Ekosystem dźwięku, część 1: Mikrofony konferencyjne

Chris Lyons | June 15, 2020 Ekosystem dźwięku, część 1: Mikrofony konferencyjne

 

Spotkanie bez obrazu będzie nadal spotkaniem, natomiast spotkanie bez dźwięku nie ma szans na powodzenie. 81% osób decyzyjnych w zakresie IT stwierdza, że dźwięk ma największy wpływ na poprawę jakości spotkań wirtualnych. Dobry dźwięk można łatwo przeoczyć, natomiast zły dźwięk nie może być pominięty. Powoduje on zmęczenie, zwiększa rozproszenie uwagi i ogranicza percepcję – a wszystko to zmniejsza efektywność i produktywność spotkania, a co za tym idzie, zmniejsza też dochody.

W tej serii postów na blogu przyjrzymy się, jak różne elementy ekosystemu audio wpływają na jakość dźwięku. Rolą systemu dźwiękowego jest przechwytywanie do dalszej ich transmisji głosów ludzi znajdujących się w pomieszczeniu i odtwarzanie tych głosów w innym miejscu. Aby to zrobić dobrze, dźwięk musi być zarówno dobrze zrozumiały (co oznacza, że można zrozumieć wszystko, co jest mówione), jak i naturalny (co oznacza, że tembr głosu poszczególnych osób jest taki sam, jak w trakcie rozmowy z nimi twarzą w twarz). W pierwszym poście bloga omówimy rolę mikrofonu.

Mikrofon ma tylko jedno zadanie

Mikrofon konferencyjny jest pierwszym ogniwem w łańcuchu komponentów związanych z dźwiękiem; jest punktem wyjścia dla wszystkiego, co wydarzy się w kolejnych ogniwach. Mikrofon ma tylko jedno zadanie: przekształcić fale dźwiękowe przekazywane przez powietrze na elektryczny sygnał audio, który może być dalej przekazywany za pośrednictwem przewodu w celu jego transmisji, wzmocnienia lub rejestrowania. Jeśli mikrofon przesyła do sieci sygnał dźwiękowy niskiej jakości, to również z drugiej strony pojawi się słaby dźwięk. Głośnik nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko przekształcić ten sygnał z powrotem na dźwięk o niskiej jakości. Jeśli dźwięk jest przytłumiony, głuchy lub mocno zaszumiony, duża część winy może leżeć po stronie mikrofonu.

Dźwięk głosu mówcy musi przedrzeć się na swojej drodze do mikrofonu przez swoiste akustyczne bagno szumów i pogłosu. Im droga głosu jest dłuższa, tym bardziej jest on pochłaniany przez to bagno.

W celu zapewnienia sygnału audio, który jest tak czysty i wyraźny jak tylko jest to możliwe, mikrofon musi odbierać możliwie najwięcej samego głosu mówcy lub mówców i jak najmniej szumów otoczenia w pomieszczeniu oraz obecnego pogłosu. Na swej drodze do mikrofonu fale dźwiękowe głosu mówiącego muszą przedzierać się przez akustyczne bagno, które tworzy cały szum w pomieszczeniu (pochodzący z systemów wentylacyjnych i klimatyzacji, wibracji budynku czy ludzi) oraz pogłos (spowodowany odbiciami dźwięku od twardych powierzchni). Im droga głosu jest dłuższa, tym bardziej jest on pochłaniany przez to bagno, aż w pewnym momencie zostanie on przez nie całkowicie pochłonięty.

Istnieją tylko trzy sposoby, aby sobie z tym poradzić. Pierwszym z nich jest wyeliminowanie bagna szumów. Jeśli sprawimy, że pomieszczenie będzie ciche i bez odbijania dźwięku, podobnie jak w studiu nagrań lub bibliotece, wówczas nie będzie w nim szumów lub pogłosu, w których mógłby ugrzęznąć głos osoby mówiącej. Jednakże miejsca, w których ludzie pracują lub spotykają się, nie wyglądają jak wcześniej wspomniane i zazwyczaj jest dość trudne i drogie, aby je w taki sposób zaadoptować.

Drugim sposobem jest przechwycenie głosu zanim on zacznie być pochłaniany przez bagno szumów. Jest on prosty i skuteczny, ale oznacza, że mikrofon należy umieścić w odległości kilku, kilkunastu centymetrów od ust mówiącego, tak jak w przypadku piosenkarza na koncercie. W przypadku spotkań biznesowych mikrofon musi oczywiście znajdować się co najmniej kilkadziesiąt centymetrów dalej na stole, a prawdopodobnie nawet dalej, gdy jest umieszczony na ścianie lub suficie.

