NAGRYWANIE PERKUSJI: CZĘŚĆ 4 – KOMPRESJA

NAGRYWANIE PERKUSJI: CZĘŚĆ 4 – KOMPRESJA

Udostępnij Facebook Twitter LinkedIn

NAGRYWANIE PERKUSJI: CZĘŚĆ 4 – KOMPRESJA

Facebook Twitter LinkedIn

Witamy w części 4. Kompresja jest najbardziej nierozumianym, ale równocześnie niesamowicie potężnym narzędziem, z którego możemy skorzystać. Kolejny raz spotkaliśmy się z inżynierem Jay’em Stapley’em, aby pomógł nam zapoznać się z podstawami w tym zakresie...

Witamy w części 4. Kompresja jest najbardziej nierozumianym, ale równocześnie niesamowicie potężnym narzędziem, z którego możemy skorzystać. Kolejny raz spotkaliśmy się z inżynierem Jay’em Stapley’em, aby pomógł nam zapoznać się z podstawami w tym zakresie...

CZYM JEST KOMPRESJA?

W filmie zamieszczonym poniżej Jay wyjaśnia, dlaczego kompresja jest często nazywana narzędziem, które „ogranicza zakres dynamiki dźwięku”. Następnie uświadamia nas, dlaczego jest to zbytnie uproszczenie i niezbyt szczęśliwe wyjaśnienie działania tego narzędzia. Chociaż prawdą jest, że kompresja służy do kontroli dynamiki, Jay woli opisywać ją jako narzędzie, które pozwala nam na nadanie innego kształtu fali dźwiękowej.

Weźmy za przykład bęben basowy. Typowy zarejestrowany sygnał bębna basowego składa się z bardzo wyraźnego ataku, za którym występuje główna energia dźwięku, a następnie dźwięk zanika. Przy użyciu kompresji możliwa jest zmiana wzajemnych relacji między atakiem, trwaniem a zanikiem dźwięku bębna basowego.

W JAKI SPOSÓB TO DZIAŁA?

W naprawdę prosty sposób możemy pomyśleć o kompresorze jako o zautomatyzowanej kontroli głośności. Gdy w kompresorze ustawimy daną wartość progu granicznego, to gdy poziom sygnału przekroczy ten próg graniczny, będzie on tłumiony. Zazwyczaj kompresory posiadają jeszcze szereg innych kontrolerów oprócz progu granicznego (threshold), tak więc poznajmy, co one powodują.

Poniżej znajdują się wyjaśnienia najczęściej spotykanych:

Ratio - Ten kontroler określa, w jakiej proporcji sygnał będzie tłumiony, gdy przekroczy on wartość progu granicznego. Na przykład niewielka wartość parametru ratio będzie powodować łagodne tłumienie sygnału, podczas gdy duża wartość parametru ratio spowoduje silne tłumienie sygnału. W ekstremalnych przypadkach ustawienie parametru na wartość „nieskończoność” sprawi, że wartość sygnału nigdy nie będzie większa niż ustawiona parametrem progu granicznego!

Attack - Parametr ataku pozwala na określenie, jak szybko kompresor zacznie działać. Ten kontroler powinien zostać ustawiony bardzo ostrożnie, ponieważ może on w dramatyczny sposób zmienić brzmienie – szczególnie w przypadku, gdy ustawiona wartość tego parametru będzie zbyt krótka. W naszym przykładzie z bębnem basowym celowe jest ustawienie dość długiego czasu w celu zapewnienia wyraźnej obecności pierwszego impulsu uderzenia młoteczka w naciąg. Jay w znakomity sposób wyjaśnia, w jaki sposób ustawienia ataku mogą mieć znaczący wpływ na kształt obwiedni fali dźwiękowej. Opisuje on również, w jaki sposób kompresja może być użyta do kontroli „dzwoniącego” brzmienia perkusji przez umożliwienie swobodnego przejścia ataku, przy wyraźnym tłumieniu fazy trwania i zanikania dźwięku.

Gain - Zastosowanie kompresji wobec sygnału audio sprawia, że ogólny poziom głośności zostaje obniżony na skutek jego tłumienia. Parametr Gain pozwala skompensować te straty i przywrócić pierwotny poziom głośności sygnału.

Ostatnim kontrolerem, który powinniśmy rozważyć, jest zanikanie dźwięku („release”). Ten parametr określa, jak szybko sygnał powróci do swojego „naturalnego” poziomu, gdy jego wartość spadnie poniżej progu granicznego. Ustawienie bardzo niskiej wartości zanikania sprawia, ze dźwięk jest natychmiast słyszalny, natomiast przy ustawieniu długiego czasu może się zdarzać, że sygnał nie wróci przed następnym uderzeniem bębna.

Po ustawieniu podstawowych parametrów Jay omawia też, w jaki sposób użyć presetów, które zwykle są dostarczane z danym kompresorem i które mogą być świetnym materiałem do nauki korzystania z kompresora. Przedstawia on również sposób kreatywnego wykorzystania kompresora wobec overheadów w celu uzyskania fantastycznego efektu perkusyjnego, jeśli parametry ataku oraz zanikania dźwięku są zgodne z tempem muzyki. Ale już dosyć tej gadaniny z naszej strony – obejrzyj video, które jest chyba najlepszym i najszybszym sposobem zrozumienia sposobu działania kompresji.