Shure Shop: Algemene voorwaarden 11ecom GmbH

Zakelijke klanten (B2B)

U vindt onze algemene voorwaarden hier.

Shure B2B T&Cs

1. Toepasselijkheid, contractpartners

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op contracten voor het aanschaffen van goederen en het leveren van diensten door 11ecom GmbH aan diens niet-professionele klanten, d.i. de consumenten zoals gedefinieerd in art. 5.3.

2. Informatieplicht voor onlinebestellingen en -contracten

2.1 The contractual partner of the customer is

11ecom GmbH,
Stolberger Str. 368,
50933 Köln,
Germany,
telephone. +49.221.9886.1372,
e-mail: shure@11ecom.de,
reg. no. HRB 81983,
Köln District Court,
VAT ID no.: DE295924846,
represented by its managing director Stefan Röschinger

The company does not operate agencies in other EU member states. 11ecom GmbH is hereafter referred to as "11ecom". Any possible complaints regarding the products or services should be addressed to 11ecom, who will ensure that these complaints are dealt with in a timely and correct manner.

2.2 The essential features of the goods and services are detailed in the description of the respective item, and can be called up during the order transaction.

2.3 11ecom reserves the right to withdraw from a contract, if, due to no fault of its own, it is unable to supply the ordered good, as its subcontractors have failed to meet their obligations.

2.4 The contract is entered into in the following ways: The order is made through the online shop in one of the languages available there. The order constitutes an offer to 11ecom to enter into a purchasing contract. The customer receives an initial confirmation that the order has been received. This confirmation is not a confirmation of completion of the contract. A contract is only concluded, if the order is accepted by e-mail notification to the customer. 11ecom undertakes to dispatch the ordered goods/provide the ordered service within a period of five days, except where it is indicated otherwise in the order confirmation. The contract can be concluded in German, English, Dutch and French. If the contract is concluded in another language than German we inform the costumer that only the German version of these terms and conditions is valid

2.5 The prices quoted on the website include VAT at the applicable rate. The costs for packaging and postage costs as well as any applicable import duties shall be payable by the customer.

2.6 Unless specified differently, all information provided by 11ecom is valid at the time of visit of the website by the customer, as product and service details, offers and prices published by 11ecom are constantly updated.

3. Herroepingsinstructies

Herroepingsrecht

U heeft als consument het recht om het contract binnen 14 dagen zonder opgave van reden te annuleren. Deze periode gaat in op de dag dat u of iemand die door u is aangewezen de goederen in ontvangst neemt van de vervoerder. Om uw bestelling te herroepen moet u

11ecom GmbH
Stolberger Str. 368, 50933 Köln
Duitsland

Tel.: +49 221 9886 1372
E-Mail: shure@11ecom.de
Website: www.11ecom.de

hiervan op de hoogte stellen per post, fax of e-mail, waarbij u duidelijk aangeeft dat u het contract wilt herroepen. Gebruik daartoe het meegestuurde herroepingsformulier.

U kunt ook herroepen via de website https://shure-shop.eu/nl/herroepingsformulier dat een elektronische versie van het herroepingsformulier aanbiedt. Annuleert u via de website, dan sturen we een ontvangstbevestiging van uw herroepingsverzoek naar uw e-mailadres. Om een bestelling te herroepen volstaat het om ons binnen de bedenktijd hiervan op de hoogte te stellen. 

Gevolgen van herroeping

Bij herroeping die aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u van ons de gehele aankoopsom terug, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de toeslag die is gerekend wanneer u heeft gekozen voor een duurdere bestelwijze dan de standaardverzending), binnen ten hoogste 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van uw herroepingsverzoek. Wij betalen u terug via hetzelfde betaalkanaal dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke betaling, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft verzocht; u draagt in geen geval zelf bij aan de kosten van de terugbetaling. Wij mogen wachten met terugbetalen tot we hetzij de teruggestuurde goederen zelf óf een bewijs van het terugsturen van deze goederen hebben ontvangen.

Stuur de goederen per omgaande terug of lever ze bij ons in binnen 14 dagen vanaf de datum van herroepen. U voldoet aan deze deadline wanneer u de goederen binnen deze periode van 14 dagen ter verzending aanbiedt.
Alle directe kosten voor het terugsturen van de goederen dient u zelf te dragen. Indien er slijtage aan de goederen is opgetreden, hoeft u hiervoor alleen compensatie te betalen als de beschadiging het resultaat is van productgebruik dat verder gaat dan voor de beoordeling van de eigenschappen en de werking van het product noodzakelijk is. 

