Firmware

Aktualizacje firmware'u są ważną częścią konserwacji urządzeń elektronicznych.

Dlaczego warto zaktualizować Firmware w produktach Shure?
 • Zapewnić funkcjonalność i kompatybilność
 • Może zawierać nowe funkcje i dodane funkcjonalności
 • Zawiera drobne poprawki lub łatki
Czego potrzebujesz
 • Komputer z połączeniem internetowym
 • Oprogramowanie Shure Update Utility (dostępny tutaj)
 • Urządzenia Shure, które mają zostać zaktualizowane
 • Kable do podłączenia urządzeń Shure do komputera
 • Przełącznik sieciowy do łączenia wielu urządzeń równocześnie (tylko urządzenia Ethernet)

Pobieranie nowego firmware'u

Po pobraniu firmware'u do SUU, urządzenia mogą być aktualizowane w trybie offline, jeśli system znajduje się w miejscu bez dostępu do Internetu. Aby pobrać najnowsze wersje oprogramowania sprzętowego, otwórz narzędzie Shure Update Utility.

 1. Kliknij przycisk Updates (Aktualizacje) w górnej części okna, aby otworzyć menedżera pobierania. Uwaga: Ten przycisk będzie oznaczony jako "Check for updates..." lub "[#] updates available".
 2. W Menedżerze pobierania (Download Manager) wybierz żądaną wersję firmware. Wskazówka: Menu rozwijane w prawym górnym rogu pozwala na szybkie wybranie wszystkich lub żadnych wersji.
 3. Kliknij przycisk Download, a następnie zamknij okno Download Manager. Pobrane firmware znajduje się na liście i może być przeglądany i zarządzany w zakładce Firmware.

Podłączanie sprzętu

Podłącz urządzenie lub przełącznik sieciowy do komputera. Podczas aktualizacji firmware'u urządzenia wymagane jest połączenie przewodowe.

Przełącznik sieciowy może łączyć wiele urządzeń jednocześnie. Konfiguracja "gwiazda" nie jest wymagana, ale jest zdecydowanie zalecana.

Podłącz port Ethernet lub USB w jednym urządzeniu bezpośrednio do komputera.

Rodzaje połączeń

RJ45 Ethernet
RJ45 Ethernet
Cat5e
Cat5e
Micro USB
Micro USB
USB-to-micro-USB
USB-to-micro-USB

Aby sprawdzić, czy urządzenia są prawidłowo podłączone:

 • Otwórz kartę Update Devices w oprogramowaniu do aktualizacji Shure.
 • Upewnij się, że wszystkie podłączone urządzenia znajdują się na liście

Jeśli jakieś urządzenia nie wyświetlają się:

 • Sprawdź wszystkie połączenia fizyczne
 • Upewnij się, że wszystkie urządzenia są włączone
 • Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale dotyczącym rozwiązywania problemów w podręczniku użytkownika SUU.

Wyślij aktualizacje

Wyślij do podłączonych urządzeń

Po pobraniu firmware należy zamknąć menedżera pobierania, aby powrócić do głównego okna. Na karcie Update Devices wszystkie elementy, które mają zostać zaktualizowane, są wstępnie wybrane.

Aby zmienić wysyłaną wersję firmware, należy dwukrotnie kliknąć wiersz urządzenia w kolumnie Version to install. Gdy wszystkie urządzenia, które mają zostać zaktualizowane, zostaną zaznaczone i zostanie wybrana właściwa wersja, należy kliknąć przycisk Send Updates....

Uwaga: Nie należy wyłączać, odłączać ani odłączać systemu podczas aktualizacji firmware'u. W przypadku wystąpienia przerwy należy ponownie podłączyć urządzenie do komputera i ponownie wysłać odpowiednie aktualizacje.

Wyślij do urządzeń bezprzewodowych

Aktualizacje firmware'u mogą zawierać firmware dla powiązanych komponentów bezprzewodowych. Niektóre systemy obsługują aktualizacje nadajników po zadokowaniu ich w sieciowych stacjach ładowania. Inne mogą być podłączone do komputera bezpośrednio przez USB. Te systemy mogą być podłączone do komputera i aktualizowane przez SUU.

