ROZWIĄZANIA AV ORAZ IT MÓWIĄCE TYM SAMYM JĘZYKIEM

Shure Incorporated | February 1, 2018 ROZWIĄZANIA AV ORAZ IT MÓWIĄCE TYM SAMYM JĘZYKIEM

Czy twój dział IT mówi językiem AV?

W ostatnich latach gwałtownie ewoluowały telekonferencje oraz wideokonferencje przekształcając się z rozwiązań sprzętowych w stronę rozwiązań bazujących na oprogramowaniu. Produkty takie jak Google Hangouts oraz Skype for Business oferują znaczne oszczędności kosztów i zapewniają znakomitą elastyczność, ale wrażenia użytkowników mogą nie być pozytywne, jeśli sprzęt dźwiękowy nie jest właściwie przygotowany do tego typu zadań.

W tym samym czasie wiele firm zainwestowało znaczne środki w systemy konferencyjne, tym samym ograniczając potrzeby delegowania pracowników na ważne spotkania.

Te wszystkie zmiany sprawiły, że dźwięk sieciowy stał się kluczowym narzędziem do podejmowania decyzji oraz zacieśniania współpracy w coraz bardziej zglobalizowanym stylu pracy. Z tego też powodu wyraźnie zaznacza się potrzeba wzajemnego zrozumienia specjalistycznych języków, jakimi posługują się działy AV oraz IT. W przeciwnym wypadku mogą pojawić się istotne trudności podczas integrowania urządzeń dźwiękowych z istniejącą siecią informatyczną.

Wcześniej tylko kilka cyfrowych platform sieciowych korzystało z sieci IT, a wśród nich rozwiązania „cyfrowego wyjścia z domu – digital singage” IPTV oraz wideokonferencje. Jednakże wraz z rozwojem sieciowych technologii AV oraz wyłonieniem się dźwięku sieciowego, wyraźnie wrosła liczba przestrzeni, do których może być przesyłany dźwięk. To wiąże się z nowymi wyzwaniami dla działów IT, szczególnie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa i tego, że nie wpłynie to na usługi centralne.

„Działy IT nie miały dotychczas do czynienia z sieciowym audio i to od nas zależy, czy będziemy z nim odpowiednio pracować zapewniając pomyślną integrację.” - wyjaśnia Stuart Davidson, Dyrektor ds. Usług Technicznych w firmie AVMI, która specjalizuje się w rozwiązaniach audiowizualnych. „Jednym z największych wyzwań w branży jest zapewnienie, że wszystko, co jest potrzebne, może być dostarczone za pośrednictwem sieci – a dzięki współpracy z działem AV oraz starannemu planowaniu działań – wszystko będzie przebiegać w najlepszym porządku.”

WPŁYW SIECI

Kluczowym problemem dla działów IT jest ogólny wpływ na usługi sieciowe. Działy AV muszą ściśle współpracować z działami IT w celu precyzyjnego planowania wykorzystania sieci starając się minimalizować ryzyko dla istniejących już usług sieciowych, przy równoczesnym pełnym wsparciu dla wdrożenia rozwiązań audiowizualnych.

„Konwergencja IT od jakiegoś czasu jest widoczna na horyzoncie”, zgadza się Davidson. „Mieliśmy wiele różnych technologii, które współistniały w sieci, ale teraz te technologie muszą zacząć wzajemnie komunikować się ze sobą, w sposób, który wcześniej nie był stosowany. Musimy się tym zająć jako cała branża i zmienić nasze podejście.”

Czy w związku z tym, że konwergencja między AV a IT jest coraz bardziej wyraźna, szukamy nowego rodzaju komunikacji w profesjonalnych usługach obu działów?

„Do niedawna mieliśmy specjalistów, którzy koncentrowali się na wybranej przez nich technologii, takiej jak „cyfrowe wyjście z domu” czy konferencje. Pracowali oni niezależnie z działami IT, aby zrozumieć ich wymagania sieciowe” - mówi Davidson. „Jednakże obecnie widzimy, że w sieci klienta następuje tak wiele wdrożeń, że musieliśmy wziąć do pomocy architektów sieci. Mogą oni kompleksowo spojrzeć na zasoby klienta, łącząc razem wszystkie nasze technologie.”

BRANŻOWY STANDARD

Oprócz tego, że istnieje potrzeba bardzo dobrego zrozumienia obydwu języków AV oraz IT, również między nimi samymi, widać równocześnie wyraźną potrzebę większej standaryzacji, sugeruje Paul Louden, Dyrektor Sprzedaży w firmie Electrosonic.

„Firmy technologiczne oraz instytucje finansowe wdrażają te standardy na dużą skalę, na całym świecie. To pozwala im również na przeniesienie AV z relatywnie niszowego produktu, znajdującego się w salach multimedialnych, konferencyjnych oraz współpracy, do rozwiązań, które mogą być wdrożone w dowolnym pomieszczeniu spotkań.” - dodaje Paul Louden.