– Einde herroepingsinstructies – 

Uitzonderingen: Het recht op herroeping geldt niet voor goederen die speciaal zijn gemaakt op aanwijzingen van de klant of die speciaal zijn aangepast aan specifieke eisen van de klant. Eveneens uitgezonderd zijn verzegelde goederen waarvan de verzegeling is verbroken, goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen ongeschikt zijn om te retourneren, alsook opslagmedia van audio-, video- en softwareproducten waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken.Zo zijn bijvoorbeeld de producten van de SE-serie (alle versies van SE215, SE315, SE425, SE535 en SE846) om hygiënische redenen uitgesloten van retourzending als de oorstukjes uit de verpakking zijn verwijderd.

De wijze van retour sturen: Om uw retourzending snel te kunnen verwerken, verzoeken we u vriendelijk om de goederen zoveel mogelijk in de originele verpakking of in een andere geschikte transportverpakking retour te sturen en om daarbij ook al het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal mee te sturen. Vraag het transportbedrijf waarmee u de goederen retour stuurt altijd om een bewijs van inname van de goederen. Bewaar dit bewijs tot de retourprocedure volledig is afgerond. Let op: De instructies die in deze alinea staan zijn slechts indicatief en vormen geen beperking van uw recht op herroeping.

11ecom GmbH – Herroepingsformulier
(Vul het formulier in en stuur het naar ons om uw bestelling te annuleren.)
Stuur het herroepingsformulier naar:

11ecom GmbH
Webshop SHURE
Stolberger Str. 368, 50933 Köln
Duitsland

Tel.: +49 221 9886 1372
E-Mail: shure@11ecom.de
Website: www.11ecom.deWij/ik (*) herroep(en) hierbij de aankoopopdracht van de volgende goederen
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Datum bestelling (*)/ontvangst van de goederen (*): _____________________________________
Bestelnr.: _________________________________________________________________________
Naam consument(en): ______________________________________________________________
Adres consument(en): ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Datum, handtekening van consument(en)
(*) doorhalen wat niet van toepassing is.

4. 30 dagen geld-teruggarantie

4.1 In aanvulling op de wettelijk verplichte herroepingsperiode van 14 dagen zoals beschreven in hoofdstuk 3, verlenen we onze particuliere klanten na afloop van deze herroepingsperiode van 14 dagen een geld-teruggarantie gedurende nog eens 16 dagen (30 dagen in totaal) onder de volgende voorwaarden. Dit is een aanvullende voorziening van ons bedrijf ten behoeve van onze klanten en valt niet onder het in Europa wettelijk geregelde herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 3. Gedurende de gehele periode van de 30 dagen geld-teruggarantie heeft de consument het recht om de in onze webwinkel gekochte goederen zonder opgave van reden te retourneren door de factuur te overleggen en de goederen retour te sturen.

4.2 De periode van 30 dagen gaat in na ontvangst van deze toezegging in schriftelijke vorm (bijv. via post, fax of e-mail), alsmede van de goederen en de uitvoering van alle informatieplichten die gelden voor verkoop op afstand en online-verkopen (zie hoofdstuk 3). U voldoet aan deze deadline wanneer u ons voor afloop van deze periode schriftelijk op de hoogte stelt van uw beslissing om het contract te ontbinden en de goederen retour stuurt.

4.3 Gedurende de periode van dag 1 tot dag 14 wordt de geld-teruggarantie uitsluitend uitgevoerd volgens de voorwaarden van het herroepingsrecht dat in hoofdstuk 3 staat beschreven (zie aldaar). De voorwaarden die in hoofdstuk 4 van deze algemene voorwaarden worden genoemd, zijn alleen van toepassing gedurende de aansluitende periode van 16 dagen.

4.4 Alle directe kosten voor het terugsturen van goederen dient u zelf voor te schieten. Om uw retourzending snel te kunnen verwerken, verzoeken we u vriendelijk om de goederen zoveel mogelijk in de originele verpakking of in een andere geschikte transportverpakking retour te sturen en om daarbij ook al het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal mee te sturen.

4.5 De 30 dagen geld-teruggarantie geldt niet voor goederen die speciaal zijn gemaakt op aanwijzingen van de klant of die speciaal zijn aangepast aan specifieke eisen van de klant. Eveneens uitgezonderd zijn goederen die vanwege hun producteigenschappen niet geschikt zijn om te retourneren, alsmede verzegelde goederen die om gezondheidsredenen hygiënisch zijn verpakt en waarvan de verzegeling is verbroken, alsook opslagmedia van audio-, video- en softwareproducten waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken.