Urządzenia bezprzewodowe, które nie są aktualizowane przez SUU, używają portów podczerwieni do wysyłania aktualizacji z urządzenia hosta do urządzeń bezprzewodowych. Wybierz swój system, aby uzyskać szczegółowe instrukcje na temat inicjowania aktualizacji w podczerwieni:

 • Aktualizacje firmware'u nadajnika MXW

  Umieść wszystkie nadajniki MXW w sieciowej stacji ładowania, która jest podłączona do tej samej sieci i podsieci co komputer. Zainstaluj aktualizacje poprzez SUU, tak jak w przypadku każdego innego podłączonego urządzenia.

  Uwaga: Jeśli MXW Audio Network Interface jest podłączony przez port 4, upewnij się, że tryb Network mode jest ustawiony na Switched mode (domyślnie) z karty Preferences (Preferencje) w oprogramowaniu sterującym ANI.

 • Aktualizacje firmware'u nadajnika QLX-D

  Pobierz odpowiedni pakiet firmware do odbiornika:

  • HH BP = handheld lub bodypack firmware
  • BN GN firmware dla mikrofonów typu goosneck lub boundary
  1. Na odbiorniku, Naciśnij menu, trzymając wciśnięty przycisk enter, aby przejść do menu zaawansowanego. Użyj przycisku menu, aby przejść do menu aktualizacji.
  2. Naciśnij enter, aby rozpocząć aktualizację.
  3. Kiedy czerwona dioda LED IR miga, wyrównaj porty podczerwieni odbiornika i nadajnika. Czerwona dioda LED pozostanie zapalona, aby wskazać prawidłowe wyrównanie i pobieranie rozpocznie się automatycznie.
  4. Utrzymuj ustawienie podczas aktualizacji i monitoruj postęp pobierania (od 0 do 100%) na ekranie odbiornika.
  5. Po zakończeniu aktualizacji na wyświetlaczu odbiornika wyświetlany jest komunikat "TX Update good". Jeśli na ekranie pojawi się Err.009, należy ponownie zaktualizować nadajnik firmware, odpowiadającym firmware'owi przechowywanemu w odbiorniku.

  UWAGA! Nie należy wyłączać nadajnika do momentu zakończenia aktualizacji.

 • Aktualizacje firmware'u nadajnika ULX-D
  1. Przejdź do DEVICE UTILITIES chevron_right TX FW UPDATE on the receiver.
  2. Pobierz odpowiedni pakiet firmware do odbiornika:
   • HH BP = handheld lub bodypack firmware
   • BN GN firmware dla mikrofonów typu goosneck lub boundary
  3. Umieść nadajnik na boku i wyrównaj porty podczerwieni.
  4. Wciśnij ENTER na odbiorniku, aby rozpocząć pobieranie do nadajnika. Porty IR muszą być wyrównane dla całego procesu pobierania, który może potrwać 50 sekund lub dłużej.

  UWAGA! Nie należy wyłączać nadajnika do momentu zakończenia aktualizacji.

 • Aktualizacje firmware'u nadajnika GLX-D

  Podłącz urządzenia do komputera za pomocą kabla USB-Micro-USB. Aktualizuj firmware poprzez SUU, tak jak w przypadku każdego innego podłączonego urządzenia.

 • Aktualizacje firmware'u nadajnika Axient Digital

  Najpierw należy pobrać firmware do odbiornika, a następnie zaktualizować nadajniki do tej samej wersji firmware, aby zapewnić poprawne działanie.

  1. Przejdź do Device Configuration chevron_right Tx Firmware Update on the receiver.
  2. Umieść nadajnik na boku i wyrównaj porty podczerwieni.
  3. Wciśnij ENTER na odbiorniku, aby rozpocząć pobieranie do nadajnika. Porty IR muszą być wyrównane dla całego procesu pobierania, który może potrwać 50 sekund lub dłużej.

  UWAGA! Nie należy wyłączać nadajnika do momentu zakończenia aktualizacji.

