Dlaczego powinieneś mieć rozwiązania audiowizualne w swoich usługach komunikacji zintegrowanej

Shure Incorporated | September 26, 2023 Dlaczego powinieneś mieć rozwiązania audiowizualne w swoich usługach komunikacji zintegrowanej

Nie ulega wątpliwości, że świat biznesu zmienił się dramatycznie w ciągu ostatnich kilku lat. Pandemia Covid sprawiła, że w pełni zdalny oraz hybrydowy model pracy stał się codziennością, a wielu pracowników nie chce wracać do pracy w tradycyjnym biurze w pełnym wymiarze godzin. I chociaż dotychczas widzieliśmy kadrę zarządzającą i menedżerów, którzy często podróżowali w celu przeprowadzenia osobistych spotkań biznesowych, obecnie wiemy, że wideokonferencje są o wiele bardziej korzystne ze względu na oszczędności czasu oraz kosztów, a także mają ogromny wpływ na ochronę środowiska.

Adaptacja tego nowego sposobu pracy daje wiele możliwości dostawcom usług zarządzanych (Managed Service Providers – MSP). Dodając lub dywersyfikując usługi komunikacji zintegrowanej, które zawierają rozwiązania do wideokonferencji, dostawcy usług zarządzanych mogą generować nowe źródła zysku. Co ważniejsze, dzięki temu można rozwiązać więcej problemów technologicznych swoich klientów, zapewniając w ten sposób stałą współpracę z nimi oraz ich większą satysfakcję.

Możliwości w tym zakresie są ogromne. Według raportu Grand View Research, globalny rynek wideokonferencji w roku 2023 wzrośnie do ponad 19,7 miliarda dolarów. Najbardziej istotny wpływ ma na to coraz częstsze wdrażanie takich rozwiązań przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Wiele firm, zarówno małych, jak i dużych, jest obecnie przekonanych, że nadanie priorytetu inwestycjom, w szczególności związanym ze sprzętem konferencyjnym, będzie bardzo opłacalne, biorąc pod uwagę prognozy dotyczące przyszłości pracy. Analitycy Frost & Sullivan przedstawiają badania przeprowadzone wśród osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach, które dotyczą zmian do 2024 r.:

  • Tylko 9% z nich przewiduje, że wszyscy pracownicy będą pracować w sformalizowanych przestrzeniach biurowych.
  • 38% planuje mieć biura bardziej rozproszone geograficznie.
  • 46% zainwestuje w usługi wideokonferencji w chmurze, aby zapewnić stały kontakt z pracownikami zdalnymi i hybrydowymi.
  • 48% utworzy przestrzenie konferencyjne, aby obsługiwać więcej spotkań z udziałem rozproszonej siły roboczej.

Oceniając usługi i rozwiązania wideokonferencyjne wzięto szczególnie pod uwagę produktywność oraz zaangażowanie pracowników. Należy zgodzić się, że powodzenie spotkań hybrydowych zależy od systemów audiowizualnych, które znajdują się w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa wymagają wysokiej jakości peryferiów audio oraz wideo, które zwiększą wydajność platform współpracy opartych na oprogramowaniu, takich jak Microsoft Teams oraz Zoom. 

Przekaz wideo zawsze był kluczowym elementem ogólnego odbioru spotkania, a kontakt wizualny pracowników jest ważną częścią procesu współpracy. Co jednak ważniejsze, dźwięk jest w takim przypadku głównym czynnikiem wpływającym na produktywność, zaangażowanie i zapewnienie równego udziału podczas spotkań. 

Każdego dnia podczas współpracy Twoi klienci doświadczają wyzwań i frustracji, które wynikają z niewłaściwej konfiguracji sprzętu dźwiękowego, nieodpowiedniego do danych celów. To jeszcze bardziej zwiększa zrozumienie dla rozwiązań wyższej jakości i korzyści, jakie one dostarczają – to znaczy zapewnienia każdemu równych możliwości skutecznego komunikowania oraz przekazywania swoich uwag i pomysłów. 

Zapotrzebowanie na znakomite ekosystemy dźwięku wynika w szczególności z potrzeby zapewnienia większej skalowalności oraz możliwości adaptacji. Hybrydowy model pracy stale ewoluuje i Twoi klienci chcą wiedzieć, czy ich inwestycje w rozwiązania komunikacji zintegrowanej są opłacalne i przyszłościowe. Podczas gdy wyższa jakość w odniesieniu do dźwięku jest koniecznością w przypadku większych przestrzeni spotkań, klienci również potrzebują rozwiązań, które są odpowiednio wydajne i elastyczne pod względem możliwości ich adaptacji do zmieniających się konfiguracji pomieszczeń konferencyjnych, gdy firmy będą zmieniać postać i charakter swoich biur.

Takie oczekiwania znajdują odzwierciedlenie w licznych konsultacjach, które Shure przeprowadza z Klientami. Z naszego doświadczenia zdobytego w praktyce wynika, że ponad połowa menedżerów obiektów korporacyjnych stwierdziła, że ma zamiar zwiększyć inwestycje w systemy konferencyjne. Celem jest posiadanie bardziej zaawansowanych rozwiązań dźwiękowych, które będą działać w środowisku dowolnej wielkości i zgodnie współpracować z już wykorzystywanymi usługami konferencyjnymi w chmurze.

Jakie ma to wszystko znaczenie dla dostawców usług zarządzanych? 

Zmieniające się potrzeby Twoich klientów w zakresie współpracy wymagają obecności systemów audiowizualnych wydajniejszych niż obecnie i powszechnie stosowane samodzielnie przygotowane konfiguracje typu „wszystko w jednym”. Dostawcy usług zarządzanych mają możliwości pomocy w rozwiązaniu tego problemu. Co więcej, oprócz jednorazowego dochodu wynikającego z zaprojektowania i wdrożenia nowego rozwiązania, bieżące zarządzanie punktami końcowymi AV może zapewnić kolejne powtarzalne przychody i ogólne zwiększenie wartości zawartych umów.

Co warto podkreślić, nigdy nie było lepszego momentu dla dostawców usług zarządzanych na zapewnienie i obsługę nowych wymagań klientów w zakresie zarządzanych usług audiowizualnych. Udostępnienie klientom wydajnych i elastycznych systemów współpracy, zapewnienie zasobów i wsparcia oraz oferowanie elastycznych modeli usług pomoże Ci poprawić relacje z obecnymi klientami oraz przyciągnąć do siebie nowych.

Przeczytaj więcej o możliwościach AV dla dostawców IT na p.shure.com/av-for-it-providers 
Shure Incorporated

Shure Incorporated

Shure has been making people sound extraordinary for nearly a century. Founded in 1925 and headquartered in Niles, Illinois, we are a leading global manufacturer of audio equipment known for quality, performance and durability. For critical listening, or high-stakes moments on stage, in the studio, and from the meeting room, you can always rely on Shure.