Dlaczego wydarzenia z dystansem społecznym potrzebują dźwięku bezprzewodowego o wysokiej jakości

Shure Incorporated | November 23, 2021 Dlaczego wydarzenia z dystansem społecznym potrzebują dźwięku bezprzewodowego o wysokiej jakości

Wracają wydarzenia interpersonalne odbywające się na żywo, a profesjonalni organizatorzy wykorzystują każdą możliwość, aby odbudować źródła swoich przychodów po ponad rocznej przerwie z odwołanymi lub przełożonymi wydarzeniami. Również zespoły przygotowujące wydarzenia w firmach mają za zadanie zachęcać większą liczbę osób do aktywnego w nich uczestnictwa, ponieważ biznes stopniowo odbudowuje się z nową formą normalności.

Oczywiście nadal napotyka się na liczne przeszkody do pokonania podczas przygotowywania i prowadzania wydarzeń na żywo, które nie tylko dotyczą zachowania odpowiedniego dystansu społecznego przez uczestników. Oprócz tego, że w wielu krajach jest to nakaz usankcjonowany prawnie przez ich rządy, dystans społeczny odzwierciedla również potrzebę bezpieczeństwa i komfortu uczestników spotkań. Badanie branżowe wykonane w zeszłym roku wykazało, że obawa o bezpieczeństwo była w przeważającym stopniu największą przeszkodą, którą wskazywali organizatorzy wydarzeń. Z wynikiem 55,5 procenta znacznie wyprzedziła ona kolejną inną wskazywaną przeszkodę, którą z wynikiem 15% stanowiły ograniczenia w podróży.

Organizatorzy szybko dostosowali się do tych wymagań przez wybranie nowych, bardziej przestronnych lokalizacji i tworzenie planów z bardziej odległymi od siebie miejscami siedzącymi. To jednak przyniosło kolejne specyficzne wyzwania związane z dźwiękiem. Czysty, zrozumiały dźwięk jest kluczowym czynnikiem dla skutecznej komunikacji, wymiany pomysłów i wyzwalania kreatywności. Ale jak zapewnić, aby osoby siedzące w dużej odległości od siebie, czasami w najdalszych zakątkach wielkich sal, wzajemnie i dobrze się słyszały? I jak dopasowywać się do nietypowych układów obiektów lub też mieć możliwości skalowania systemu (w górę lub w dół), gdy potrzeby będą się zmieniać?

Słysz i bądź usłyszany. W każdym miejscu.

Jedno z badań z 2021 roku wskazało, że 90 procent planistów wydarzeń organizowało je w nietypowych miejscach. Wynikało to z tego, że organizatorzy, aby zapewnić dystans społeczny, wybierali na tego typu imprezy miejsca bardziej przestrzenne, ale równocześnie nietypowe. Należały do nich szkolne sale gimnastyczne czy różne sale o przeznaczeniu publicznym. Niestety bardzo zła akustyka w tych obiektach oraz brak w nich systemów dźwiękowych bardzo często mogą stanowić spore wyzwanie.

Shure ma rozwiązanie tych problemów w postaci systemu typu „wszystko w jednym”, który działa w każdej przestrzeni. Cyfrowy system konferencyjny Microflex® Complete Wireless (MXCW) łączy w jednej jednostce konferencyjnej mikrofon oraz głośnik, umożliwiając każdej osobie podczas wydarzenia łatwe uczestnictwo w nim. Może ona na swoim miejscu wyraźnie i ze wszystkimi szczegółami słyszeć każde słowo, bez względu na akustykę pomieszczenia. Jest to szczególnie użyteczne w przypadkach, gdy wydarzenia są planowane w nowych przestrzeniach, których akustyka jest zupełnie nieznana.

Ale to nie wszystko. Zamiast stosowania licznych wzmacniaczy i głośników, co również wiąże się z koniecznością używania dodatkowego okablowania, zintegrowana konstrukcja MXCW pozwala tworzyć bardziej intymne systemy, ponieważ dźwięk nie jest przekazywany dużymi głośnikami, a osoby mogą słyszeć się wzajemnie przy naturalnym poziomie rozmowy.

Przejście na łączność bezprzewodową

Niezależnie od tego czy konfigurujemy dźwięk w pomieszczeniu z rozstrzeloną aranżacją miejsc siedzących, przenosimy się do nowego obiektu, czy też dokonujemy ostatnich zmian w rozkładzie miejsc lub liczbie uczestników wydarzenia, elastyczność naszego systemu dźwiękowego może mieć krytyczne znaczenie

Przejście na łączność bezprzewodową pozwala organizatorom wydarzeń szybko i skutecznie dostosować się do koniecznych zmian, zminimalizować ograniczenia tymczasowych konfiguracji AV oraz uniknąć ryzyka nowych problemów. Rozwiązania bezprzewodowe działają niezwykle dobrze w pomieszczeniach przygotowanych do podziału ich powierzchni, które pozwalają na obsługę spotkań o różnej wielkości i w różnych formatach.

