UA846Z2UA846Z2/LC GLX-D Frequency Manager
UA846Z2 Frequency Manager pozwala na połączenie maksymalnie sześciu odbiorników GLXD4R w obudowach rack w celu zapewnienia stabilnego i niezawodnego odbioru transmitowanych sygnałów radiowych dzięki opatentowanemu sposobowi przesyłania danych. Liczba dostępnych kanałów systemu GLX-D Rack Mount Digital Wireless może być zwiększona do 9 systemów działających równocześnie w typowych środowiskach pracy (11 w warunkach optymalnych), z dodatkowymi opcjami rozmieszczenia zdalnych anten, w przypadku równoczesnej pracy wielu systemów.
Wycofane z oferty

UA846Z2

UA846Z2/LC GLX-D Frequency Manager
UA846Z2 Frequency Manager pozwala na połączenie maksymalnie sześciu odbiorników GLXD4R w obudowach rack w celu zapewnienia stabilnego i niezawodnego odbioru transmitowanych sygnałów radiowych dzięki opatentowanemu sposobowi przesyłania danych. Liczba dostępnych kanałów systemu GLX-D Rack Mount Digital Wireless może być zwiększona do 9 systemów działających równocześnie w typowych środowiskach pracy (11 w warunkach optymalnych), z dodatkowymi opcjami rozmieszczenia zdalnych anten, w przypadku równoczesnej pracy wielu systemów.