Opereren In De Overheidssector: Uitdagingen En Oplossingen

Marjorie Daniel | 2-04-2019 Opereren In De Overheidssector: Uitdagingen En Oplossingen

Bij overheidsgebouwen denk je waarschijnlijk meteen aan een indrukwekkende assemblee- of parlementszaal, uitgerust met geavanceerde techniek, waar grote groepen mensen in meerdere talen met elkaar kunnen communiceren.

Klopt allemaal, maar wat de overheidssector werkelijk onderscheidt als het om AV-installaties gaat, is de enorme verscheidenheid van ruimtes en hun functies: hoe ze worden gebruikt, welke techniek er vereist is en wie ze gebruikt. En dan kan een hele uitdaging blijken.

Overwegingen Bij Av Voor De Overheid

Dat betekent dat er een aantal dingen moet worden meegewogen bij een besluit om te investeren in AV. Overheidsinstanties zijn ook uniek in hun werkwijze, zeker gezien hun lange inkooptijden en de vaak sterk gestructureerde aard van de sector. Simpel gezegd betekent dit dat er vaak veel mensen bij de besluitvorming betrokken zijn.

De afgelopen jaren is er ook een tendens naar grotere transparantie, waarbij het bredere publiek verwacht dat het op de hoogte wordt gehouden van eventuele beslissingen. Met dat in het achterhoofd is het belangrijk om oplossingen te bieden die aan die veranderende wensen kunnen voldoen, en die nieuwe functies mogelijk maken die het gebruikers steeds gemakkelijker maken.

Bovendien moeten die oplossingen geschikt zijn voor mensen die vaak niet technisch ingesteld zijn en misschien geen AV/IT-support bij de hand hebben.

Natuurlijk is ook de beveiliging van groot belang, zowel voor de audio binnen een ruimte als voor de manier van streamen en opslaan van het materiaal.

En ten slotte speelt ook het budget in de overheidssector altijd een grote rol. Daarom zijn AV-oplossingen die een investering op de lange termijn betekenen en die robuustheid, betrouwbaarheid en een lange levensduur bieden, een verstandige keuze.

Oplossingen Voor Uitdagingen Bij Av Voor De Overheid

In de hele sector worden meestal bekabelde oplossingen gekozen voor vergaderzalen waar uitgebreide beheermogelijkheden voor stemmingen, agenda’s, spreektijd en andere zaken vereist zijn. Voordat de hamer ooit ter hand wordt genomen, vinden echter veel voorbereidende vergaderingen, werkgroepsessies en overlegrondes plaats. Die vergaderingen, variërend van formeel tot informeel, kunnen plaatsvinden in historische zaaltjes, hedendaagse multifunctionele ruimtes, en zelfs op locaties buiten de overheidsgebouwen. Juist hier kan een draadloos conferentiesysteem de flexibiliteit, betrouwbaarheid en connectiviteit bieden die in deze situaties vereist is, en dat alles met behoud van de esthetiek van het gebouw en minimale impact op de constructie.

Omdat de ruimtes door verschillende aantallen mensen en voor verschillende doeleinden gebruikt worden, zijn een flexibele stoelindeling en schaalbare conferentiesystemen vaak een must. In die situaties is consistentie cruciaal. Overheidsorganisaties hebben baat bij één enkel systeem voor alle vergaderingen en alle ruimtes in de omgeving. Die systemen moeten ook snel en gemakkelijk te installeren zijn, omdat iedereen, van lokale politiek leiders tot event managers en administrateurs, ze met gemak moet kunnen bedienen.

Draadloos voldoet hier opnieuw aan alle eisen. Als extra voordeel is het kabelvrij, wat de natuurlijke interactie tussen de deelnemers en hun bewegingsvrijheid bevordert.

Natuurlijk moeten draadloze systemen ook robuust zijn. Een veelgehoord bezwaar tegen draadloos is dat het niet zo betrouwbaar zou zijn als een bekabeld systeem. Omdat overheidsinstanties vaak te maken hebben met missiekritieke gebeurtenissen, is het van essentieel belang dat de gekozen oplossing aan dergelijke eisen kan voldoen. Als een instantie bijvoorbeeld belangrijke sprekers ontvangt, of de gemeenschap uitnodigt om ideeën en meningen uit te wisselen, moet elk systeem elke keer effectief werken.

