Shure
历史

自 1925 年创立以来,舒尔一直坚持与时创新,以满腔热情全身心投入到优质话筒和音频电子设 备的制造事业中,不断为出众可靠的产品设立行业标杆。舒尔发展年史:

1920 年代

1930 年代

1940 年代

1950 年代

1960 年代

1970 年代

1980 年代

1990 年代

2000 年代

2010 年代

The 2020's