Jump to main content

Różnorodność i akceptacja

Shure angażuje się w tworzenie środowiska pracy, które pozwala każdemu współpracownikowi być w zgodzie ze sobą.
Wierzymy, że to ludzie, a nie tylko nasze produkty, sprawiają, że odnosimy sukcesy. Każda historia każdego Współpracownika pozostawiła unikalny ślad na każdym produkcie noszącym nazwę Shure.
Szanujemy różnorodność naszych zespołów poprzez Associate Resource Groups, Międzynarodowe Dni Żywności, programy mentorskie i globalne obchody świadomości, które mają na celu promowanie dumy i wspólnoty na każdym poziomie.
Opracowaliśmy naszą inicjatywę IDEA (Inclusion, Diversity, Equity, and Access), która obejmuje Współpracowników z całego świata. Pomagają w dalszym definiowaniu i wdrażaniu ważnych działań firmy w tej przestrzeni, które odzwierciedlają podstawowe wartości Shure. Wiemy, że jest to ważne dla naszych Współpracowników, naszych Partnerów i naszych Klientów, dlatego w ciągu najbliższych kilku miesięcy podzielimy się kolejnymi przykładami naszych postępów w tej dziedzinie.

 

Firma Shure pojawiła się na rynku w 1925 roku. Świat był wtedy zupełnie inny, ale jedna rzecz pozostała niezmienna dzięki wizji naszego założyciela, S.N. Shure – wsparcie dla różnorodności i integracji.

Kiedyś mała firma działająca w centrum Chicago, obecnie rozrosła się do międzynarodowego przedsiębiorstwa, w którym zatrudnieni są pracownicy o bardzo różnym pochodzeniu oraz z różnych kultur. Nasi Klienci również odzwierciedlają tę różnorodność, ponieważ nasza aktywność obejmuje cały świat.

Szanujemy różnorodność i podejmujemy działania na polu pełnej akceptacji. Realizując te idee utworzyliśmy trzy grupy pracownicze „Associate Resource Groups”, które nazywamy VIBE – Values, Inclusion, Belonging, Equity (wartości, włączenie, przynależność, równość). Te grupy VIBE reprezentują różne społeczności i wspierające je osoby i organizacje:

  • CARE – Cultural And Racial Equity – Równość kulturowa i rasowa
  • Pride – LGBTQIA+
  • WE – Women Everywhere – Kobiety wszędzie

Działalność grup VIBE została też rozszerzona regionalnie, w miejscach, gdzie firma Shure ma swoje biura:

  • WE – Chiny, Indie, Hongkong, Japonia, Meksyk, Brazylia, Niemcy, Dania, Holandia, Belgia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Szkocja, Anglia, Hiszpania, Francja, Austria
  • CARE – Niemcy, Dania, Holandia, Belgia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Szkocja, Anglia, Hiszpania, Francja, Austria

Grupy VIBE pomagają wszystkim naszym współpracownikom na całym świecie na wiele sposobów. Obejmują one prowadzenie dyskusji panelowych na istotne tematy współczesnego świata, kampanie informacyjne na temat uroczystości i świąt w danych kulturach, zaangażowanie w działania społeczności lokalnej oraz wkład w stosowny marketing oraz właściwą komunikację.

Ale najważniejszą rzeczą, jaką realizują grupy VIBE, jest zapewnienie każdemu współpracownikowi przestrzeni, w której może doświadczyć wsparcia i otwartości na swoje problemy.

Składamy podziękowanie wszystkim naszym liderom, osobom wspierającym, członkom i wolontariuszom grup VIBE za to, że firma Shure jest bardziej integracyjnym miejscem pracy.