En omdat veel overheidsgebouwen in grote steden staan, moeten draadloze systemen in drukbezette spectrumcondities opereren. Bij het specificeren van een systeem is het dus belangrijk om niet alleen te kijken naar het vermogen om ‘schone’ kanalen te kiezen, maar ook naar het potentieel om het spectrum te scannen en te zorgen dat er geen mogelijke interferentie is – en bovenal om zich aan te passen als die er wél is.

Als het om robuustheid gaat, is ook de accuduur een punt van overweging. Sommige vergaderingen in de overheidssector kunnen lange tijd duren; dan zijn systemen met accu’s die lang meegaan en op afstand kunnen worden gemonitord, dus voordelig. Organisatoren willen zeker weten dat hun vergaderingen en events niet worden onderbroken, en daarom zoeken ze techniek die betrouwbaarheid en een lange levensduur biedt.

Veel instanties hebben te maken met een beperkt budget, en daarom kunnen schijnbaar ‘niet-essentiële’ diensten soms weinig geliefd zijn. In dat licht is het belangrijk om naar het rendement van de geïnstalleerde techniek te kijken. Robuuste en betrouwbare techniek gaat niet alleen vele jaren langer mee, de acceptatie van de gebruikers is ook hoger dankzij de constante gebruikservaring, waardoor vergaderingen soepeler verlopen en niet gehinderd worden. En natuurlijk zijn er minder verzoeken om technische bijstand als het systeem gewoon werkt.

De enorme variatie in toepassingen en situaties bij overheidsinstanties betekent dat ook connectiviteit een cruciale opgave is. Naast een draadloos conferentiesysteem kunnen er bijvoorbeeld extra draadloze microfoons nodig zijn voor een grote ‘townhall’ of andere bijeenkomst waarbij het publiek is uitgenodigd. In die gevallen moeten er microfoons beschikbaar zijn voor vragen uit het publiek, of voor een presentator die uitleg geeft bij grafieken of dia’s. In dat geval is het essentieel dat het systeem compatibel is met de microfoons.

Overheidsorganisaties vragen ook steeds vaker om de mogelijkheid om sessies op te nemen en vergaderingen extern te streamen. Daarom moeten alle systemen gemakkelijk op de videoconferentie-installatie en de opname/streaming-apparatuur aan te sluiten zijn.

Hoewel veel overheidsactiviteiten openbaar zijn, zijn er ook besloten sessies, waar vaak vertrouwelijke en gevoelige informatie aan bod komt. Daarom moet het draadloze signaal gecodeerd worden om meeluisteren door degenen buiten de vergaderruimte te voorkomen. Ik zou ook adviseren om alle software-updates te installeren om te garanderen dat systemen langer optimaal functioneren en gebruikers tegelijk kunnen profiteren van eventueel nieuw geïntroduceerde functies.

Net als veel andere sectoren hebben overheidsinstanties te maken met diverse uitdagingen om te zorgen dat hun medewerkers goed kunnen communiceren en effectieve beslissingen kunnen nemen. Naast de behoefte om in sommige gevallen transparant, maar in andere besloten te zijn, is de vaak missiekritieke aard van dit werk een extra punt van overweging bij het investeren in techniek. Als klanten erop kunnen vertrouwen dat een geïnstalleerd draadloos systeem betrouwbaar, flexibel, robuust en veilig is, kan dat van groot voordeel zijn voor een soepelere besluitvorming, betere interactie en langetermijnoplossingen die voldoen aan de wensen van de gebruiker.

In het nummer van februari 2019 van Sound & Communications is ook een versie van deze post verschenen.

Marjorie Daniel

Marjorie Daniel

Marjorie is a Marketing Director for Global Government Markets at Shure. She leads the creation and implementation of Shure’s marketing strategy, marketing plans and programs for governmental customers across Executive, Legislative and Judicial requirements, as well as for diverse public agencies and inter-governmental organizations. She was previously Capgemini's Global Public Sector Marketing Lead and most recently Global Head of Cybersecurity Marketing.