 • Aktualizacje firmware'u nadajnika Axient
  1. Pobierz oprogramowanie firmowe nadajnika do odbiornika AXT400 przez SUU
  2. W nadajniku, przejdź do Tx chevron_right IR Presets chevron_right FW Update
  3. Wyrównaj porty odbiornika i nadajnika IR i naciśnij przycisk Download

  Po zakończeniu pobierania, które może potrwać 50 sekund lub dłużej, nadajnik automatycznie rozpoczyna aktualizację firmware'u, która zastępuje istniejące firmware.

  UWAGA! Nie należy wyłączać nadajnika do momentu zakończenia aktualizacji.

 • Aktualizacje firmware'u odbiornika PSM1000
  1. W nadajniku, przejdź do Util chevron_right More chevron_right FW Update menu.
  2. Wyrównaj porty odbiornika i nadajnika IR i naciśnij przycisk Download. Rozpocznie się pobieranie, które może potrwać 50 sekund lub dłużej.

  Po zakończeniu pobierania odbiornik automatycznie rozpocznie aktualizację oprogramowania firmware, która zastąpi obecnie zainstalowane firmware.

  UWAGA! Nie należy wyłączać nadajnika do momentu zakończenia aktualizacji.

Rozwiązywanie problemów

Poniżej znajdują się niektóre z najczęstszych problemów, które zgłaszali użytkownicy SUU. Jeśli Twój problem nie jest tutaj poruszony, prosimy o kontakt customer support.

PODŁĄCZONE URZĄDZENIA NIE WYŚWIETLAJĄ SIĘ

Po włączeniu wszystkich komponentów i sprawdzeniu wszystkich fizycznych połączeń.

Dla urządzeń aktualizowanych poprzez Ethernet:

 1. Upewnij się, że wybrałeś kartę sieciową komputera, która odpowiada połączeniu przewodowemu z Twoim sprzętem Shure. Aby wyświetlić lub zmienić wybraną kartę, przejdź do menu Preferencje>Sieć w module SUU.
 2. Jeśli wybrano właściwą kartę sieciową, należy sprawdzić ustawienia zapory sieciowej komputera i upewnić się, że na liście dozwolonych aplikacji znajduje się SUU. Zaloguj się na swoim komputerze jako administrator, aby uzyskać pełny dostęp do ustawień zapory lub skontaktuj się z administratorem IT w celu uzyskania pomocy. W przypadku oprogramowania zapory innego producenta należy zapoznać się z instrukcjami producenta dotyczącymi przyznawania dostępu do każdej aplikacji (może być więcej niż jedna instancja).

Wskazówka: Jeśli otrzymasz okienko z ostrzeżeniem, o blokadzie SUU, zaznacz pola umożliwiające dostęp do wszystkich sieci (Domain Networks, Private Networks i Public Networks).

Uwaga: Niektóre systemy wymagają zasilania przez sieć Ethernet (PoE), aby mogły być wykryte. Upewnij się, że przełącznik sieciowy zapewnia zasilanie PoE, lub użyj PoE injector.


SUU JEST ZABLOKOWANE W "ODKRYCIU..."

Gdy urządzenia na karcie Update Devices stale wykazują discovering...(wyszukiwanie), upewnij się, że komputer i sprzęt Shure są podłączone do tej samej podsieci.

Szczegółowe instrukcje dotyczące dostępu do menu sieci i konfigurowania adresów IP dostępne są na stronie Shure.com.


AKTUALNA WERSJA FIRMWARE JEST WYŚWIETLANA Z GWIAZDKĄ

Gwiazdka obok aktualnej wersji oprogramowania firmware wskazuje na problem z oprogramowaniem firmware zainstalowanym w urządzeniu.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)


STARSZE WERSJE FIRMWARE'U

Jeśli potrzebujesz starszej wersji firmware'u, który nie jest już dostępny z poziomu SUU, możesz odwiedzić nasze archiwum firmware'u.

Uwaga: Aby zainstalować firmware pobrany spoza SUU, należy najpierw pobrać żądane pliki .pack i zaimportować je do SUU w zakładce "Firmware". Następnie będzie można zainstalować odpowiedni firmware, jak opisano powyżej.

Odwiedź Archiwum Firmware