Trzecim sposobem jest użycie mikrofonu konferencyjnego, który znacznie lepiej radzi sobie z odróżnianiem mowy od szumów lub pogłosu. W celu odebrania wyraźnej, zrozumiałej i naturalnej mowy z daleka, potrzebujemy mikrofonu, który może skierować praktycznie całą swoją „wrażliwość słyszenia” dokładnie na rozmówcę, z jednoczesnym minimalnym odbieraniem obecnych w pomieszczeniu szumów i pogłosu. Jedynym tradycyjnym mikrofonem zdolnym do tego typu działania jest mikrofon typu shotgun, który wykorzystuje długą rurę, aby mocno zawężać zakres biegunowy odbioru mikrofonu. Trudno jednak sobie wyobrazić ponad półmetrową rurę wystającą ze ściany lub sufitu, która w żaden sposób nie pasuje do typowego środowiska pracy.

Mikrofony macierzowe

Mikrofony macierzowe są najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem. Mikrofony macierzowe Shure łączą w sobie nawet 100 niewielkich mikrofonów w niskoprofilowej obudowie, która może być łatwo zamontowana na suficie lub pod nim, czy też na ścianie lub ustawiona na stole. Wzór odbioru dźwięku mikrofonu macierzowego może być zmieniany od ekstremalnie wąskiego do wszechkierunkowego w celu umożliwienia precyzyjnego odbioru dźwięku z jednego miejsca lub całej sekcji w pomieszczeniu.

Co najważniejsze mikrofon macierzowy może używać wielu listków, aby precyzyjnie przechwytywać głosy rozmówców znajdujących w różnych częściach pomieszczenia. Przechwytywanie głosu jednej osoby znajdującej się na podium lub siedzącej przy stole prezydialnym może wymagać użycia bardzo wąskiego listka. Odbieranie głosu trzech lub czterech osób siedzących po jednej stronie stołu może wymagać zastosowania średniego listka. Natomiast pytania od studentów w sali szkoleniowej mogą wymagać dostępności kilku szerokich listków. Mikrofon macierzowy zapewnia możliwość indywidualnej regulacji każdego listka, dzięki czemu ogólny poziom głośności mowy jest spójny dla wszystkich osób znajdujących się w pomieszczeniu.

MXA910 Captures Audio in Boardroom Meeting

Mikrofon konferencyjny jest jeszcze bardziej wszechstronny, gdy współpracuje z wbudowanym cyfrowym procesorem sygnałowym. Może on wówczas dostarczyć miks dźwięków, który jest gotowy do przesłania do innych zdalnych lokalizacji, w których odbywa się wideokonferencja. W następnej części tej serii wyjaśnimy, dlaczego DSP stało się tak ważną częścią ekosystemu audio.

Właściwy mikrofon wspiera działanie każdego urządzenia w ekosystemie audio

Zapewniając dźwięk o solidnych fundamentach, mikrofon pozwala każdemu kolejnemu urządzeniu znajdującemu się w ekosystemie audio działać w najlepszy dla siebie sposób, aby zapewnić sygnał audio o znakomitych właściwościach. Automatyczne miksery podejmują właściwe decyzje dotyczące aktywacji konkretnego mikrofonu, automatyczne sterowniki wzmocnienia regulują poziomy w bardziej płynny sposób, a obwody odpowiedzialne za eliminowanie echa robią to bardzo skutecznie. Przechwycenie czystej, naturalnie brzmiącej i zrozumiałej mowy, która nie jest zanieczyszczona szumami i pogłosem pomieszczenia wydaje się proste, ale w praktyce takie nie jest. Uzyskanie jakości dźwięku, która wspiera bezproblemową komunikację i maksymalną produktywność - bez zmęczenia i rozpraszania uwagi - wymaga mikrofonów mogących zapewnić najlepszy materiał bazowy, przy jednoczesnych dużych możliwościach ich dostosowania do pomieszczenia oraz potrzeb przebywających w nim ludzi.

Mikrofony macierzowe Shure Microflex Advance łączą regulowane listki przechwytywania dźwięku z wewnętrznym procesorem DSP oraz prostą konfiguracją z różnymi opcjami ich montażu na suficie, ścianie lub stole. Dowiedz się więcej na stronie:
https://www.shure.com/pl-PL/konferencje-spotkania/rozwiazania/microflex_advance

Chris Lyons

Chris Lyons

Chris Lyons to weteran Shure z ponad 30-letnim dorobkiem, który pełnił różne role w marketingu i public relations. Jego specjalnością jest ułatwianie zrozumienia skomplikowanej technologii audio, zwykle z wykorzystaniem analogii do samochodów lub jedzenia. Nie śpiewa, ani nie gra na instrumencie, ale czasami rozśmiesza współpracowników Shure.