MOTIV™ x Premiere Rush

Twój idealny pakiet do twórczych produkcji jest już tutaj!  Twórz, edytuj i udostępniaj treści wideo gdziekolwiek jesteś, a także swobodnie przełączaj się między wersją mobilną a stacjonarną, aby edytować projekt, który jest automatycznie zapisywany w chmurze. Połącz mikrofon MOTIV z Adobe Premiere rush i i odkryj nową jakość swoich produkcji wideo.

 

Zobacz dodatkowe warunki poniżej.

Instagram: @huettehuette
play_circle_filled
4:09

Paul Hüttemann (Hyte Photography) embarks on a journey from India to Sri Lanka, and captures the sights and sounds of everything along the way. This…

Instagram: @huettehuette

Oferta ważna wraz z zakupem nowego mikrofonu Shure MOTIV w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2021 r. u autoryzowanego sprzedawcy lub dealera firmy Shure Incorporated w krajach, w których dostępny jest program Adobe Premier Rush i podlega wszystkim obowiązującym warunkom. Kwalifikujący się nabywcy mogą otrzymać 2-miesięczną subskrypcję na program Adobe Premier Rush (o wartości 9,99 USD/miesiąc plus należne podatki/VAT/GST) w ramach tej oferty. Proszę odwiedzić stronę www.shure.com i wybrać odpowiedni region, aby znaleźć autoryzowanych sprzedawców

i dealerów. Limit 1 oferuje możliwość umorzenia i jeden abonament na osobę niezależnie od ilości zakupionych mikrofonów MOTIV. Wymagane jest nowe lub istniejące konto Adobe.

WYKORZYSTANIA: Oferta musi zostać wykorzystana nie później, niż 30 czerwca 2021 r. o godzinie 23:59 czasu centralnego poprzez wykonanie wszystkich poniższych kroków: (i) złożyć wniosek online na stronie www.shure.com/adobe(ii) dołączając dowód zakupu z opisem kwalifikującego się produktu i z datą zakupu, zidentyfikować upoważnionego dystrybutora lub sprzedawcę, (ii) kliknąć w link w swoim e-mailu z potwierdzeniem, aby zrealizować subskrypcję na stronie https://redeem.adobe.com wykorzystując swoje istniejące konto; (iii) wprowadzić wymagane informacje (informacje dotyczące płatności są opcjonalne) i zaakceptować obowiązujące warunki Adobe. Wszystkie zgłoszenia, w tym dowody zakupu i wykupu, podlegają dodatkowej weryfikacji według uznania firm Shure i Adobe. Wszelkie aktywacje subskrypcji lub zgłoszenia, które nie są zgodne z niniejszymi zasadami i warunkami mogą skutkować unieważnieniem linku wykupu i/lub anulowaniem subskrypcji. Po wygaśnięciu pierwotnej dwumiesięcznej subskrypcji subskrypcja wygaśnie automatycznie, o ile użytkownik nie przedłuży subskrypcji Adobe Premiere Rush Premium dokonując płatności na rzecz firmy Adobe (9,99 USD/miesiąc lub 119,88 USD/rok lub odpowiednich opłat lokalnych, opłaconych z góry, powiększonych o odpowiednie podatki/podatek VAT/GST), zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi warunkami pod adresem www.adobe.com. Ceny w walucie lokalnej znajdują się na stronie www.adobe.com. Firma Adobe Premier Rush jest własnością, jest zarządzana i kontrolowana przez firmę Adobe Systems Incorporated i/lub jej podmioty stowarzyszone („Adobe”) oraz podlega stosownym warunkom firmy Adobe

WYŁĄCZENIA: MVi Digital Audio Interface NIE jest objęty niniejszą ofertą.

WARUNKI OGÓLNE: Dotyczy tylko osób uprawnionych, które są pełnoletnie zgodnie z prawem kraju zamieszkania. Mieszkańcy lub osoby w krajach objętych embargiem lub w krajach podlegających amerykańskim lub lokalnym ograniczeniom eksportowym nie są upoważnieni do udziału. Oferta i ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Linki dotyczące oferty i wykupu nie mogą być cedowane, wymieniane, sprzedawane, przenoszone, łączone lub umarzane za gotówkę, kredyt na rachunku lub inne towary i usługi, które nie zostały tutaj wyraźnie określone jako objęte ofertą. Dostępność Firma Shure nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione lub niezgodne z wymogami rejestracje lub aktywacje, ani za korzystanie przez Użytkownika z programu Adobe Premier Rush. Firma Shure zastrzega sobie prawo do decydowania o zakwalifikowaniu się i spełnieniu warunków niniejszej oferty oraz do jej zmiany lub anulowania w dowolnym momencie. Realizacja tej oferty oznacza akceptację niniejszych warunków. UNIEWAŻNIENIE W PRZYPADKU, GDY JEST TO ZABRONIONE LUB OGRANICZONE PRZEZ PRAWO.

ZNAKI TOWAROWE ADOBE: Adobe, logo Adobe, Adobe Premiere są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Adobe w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.