UAMSUAMS Modułowy przełącznik wyciszenia
Shure UAMS to pasywny modułowy przełącznik wyciszenia, który umożliwia wykonawcy łatwe wyłączenie bezprzewodowego mikrofonu ręcznego.

UAMS

UAMS Modułowy przełącznik wyciszenia
Kolory
Shure UAMS to pasywny modułowy przełącznik wyciszenia, który umożliwia wykonawcy łatwe wyłączenie bezprzewodowego mikrofonu ręcznego.