4.6 Indien de klant gebruikmaakt van de 30 dagen geld-teruggarantie, zijn we gerechtigd om een redelijke gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor de periode waarin de goederen in het bezit van de klant zijn geweest na afloop van de herroepingsperiode van 14 dagen. Verder dient de klant die gebruikmaakt van de 30 dagen geld-teruggarantie na afloop van de herroepingsperiode van 14 dagen de waardevermindering te vergoeden van de goederen voor zover hij/zij de goederen niet in originele staat kan retourneren wegens slijtage, beschadiging of andere omstandigheden die onder verantwoordelijkheid van de klant zijn opgetreden. De klant hoeft geen vergoeding te betalen als hij/zij de goederen niet in gebruik heeft genomen en er geen waardevermindering is opgetreden.

4.7 Indien er delen van een bundel of van een set binnen de herroepingsperiode van 14 dagen of onder de 30 dagen geld-teruggarantie worden geretourneerd, brengen we de producten die bij de klant achterblijven in rekening tegen de gangbare prijs.

5. Informatie over het bestellen via elektronische verkoopkanalen

5.1 Om goederen te bestellen bij de 11ecom-webwinkel, dient de klant allereerst de goederen in het aanbod op de website aan te treffen en deze in de "Winkelwagen" te plaatsen. De winkelwagen bevat een lijst van alle goederen die de klant heeft gekozen om aan te schaffen. Van de goederen kan de hoeveelheid worden gewijzigd, en goederen kunnen uit de winkelwagen worden verwijderd.

5.2 Als de winkelwagen eenmaal alle goederen bevat in de vereiste hoeveelheden, kan de besteltransactie worden voortgezet door op de desbetreffende knop te drukken. Vervolgens wordt de klant om zijn of haar factuur- en afleveradres gevraagd, en om de gewenste betaal- en verzendwijze. Voordat de bestelling definitief wordt geplaatst, wordt een overzicht weergegeven met alle details van de bestelling die desgewenst nog door de klant kunnen worden aangepast.

5.3 Als de klant een consument is , d.i. een natuurlijke persoon die een contractuele relatie aangaat voor doeleinden die zich buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen dan krijgt hij of zij de mogelijkheid om de Algemene Voorwaarden af te drukken en op te slaan. Nadat de klant heeft bevestigd dat hij/zij de algemene voorwaarden heeft gelezen en accepteert dat deze onderdeel uitmaken van het aankoopcontract, kan hij/zij het bestelproces voortzetten.

5.4 De bestelling wordt bindend zodra de klant hem heeft verzonden. Bij ontvangst van de bestelling sturen we de klant een bevestiging waarin ook naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen.

5.5 De bestelgegevens inclusief de persoonlijke gegevens die de klant invoert, worden in elektronische vorm opgeslagen door 11ecom GmbH.

 

6. Betalingsvoorwaarden en eigendom

6.1 Het aangaan van een koop- of dienstverleningscontract verplicht de klant tot het betalen van de aankoopprijs, dienstenvergoeding of licentievergoeding.

6.2 Bij voorkeur dient via creditkaart te worden betaald. Ten behoeve van de creditkaartbetaling machtigt de klant om 11ecom het verschuldigde bedrag te incasseren van de creditkaart of via een online bankoverschrijving. Wij accepteren eveneens PayPal. Giropay en \\'Sofortüberweisung\\' zijn uitsluitend beschikbaar voor betalingen in Duitsland en daarnaast is iDEAL beschikbaar voor betalingen in België en Nederland.

6.3 Tot het moment dat er volledig is betaald, blijven de goederen en diensten het eigendom van 11ecom. Indien de aankoopprijs niet volledig wordt voldaan, dient de klant 11ecom hier onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte te stellen. Dit geldt eveneens voor omstandigheden waarin derden aanspraak op de goederen maken of hier een andere claim op leggen. Bij doorverkoop van goederen die nog in eigendom zijn van 11ecom, stemt de klant in met overdracht van alle opbrengsten en claims uit de verkoop naar 11ecom, ongeacht of deze voor of na de goederenoverdracht ontstaan.

7. Voorwaarden voor verzending en levering

Voor goederen die naar het afleveradres van de klant worden verstuurd, betaalt de klant alle leveringskosten en eventuele importheffingen. Levering geschiedt Delivered At Place (DAP). De verpakkings- en/of verzendkosten zijn door de klant online te berekenen tijdens het plaatsen van een bestelling in de webwinkel.

