Draadloze kanalen - vaktermen

Draadloze kanalen - vaktermen

Share this Facebook Twitter LinkedIn

Draadloze kanalen - vaktermen

Facebook Twitter LinkedIn

Uitleg over de meest gebruikte termen in de wereld van draadloze microfoons.

Uitleg over de meest gebruikte termen in de wereld van draadloze microfoons.

Draadloze microfoons zijn een relatief nieuwe technologie en in deze tak zijn er termen overgenomen uit andere gebieden van de audio industrie. Helaas is het zo dat deze termen niet altijd direct duidelijk zijn als het gaat om draadloze microfoons. Neem de term "kanalen", hier zijn meerdere betekenissen voor en dit kan soms zorgen voor verwarring.

"Op welke groep en kanaal zendt dat kanaal?" of  "hoeveel kanalen passen er in een TV kanaal?" zijn beide correcte vragen, en voor vak professionals ook compleet duidelijk. Maar hoe zit het met de rest van de wereld? Daarom volgt er hier een uitleg:

Wat Is Nou Eigenlijk Een Kanaal?

In simpele termen, een kanaal is een middel om iets in een bepaalde richting of doel te leiden. Of met andere woorden, een middel om iets van punt a naar punt b te krijgen, via een bepaalde route of medium. Hieronder vallen "point-to-point" systemen, zoals een draadloze microfoon en een ontvanger, als ook de route tussen de twee punten (dat wil zeggen het frequentiebereik dat zo'n systeem gebruikt om de gegevens te verzenden.)

Voorbeelden van het gebruik van een kanaal met context volgen hieronder.

1. 'Een draadloos kanaal'

Een combinatie van één draadloze zender en één draadloze ontvanger staat gelijk aan een enkel kanaal draadloos. Dus tien zenders en tien ontvangers staan gelijk aan tien kanalen draadloos. Het kan verwarrend worden met ontvangers die meer dan één kanaal tegelijk kunnen ontvangen. Dit kunnen dual of quad ontvangers zijn. Bijvoorbeeld, vier zenders en één quad ontvanger staan gelijk aan vier kanalen draadloos. Of, acht zenders en twee quad ontvangers voor acht kanalen draadloos.

Het principe is hetzelfde bij In-Ear Monitoring systemen alleen zijn hierbij de zenders de "vaste" units en worden de ontvangers gedragen op het lichaam. Shure zenders zijn alleen beschikbaar als enkel of dual kanaal. Dus tien dual kanaal zenders en twintig bodypack ontvangers staan gelijk aan twintig kanalen draadloos.
 

2. TV Kanalen

De meeste microfoons maken gebruik van het UHF (Ultra High Frequency) spectrum. Een uitleg waarom we dit spectrum gebruiken gaat te ver voor de dit artikel, maar wat voor ons interessant is zijn de banden IV en V –van 470 tot 854 MHz.

Om beter te begrijpen wie of wat gebruik maakt van welk gedeelte van het spectrum is het hele bereik opgedeeld in specifieke stukken (zoals 8 MHz in Europe, 6 MHz in Noord-Amerika). Hierdoor kunnen er ook gebruikers precies verwezen worden naar het voor hun gereserveerde spectrum.

De primaire gebruiker van dit spectrum was TV broadcasting, dus elk stuk van 8 MHz aan spectrum is toegewezen naar een specifiek TV kanaal. Met de intentie voor een enkele zender via analoge transmissie. Dus vroeger kon bijvoorbeeld Nederland 2 uitzenden op TV Kanaal 22 (478 – 486MHz). Met digitale televisie kunnen er zelf 5 zenders op één TV kanaal zenden met behoud van kwaliteit.

3. Groepen en Kanalen

Om ruis en storing tussen meerdere draadloze microfoons te voorkomen kan een draadloze microfoon niet zomaar random gebruik maken van bepaalde frequenties. Daarom groepeert Shure Groepen en Kanalen. Een kanaal in een groep refereert naar de vaste frequentie van dat kanaal binnen de groep. Bijvoorbeeld, Groep 1, Kanaal 1 kan zijn 606.700 MHz, terwijl Groep 1, Kanaal2 607.175 MHz is.

Het handige hieraan is dat, als we niet naar externe storingsfactoren kijken, alle kanalen in een groep compatibel zijn met elkaar. Als je geen gebruik maakt van coördinatie software raden we aan altijd andere kanalen te gebruiken binnen dezelfde groep.

Als We Alles Samenvoegen

Hier raken veel mensen de draad kwijt. Algemeen genomen is het bereik van Groep 1 altijd het hele spectrum van het draadloze systeem. Andere groepen kunnen bijvoorbeeld speciaal voor een specifiek TV kanaal zijn. Als voorbeeld, in de K51 frequentie band, Groepen 12 tot en met 18 beslaan elk één TV kanaal en als we diverse microfoons systemen op de kanalen in groep 12 afstemmen heb je 17 kanalen (draadloze microfoons) werkend in (TV) kanaal 39.

Makkelijk toch? Ondanks dat het niet handig is dat een term met meerdere betekenissen, die vaak door elkaar gebruikt worden hoop ik dat je dankzij dit artikel wat wijzer bent geworden.
 

Meer Leren

Draadloze systemen blijft een ingewikkelde materie. Om de techniek van draadloze microfoons en In-Ear systemen onder de knie te krijgen is het noodzakelijk om daar soms wat extra tijd in te steken. Daar komt bij dat het frequentie spectrum regelmatig te maken heeft met aanpassingen in gebruik en regelgeving. Om gebruikers van draadloze systemen te helpen met de techniek en te zorgen dat ze effectiever kunnen werken met deze systemen biedt Shure Distribution Benelux ondersteuning aan op dit gebied. Regelmatig organiseren wij seminars zoals de Wireless Workbench Seminar.

Voor informatie over onze seminars en gedetailleerde informatie over techniek, bezoek dan ons educatieve platform: "Shure Audio Institute".