Jump to main content

Microsoft

Microsoft

Shure niedawno dołączył do programu certyfikacji Microsoft, aby uzyskać certyfikację kluczowych produktów Shure w Microsoft Teams. Jako przyszłościowa platforma współpracy w chmurze, Microsoft wspiera firmy w uzyskiwaniu wciągających wrażeń w miejscu pracy i poza nim poprzez proste i bogate w funkcje wideo.

Użytkownicy końcowi są lepiej przygotowani do szybkiego reagowania na zmiany, gdy mają wyraźny widok na strategię i cele swojej organizacji. Ale jedynym sposobem na to jest dostęp pracowników do uproszczonej, przejrzystej komunikacji. Jakość dźwięku ma kluczowe znaczenie dla efektywnej zunifikowanej komunikacji. Ten certyfikat jest wyraźnym wskaźnikiem naszych produktów, zapewniając najlepsze wrażenia, zgodność i niezawodność na rynku Unified Communication.

Staramy się budować narzędzia nowej generacji, które wspierają współpracę w miejscu pracy. Ułatwiając zespołom pracowników komunikację, wiemy, że możemy wywiązać się z naszej misji polegającej na upraszczaniu, uprzyjemnianiu i zwiększaniu produktywności ludzi poprzez doskonały dźwięk.

Visit www.microsoft.com

Powiązane produkty