Uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki usługom zarządzanym AV

Shure Incorporated | August 28, 2023 Uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki usługom zarządzanym AV

Ewolucja komunikacji zintegrowanej oraz technologii wideokonferencyjnej przebiega w szybkim tempie, stale zmieniając i kształtując sposób, w jaki firmy angażują się i współpracują w miejscu pracy, zarówno w odniesieniu do współpracowników, jak też klientów. Modele hybrydowe są dla większości organizacji istotną częścią strategii dotyczącej miejsca pracy i mają wpływ na wymagania związane z unowocześnieniem technologii współpracy. Ponieważ ludzie wracają do pracy w biurze, zapotrzebowanie na inteligentne i uniwersalne systemy audiowizualne (AV), które mogą być użyte w różnego typu konfiguracjach pomieszczeń konferencyjnych, jest motorem dla nowych inwestycji w tej kategorii.

Założenie, że „to się uda”, które było powszechne w minionych latach, teraz nie jest już akceptowane. Oczekiwania są wysokie, a klienci spodziewają się obecnie rozwiązań do wideokonferencji opartych na wydajności oraz funkcjonalności. Rozwiązań, które są skalowalne i bezproblemowo współdziałają z wiodącymi systemami współpracy opartymi na chmurze. Taki stan rzeczy sprawia, że istnieje obecnie większe niż kiedykolwiek zapotrzebowanie na dostawców usług IT, którzy odpowiednio wspierają te zmieniające się trendy dotyczące miejsc pracy i oferują kompleksowe rozwiązania komunikacji zintegrowanej (UC), w tym oprogramowanie konferencyjne, punkty końcowe w pomieszczeniach oraz usługi. 

Zarządzane usługi audiowizualne były w ostatnich latach głównym tematem wielu dyskusji, jako kolejna wartość dodana do ofert usług zarządzanych lub istniejących umów obsługi bieżącej. Wielu dostawców usług zarządzanych (MSP) rozważa opcje wkroczenia na ten rozwijający się rynek. Nie tylko w celu zapewnienia nowego i rzetelnego źródła przychodów, ale także w celu wzmocnienia zaangażowania w sprawy klientów, lepszego wyróżnienia się na tle konkurencji, a także zwiększenia przewagi dzięki oferowaniu rozwiązań audiowizualnych, które są przygotowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. 

Dotychczas kwestie związane z dostarczaniem systemów audiowizualnych i zarządzenia nimi były prawdopodobnie bezpośrednio kierowane do podmiotów, które posiadały specjalistyczną wiedzę w tym zakresie. Dostawcy usług zarządzanych zazwyczaj zlecają takie zapytania firmom zewnętrznym, z zastrzeżeniem zwiększenia złożoności zarządzania kontem i ryzyka długoterminowych relacji z klientami. Mając na uwadze podnoszenie własnych kompetencji audiowizualnych, coraz większa liczba dostawców usług IT stara się zapewnić lub zwiększyć swoją wiedzę specjalistyczną, zarówno poprzez połączenia, jak również przejęcia innych podmiotów, a także zatrudnianie nowych specjalistów. 

Chociaż zatrudnianie kompetentnych osób przez dostawców usług zarządzanych jest wyzwaniem samym w sobie, (jak wskazano w kwartalnym badaniu MSP wykonanym przez Channel Futures za czwarty kwartał 2022 r.), dywersyfikacja usług może mieć pozytywny wpływ na ich zdolność do przyciągania fachowców z szerszego rynku. Wysokiej klasy specjaliści technologiczni, którzy są biegli w sprawach audiowizualnych, mogą znacząco zwiększyć ogólną wiedzę i doświadczenie dostawców usług zarządzanych. To może nawet wzbudzić zainteresowanie ze strony podmiotów zajmujących się finansowaniem firm prywatnych, które chcą wzmocnić swoje inwestycje. Dostawcy MSP mogą wykorzystać to jako platformę do dalszego rozwoju oraz rozszerzania oferty i zasięgu.

Przeczytaj więcej w naszym opracowaniu: Rosnące szanse kanału IT na rynku audiowizualnym

 

Strategie budowania kompetencji audiowizualnych w celu wykorzystania potencjału rynku są w znacznym stopniu wspomagane przez ciągły rozwój technologiczny. Najnowsze rozwiązania konferencyjne w zakresie dźwięku oraz obrazu zostały stworzone z myślą o łatwiejszej ich implementacji, obsłudze oraz zarządzaniu. Wszystko to ma zapewnić dostawcom IT udane wejście na rynek audiowizualny i dużą opłacalność takiego kroku. Uproszczona technologia punktu końcowego pozwala obecnie dostawcom MSP na efektywniejsze zarządzanie coraz bardziej złożonymi potrzebami klientów w zakresie AV, zapewnienie satysfakcji klientów i utrzymania współpracy z nimi, bez dalszej konieczności zlecania pewnych usług na zewnątrz lub korzystania z podwykonawców.

Firma Shure, wiodący globalny producent profesjonalnych rozwiązań dźwiękowych, stworzyła swoją ofertę ekosystemów audio z myślą o rynku IT. Przykładem może być ekosystem Stem, który jest niezwykle elastyczną koncepcją wzajemnie dopasowujących się do siebie urządzeń i który może być dopasowany i skalowany do dowolnej przestrzeni spotkań. Ta platforma zawiera kompleksowe narzędzia, które umożliwiają jej autonomiczne zarządzanie. Jednocześnie dostępny jest interfejs API do zdalnego zarządzania i monitorowania punktów końcowych funkcjonujących w sieci klienta, aby móc natychmiast reagować na wszelkie potencjalne problemy.

Użytkownicy chcą w pełni uczestniczyć we wciągających rozmowach ze współpracownikami i klientami, bez żadnych kompromisów w zakresie wydajności. Ponieważ potrzeby klientów w zakresie skutecznej współpracy stale rosną, zarządzane usługi audiowizualne mogą zaoferować realną korzyść tym firmom oferującym rozwiązania i usługi IT, które chcą w pełni wykorzystać swój potencjał biznesowy i wyróżnić się na tle konkurencji.

Przeczytaj więcej o możliwościach AV dla dostawców IT na p.shure.com/av-for-it-providers 
Shure Incorporated

Shure Incorporated

Shure has been making people sound extraordinary for nearly a century. Founded in 1925 and headquartered in Niles, Illinois, we are a leading global manufacturer of audio equipment known for quality, performance and durability. For critical listening, or high-stakes moments on stage, in the studio, and from the meeting room, you can always rely on Shure.