8. Gebruikersnaam / wachtwoord / klantcode

8.1 Bij acceptatie van de bestelling activeert 11ecom GmbH een gebruikersaccount om de bestellingen en betalingen te verwerken en informeert de klant over de accountgegevens zodra hij/zij een adres heeft opgegeven. Hiertoe worden een gebruikersnaam, een wachtwoord en zo nodig een klantcode aangemaakt en aan de klant verstrekt. Deze informatie dient ter identificatie en autorisatie van de klant en mag alleen door de klant zelf worden gebruikt. De klant verplicht zich om de informatie te beschermen en vertrouwelijk te behandelen zodat de gegevens niet door derden kunnen worden gebruikt.

8.2 Indien de klant vermoedt dat zijn of haar gegevens zonder toestemming door derden worden gebruikt, dient hij/zijn 11ecom GmbH hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen zodat het betreffende account kan worden geblokkeerd.

8.3 In geval van betalingsachterstanden, intrekken van de incassomachtiging, blokkeren van de opgegeven bankrekening en het verlopen van de creditkaart, is 11ecom GmbH gerechtigd om de gebruikersaccount van de klant af te sluiten.

9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Indien de kwaliteit van de goederen niet overeenkomt met de door de fabrikant gepubliceerde productbeschrijvingen, zal de consument recht hebben op een kosteloze reparatie of vervanging. Indien herstel, reparatie of vervanging niet binnen redelijke termijn na levering mogelijk is, heeft de klant recht op ontbinding van het contract of op verlaging van de aankoopprijs.

9.2 Tenzij hieronder anders aangegeven, heeft de klant geen recht op enig ander verhaal, ongeacht de gronden. 11ecom GmbH is niet aansprakelijk voor andere schade dan beschadigingen aan de geleverde goederen. In het bijzonder is 11ecom GmbH niet aansprakelijk voor enige vorm van inkomstenderving of nevenschade aan de eigendommen van de klant. De aansprakelijkheidsbeperking van 11ecom GmbH is ook van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en tussenpersonen.

9.3 De hierboven genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor gevallen waarin de schade opzettelijk is veroorzaakt of als gevolg van grove nalatigheid, en evenmin wanneer er persoonlijk letsel is ontstaan. De aansprakelijkheidsbeperking in niet van invloed op de wettelijke rechten van klanten.

9.4 Indien 11ecom GmbH zich niet aan de contractvoorwaarden houdt wegens onachtzaamheid, zal een eventuele schadevergoeding zich beperken tot de schade die in soortgelijke gevallen mag worden verwacht.

9.5 Als de verpakking van de goederen is beschadigd, dient de klant het transportbedrijf of de bezorgdienst hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen.

9.6 Indien de klacht ongegrond is en de goederen vertonen geen schade, is 11ecom GmbH gerechtigd om de klant een transport- en inspectievergoeding van 40 euro in rekening te brengen. Indien de klant kan aantonen dat de werkelijke kosten hoger of lager waren, zal dat bedrag in rekening worden gebracht. In alle gevallen betaalt de klant de verzendkosten.

10. Gegevensbescherming

Our privacy policy can be found here: shure-shop.eu/nl/gegevensbescherming

11. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op alle contractvoorwaarden tussen de klant en 11ecom, waaronder aansprakelijkheid en garantie, is het Duitse recht van toepassing onder uitsluiting van het VN-verdrag voor internationale verkopen. Zulks doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van dwingende bepalingen van het land waarin de niet-professionele klanten, d.i. de consumenten zoals gedefinieerd in art. 5.3, hun gewone verblijfplaats hebben, voor zover het om een Lidstaat van de Europese Unie gaat. Lokale wetgeving uit het land waar de consument veblijft kan ook toepasselijk zijn indien het om dwingende consumentenwetgeving gaat.

Indien de klant een consument is zonder woonplaats in een lidstaat van de Europese Unie, zullen de rechtbanken van de Bondsrepubliek Duitsland bevoegd zijn om kennis te nemen van enige vordering die tegen 11ecom zou worden ingesteld, daaronder begrepen betwistingen omtrent de geldigheid en/of toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden zelf. In alle andere gevallen zal de territoriale bevoegdheid bepaald worden door de toepasselijke Europese en nationale wetgeving.

Plateforme de la Commission européenne relative au règlement extrajudiciaire des litiges : http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

12. Slotbepaling

Als een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of in het contract tussen de partijen ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt, is dit niet van invloed op de geldigheid van de overige contractbepalingen en op het contract als geheel.

Uitsluitend de Duitstalige versie van deze algemene voorwaarden is bindend en leidend bij de interpretatie ervan omdat de andere taalversies slechts vertalingen zijn van de Duitstalige versie.