

Odwiedź Archiwum Firmware