UA825UA825 Cable coaxial
Cable coaxial de BNC a BNC, de 7,6 m de longitud.

UA825

Cable coaxial de BNC a BNC, de 7,6 m de longitud.