W jaki sposób wyciszone obszary przechwytywania dźwięku w MXA920 mogą poprawić dźwięk podczas spotkań

Chris Lyons | August 15, 2022 W jaki sposób wyciszone obszary przechwytywania dźwięku w MXA920 mogą poprawić dźwięk podczas spotkań

 

Pomieszczenia spotkań są bardzo często przestrzeniami o dużej dynamice. Osoby wchodzą i wychodzą, a uczestnicy spotkania i publiczność często rozmawiają między sobą. We współczesnych biurach przestrzeń spotkań może być otwarta względem innych miejsc pracy, a przypadkowe odgłosy rozmów lub typowa aktywność w sąsiednich obszarach mogą przenikać do przestrzeni spotkań. Chociaż ten szum i odgłosy mogą być ledwo słyszalne dla osób znajdujących się bezpośrednio w pomieszczeniu, to już zdalnych uczestników mogą one rozpraszać i przeszkadzać im, jeśli zostaną wyłapane przez mikrofony.

Eliminowanie szumu pomieszczenia poprzez użycie wyciszonych obszarów przechwytywania dźwięku sufitowego mikrofonu matrycowego MXA920

Sufitowy mikrofon matrycowy MXA920 oferuje technologię Automatic Coverage, dzięki której bardzo łatwo można przechwytywać głos mówców w zdefiniowanych obszarach. (We wcześniejszym poście omawialiśmy, w jaki sposób określić obszary przechwytywania dźwięku nad miejscami siedzącymi lub podium, a także różnice między obszarami dynamicznymi a dedykowanymi). Co istotne, mikrofon MXA920 oferuje również rozwiązanie wyciszenia obszarów przechwytywania dźwięku, które pozwala na oddzielenie niezwiązanych rozmów z sąsiednich części biura od dźwięku, który jest przekazywany przez konferencyjny system dźwiękowy.

Wbudowany w mikrofon MXA920 procesor DSP InetlliMix oferuje zaawansowany automatyczny mikser sygnałów, który aktywuje określone listki przechwytywania dźwięku w celu precyzyjnego odbierania dźwięku w pomieszczeniu. Warto podkreślić, że algorytm IntelliMix także działa jako swoisty kontroler ruchu lotniczego, którego zadaniem jest to, aby był aktywowany tylko jeden listek dla danego źródła dźwięku. Zasadniczo mówi on wszystkim innym listkom przechwytywania: „to źródło dźwięku jest już przechwytywane przez listek nr 3 i reszta listków nie musi już być aktywowana do odbierania dźwięku z tego źródła”. IntelliMix daje pewność, że tylko jeden i to najlepszy listek przechwytywania jest aktywowany dla danego źródła dźwięku, ale jednocześnie pozwala też na użycie wielu listków, gdy w sali jest wielu mówców.

Jak działają wyciszone obszary przechwytywania dźwięku

Gdy obszar przechwytywania dźwięku jest wyciszony, nie będzie możliwości dodania głosu mówców lub innych dźwięków pochodzących z tego obszaru do wychodzącego miksu sygnałów. Wprowadzenie obszarów wyciszenia w miejscach, z których nie chcemy słyszeć żadnych dźwięków, powoduje, że sygnał wyjściowy z naszego systemu konferencyjnego będzie odizolowany od niepożądanych dźwięków z tych obszarów. Wyciszone obszary przechwytywania dźwięku są znakomitym sposobem wyeliminowania niepożądanych dźwięków i głosów z wejść, korytarzy, przyległych przestrzeni pracy czy też obszarów przeznaczonych dla publiczności.

 
Utworzenie wyciszonego obszaru przechwytywania dźwięku
  1. Jeśli jest taka potrzeba, w celu przechwytywania głosu uczestników spotkania należy utworzyć dynamiczne lub dedykowane obszary przechwytywania dźwięku.
  2. Umieszczamy dynamiczny obszar przechwytywania dźwięku w miejscach, z których pochodzą niepożądane dźwięki. Może to być ciąg komunikacyjny, miejsce odpoczynku i spotkań czy też rząd boksów do pracy, które sąsiadują z miejscem pracy.
  3. Wyciszamy te obszary przechwytywania dźwięku w zakładce Coverage oprogramowania Designer, które służy do skonfigurowania systemu.

To wszystko. Oczywiście jest to liczone jako jeden z 8 dostępnych obszarów przechwytywania dźwięku, z których MXA920 może korzystać, tak więc należy to uwzględnić przy planowaniu zasięgu mikrofonu w danym pomieszczeniu.

MXA920 pozwala dopasować przechwytywanie dźwięku nie tylko tego, na którym nam zależy, ale także daje możliwość eliminowania dźwięków, których nie chcemy. Jest to idealne rozwiązanie dla przestrzeni spotkań, które sprawiają problemy, w przypadku biur o otwartej przestrzeni, gdzie precyzyjna kontrola przechwytywania dźwięku i tłumienie szumów tła mają znacznie krytyczne.

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu wykorzystania sufitowego mikrofonu matrycowego MXA920 w swoim obiekcie, skontaktuj się z lokalnym integratorem systemu lub wielokrotnie nagradzaną grupą inżynierii aplikacji firmy Shure.

 

Chris Lyons

Chris Lyons

Chris Lyons to weteran Shure z ponad 30-letnim dorobkiem, który pełnił różne role w marketingu i public relations. Jego specjalnością jest ułatwianie zrozumienia skomplikowanej technologii audio, zwykle z wykorzystaniem analogii do samochodów lub jedzenia. Nie śpiewa, ani nie gra na instrumencie, ale czasami rozśmiesza współpracowników Shure.