Doprowadziło to do eksplozji tzw. „huddle room” - małych pokojów multimedialnych wyposażonych w zestandaryzowaną technologię i zapewniającą firmom możliwość przekształcenia typowych sal konferencyjnych w sieciowe sale współpracy w skali globalnej.

„Korzystanie z systemu AV powinno być takim samym doświadczeniem dla każdego klienta, w każdym pokoju spotkań, na całym świecie.” - mówi Davidson. „Kolejnymi korzyściami, które można osiągnąć dzięki takiemu podejściu, są jednolite wsparcie oraz serwis, a to jest coś, co my oraz cała branża cały czas staramy się wprowadzić.”

Oczywiście firma Shure nie jest nieznana w świecie dźwięku sieciowego. Znajdując się na samym jego froncie stworzyliśmy serię regularnych seminariów dla inżynierów wdrożeń AV, instalatorów, projektantów rozwiązań audiowizualnych oraz inżynierów dźwięku. Te seminaria mają na celu lepsze zrozumienie standardów sieci informatycznych powszechnie stosowanych w dzisiejszych protokołach transmisji dźwięku, wraz z praktycznymi i użytecznymi demonstracjami.

„Cały nasz zespół techniczny jest przeszkolony w zagadnieniach związanych z siecią, tak więc mamy dobre pojęcie w tej materii,” - mówi John Ellis, Regionalny Menedżer Sprzedaży w firmie Shure. „Działy AV oraz IT muszą częściej komunikować się ze sobą i lepiej rozumieć się, w co głęboko wierzę, że tak jest. Niektóre projekty, o których słyszymy, działają bardzo płynnie, ale inne stawiają specjalistom AV ogromne wyzwania, aby zapewnić współpracę, jaka jest oczekiwana.”

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo w sieci jest kolejnym kluczowym aspektem procesu łączenia AV z IT. Na przykład ostatni raport rządu Wielkiej Brytanii pokazuje, że prawie połowa wszystkich firm brytyjskich stała się celem ataków cybernetycznych w 2016 roku.

Działy IT są w zrozumiały sposób zainteresowane zapewnieniem bezpieczeństwa,” zgadza się Dave Grimwood, Kierownik Zespołu Przedsprzedaży w międzynarodowej firmie audiowizualnej Electrosonic. „Dźwięk działa w czasie rzeczywistym i z tego powodu musi mieć nadany priorytet.”

Z punktu widzenia projektu dźwięk sieciowy również wymaga wielu prac rozruchowych na miejscu, aby działał zgodnie z oczekiwaniami, co jest zawsze większym wyzwaniem niż uruchamianie go w zdalnej lokalizacji. Profesjonaliści z zakresu rozwiązań audiowizualnych muszą pracować z rozbudowaną infrastrukturą IT, której mogą nie znać, a to z kolei wymaga więcej planowania z wyprzedzeniem.

„Specjaliści AV często wymagają dostarczenia listy z infrastrukturą informatyczną. Dla działów IT jest to ze zrozumiałych względów dość problematyczna kwestia. Obawy o bezpieczeństwo mogą wyraźnie opóźniać projekt, zanim zostanie on zatwierdzony.” - wyjaśnia Grimwood.

Davidson z AVMI zgadza się z tym: „Obecnie coraz częściej bliżej współpracujemy z działami informatycznymi w celu zaakceptowania technologii i przeprowadzenia testów bezpieczeństwa. Jednocześnie zapewniamy wsparcie wynikające z dokumentacji technicznej oraz współpracujemy z producentami, aby mieć większą pewność, że technologia nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo w sieci.”

Ellis twierdzi, że konwergencja działów AV oraz IT jest coraz lepsza, a profesjonaliści IT stają się bardziej świadomi, jeśli chodzi o zrozumienie zagadnień związanych z dźwiękiem.

„Z pewnością świadomość ta poprawia się, chociaż prawdopodobnie nadal jest więcej osób z działu AV, które uczą się zagadnień informatycznych, niż informatyków, którzy uczą się tematów związanych z dźwiękiem” - dodaje. „Działy IT muszą zrozumieć, że branża AV nie będzie na tyle głupia, aby używać w sieci dowolnych produktów, które będą zagrażać bezpieczeństwu sieci. To jest poważny biznes i jesteśmy tak samo poważni, aby zapewnić, że również nam zależy na wydajnej i bezpiecznej pracy w sieci.”

O AUTORZE

Richard Knott jest odpowiedzialny za relacje z konsultantami oraz użytkownikami końcowymi z Wielkiej Brytanii oraz Irlandii w firmie Systems Group. Zapewniając integratorom wsparcie techniczne oraz pomoc w zakresie uruchamiania systemów współpracuje z zespołem ds. rozwoju rynku międzynarodowego w celu zwiększenia widoczności systemów Shure wśród globalnych standardów technologicznych.

Shure Incorporated

Shure Incorporated

Shure has been making people sound extraordinary for nearly a century. Founded in 1925 and headquartered in Niles, Illinois, we are a leading global manufacturer of audio equipment known for quality, performance and durability. For critical listening, or high-stakes moments on stage, in the studio, and from the meeting room, you can always rely on Shure.