Kolejna zaleta systemów bezprzewodowych tkwi w ich estetyce, gdyż dzięki nim wszystko wygląda bardziej profesjonalnie i czysto, ponieważ obiekt nie jest zaśmiecony licznymi długimi przewodami. Potrzeba stosowania konfiguracji bez przewodów jest też częsta w obiektach zabytkowych oraz z różnymi wymaganiami architektonicznymi, gdzie istnieją wyraźne ograniczenia użycia systemów przewodowych oraz prowadzenia samych przewodów.

Pokonywanie ograniczeń w obiektach

Poza wyzwaniami związanymi z akustyką i układem obiektu, przejście do pomieszczeń przyjaznych pod kątem zapewnienia dystansu społecznego, które nie zawsze zostały zaprojektowane do organizowania wydarzeń, może również być problematyczne w zakresie zapewnienia odpowiedniego zasilania.

Sprzęt, który do swojego działania wymaga mniejszej liczby gniazd zasilania, może zapewnić dodatkowe korzyści logistyczne. Na przykład transceiver MXCW pełniący funkcję punktu dostępu korzysta z jednego przewodu do zapewnienia zasilania (PoE) oraz przekazywania sygnału audio. Natomiast bezprzewodowe jednostki konferencyjne MXCW są zasilane akumulatorkami litowo-jonowymi, które pozwalają na ich działanie przez maksymalnie 11 godzin, co jest wystarczające do obsługi wydarzeń trwających cały dzień. Na koniec dnia lub gdy zajdzie taka potrzeba, sieciowa stacja ładowania może równocześnie naładować 10 akumulatorów do pełnej pojemności w zaledwie cztery godziny.

Taki zestaw cech sprawia, że MXCW jest znakomitym rozwiązaniem bezprzewodowym, które pozwala organizatorom łatwo zapewnić niezwykle pozytywne wrażenia podczas różnych wydarzeń.

Skalowalność zgodna z potrzebami

Co się dzieje, gdy wydarzenie wymaga zmian? Być może, gdy zostaną zmienione ograniczenia dotyczące liczby uczestników, a organizatorzy zdecydują się przenieść do większych przestrzeni, wzrośnie zapotrzebowanie na wydarzenia z udziałem osobistym. Zmiany dotyczące samego obiektu lub skali wydarzenia nie są niczym niezwykłym. Organizatorzy potrzebują elastyczności pozwalającej na zaadaptowanie ich rozwiązań dźwiękowych, czasami w bardzo krótkim czasie.

System MXCW może być bardzo szybko i łatwo skonfigurowany przez użytkowników bez większej wiedzy technicznej, dzięki czemu organizatorzy nie muszą uciekać się do zapewnienia kosztownego zaplecza technicznego, aby przygotować i obsługiwać go w nowej lokalizacji. Łatwość konfiguracji systemu MXCW wynika z tego, że składa się on z zaledwie trzech głównych elementów: transceivera APT pełniącego funkcję punktu dostępu, jednostek konferencyjnych oraz sieciowej ładowarki.

Co więcej, mając jeden APT możemy podłączyć do 125 jednostek konferencyjnych na jednym kanale bezprzewodowym, co pozwala na obsługę grup o bardzo różnej wielkości. W kilka minut możemy też zwiększyć liczbę mikrofonów po prostu dodając kolejne jednostki konferencyjne. Po włączeniu zasilania każda z jednostek automatycznie nawiązuje połączenie z APT i nie jest potrzebna ich dalsza konfiguracja.

Zrozumiałość głosu w każdym obiekcie

Chociaż dystans społeczny jest wyzwaniem, stał się on nową normą podczas wydarzeń fizycznych. W sytuacji, gdy pomieszczenia stają się coraz większe, a ludzie siedzą w większej odległości od siebie, zapewnienie zrozumiałości głosu i spójnego dźwięku w całej przestrzeni wydarzenia nigdy nie było ważniejsze.

MXCW gwarantuje, że nasz przekaz będzie usłyszany. Stanowi on kompletny sieciowy system dźwiękowy, który zapewnia niezawodność i elastyczność działania dzięki konfiguracji bezprzewodowej i może być dostosowany do użycia w każdym miejscu lub określonej aranżacji miejsc siedzących. To daje organizatorom wydarzeń większy wybór miejsc ich przeprowadzenia oraz pozwala na stosowanie różnych ich formatów, równocześnie zapewniając, że uczestnicy będą siebie dobrze słyszeć i będą też słyszani przez wszystkich.

Dowiedz się więcej

System Microflex® Complete Wireless (MXCW)

Shure Incorporated

Shure Incorporated

Shure has been making people sound extraordinary for nearly a century. Founded in 1925 and headquartered in Niles, Illinois, we are a leading global manufacturer of audio equipment known for quality, performance and durability. For critical listening, or high-stakes moments on stage, in the studio, and from the meeting room, you can always rely on Shure.