Jump to main content

Diversiteit en inclusiviteit

Shure streeft ernaar een werkklimaat te scheppen waarin elke medewerker volledig zichzelf kan zijn.
Wij geloven dat ons succes niet alleen te danken is aan onze producten, maar aan onze mensen. Elk product met de naam Shure draagt op unieke wijze iets mee van de verhalen van onze medewerkers.
We ondersteunen de diversiteit van onze teams via resourcegroepen voor medewerkers, dagen in het kader van internationaal voedsel, mentorschapsprogramma's en wereldwijde bewustwordingsevenementen die als doel hebben de trots en saamhorigheid in alle lagen van het bedrijf te bevorderen.
We hebben ons IDEA-initiatief voor inclusiviteit, diversiteit, gelijkheid en toegankelijkheid ontwikkeld, waarbij we medewerkers van over de hele wereld betrekken. Zij helpen bij het verder uitwerken en implementeren van belangrijke bedrijfsmaatregelen op dit gebied die de kernwaarden van Shure weerspiegelen. We weten dat dit van belang is voor onze medewerkers, onze partners en onze klanten. In de komende maanden gaan we meer voorbeelden delen van de stappen die we zetten op dit gebied.

 

Shure is opgericht in 1925. De wereld was toen heel anders dan nu, maar één ding is constant gebleven dankzij de visie van onze oprichter, S.N. Shure: de waardering voor diversiteit en inclusie.

Wat ooit een klein bedrijfje in de binnenstad van Chicago was, is uitgegroeid tot een wereldwijd opererend bedrijf met medewerkers van allerlei verschillende achtergronden en culturen. Ook onze klanten weerspiegelen die diversiteit, aangezien we overal op de wereld aanwezig zijn.

We verwelkomen inspanningen voor diversiteit en inclusie. Sterker, we zijn drie 'Associate Resource Groups' voor medewerkers gestart, die we VIBE's noemen: Values, Inclusion, Belonging, Equity (waarden, inclusie, saamhorigheid, gelijkwaardigheid). Deze VIBE's vertegenwoordigen verschillende community's van medewerkers en hun bondgenoten:

  • CARE: Cultural And Racial Equity (gelijkwaardigheid van cultuur en ras)
  • Pride: LGBTQAI+
  • WE: Women Everywhere (vrouwen overal)

We hebben deze VIBE's uitgebreid naar regio's waar Shure kantoren heeft:

  • WE: China, India, Hongkong, Japan, Mexico, Brazilië, Duitsland, Denemarken, Nederland, België, VAE, Schotland, Engeland, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk
  • CARE: Duitsland, Denemarken, Nederland, België, VAE, Schotland, Engeland, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk

Deze VIBE's helpen al onze medewerkers overal ter wereld op verschillende manieren. Zoals het houden van paneldiscussies over relevante onderwerpen in de wereld van nu, informatiecampagnes over culturele feest- en gedenkdagen, betrokkenheid bij activiteiten van de lokale gemeenschap en bijdragen aan relevante marketing en communicatie.

Maar het belangrijkste dat de VIBE's realiseren, is dat ze ruimte bieden aan alle medewerkers, zodat die zich gehoord en gesteund voelen.

We danken alle leiders, supporters, leden en vrijwilligers van onze VIBE's dat ze van Shure een inclusievere werkplek maken.