Hoe software de gebruikerservaring verbetert

Chad Reid | 26-07-2019 Hoe software de gebruikerservaring verbetert

Shure heeft een geschiedenis van 94 jaar in het maken van uitzonderlijke audioproducten die bekendstaan om hun ongeëvenaarde kwaliteit en veelzijdigheid. Net als de wensen van onze klanten zijn onze producten meegegroeid met de ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen en techniek. We streven ernaar om voorop te blijven lopen en de best mogelijke oplossingen te bieden, en tegelijk onze kernbelofte van betrouwbaarheid en prestaties trouw te blijven. Onze focus ligt op het leveren van intuïtieve oplossingen die gebruikers vleugels geven.

De evolutie naar slimme systemen

In het vrij recente verleden was software nog alleen iets wat geleverd werd om de bijbehorende hardware te ondersteunen. We zagen producten als heel gespecialiseerde hulpmiddelen die heel specifieke problemen oplosten. Maar we hebben ons van een bedrijf voor audioproducten ontwikkeld tot een bedrijf voor audio-oplossingen, en het verschil tussen die twee is software.

Software is de kritieke onderscheidende factor én het centrale brein geworden dat hele portfolio’s van producten bij elkaar brengt en capaciteiten en workflows op systeemniveau biedt. En nu zijn we op het punt gekomen waar software een cruciaal verkoopargument wordt als onderdeel van onze productbelofte.

Intelligente workflows

Terwijl dit zich verder ontwikkelt en we nieuwe techniek en architectuur in onze software integreren, voorspel ik dat er software zal verschijnen die eindpunten vrijwel onzichtbaar kan maken. Hierbij sluiten klanten hun apparaten simpelweg aan, waarna de software de installatie automatisch uitvoert; zo hoeven de gebruikers weinig over de eigenlijke hardware te weten, omdat de software ze het meeste werk uit handen neemt.

Als verschillende delen van ons systeem samen in een installatie zitten, gaan onze producten beter samenwerken omdat ze zich bewust zijn van elkaar. Dat betekent dat ze door een zekere mate van ingebouwde automatisering als een intelligent systeem opereren, en niet meer als een verzameling losstaande producten; ze kunnen zichzelf configureren en vanaf het begin intelligente aannames doen. 

We breiden onze oplossingen uit om intelligentere workflows voor het ontwerpen, monitoren, bedienen en beheren van onze producten te maken, en om de schaal en complexiteit van moderne systemen bevattelijker te maken. Een belangrijk deel hiervan draait dan om interoperabiliteit, niet alleen tussen onze eigen producten, maar ook met gezamenlijke instrumenten en applicaties die onze klanten al gebruiken, om te zorgen dat we aansluiten bij hun bestaande ecosysteem en verwachtingen.

Shure is pas net begonnen om dit idee te verkennen. Maar we werken hard om de gebruikerservaring verder te verbeteren en de workflows voor gebruikers te vereenvoudigen. We geloven zelfs dat er een tijd komt dat de beste interface helemaal geen interface meer is.

Eenvoud: automatisch of handmatig

We besteden veel tijd op locatie aan praten met klanten, kijken hoe ze werken en achterhalen wat hun grootste zorgen en problemen zijn. Bij het ontwerpen van oplossingen bieden we ze vaak alternatieve workflows om te kijken welke de meeste weerklank bij ze vindt. We maken gebruik van bestaande paradigma’s voor besturingssystemen en gangbare interfaceplatforms als Material Design, en hebben ons eigen Shure interfaceplatform gebouwd, Prism geheten. Dit alles doen we om een consistente ervaring en verzameling workflows te bieden, zodat ze gemakkelijk aan te leren en te gebruiken zijn. Het verbetert ook onze efficiency, stabiliteit en kwaliteit, zodat wij ons kunnen richten op het creëren van nieuwe functies en mogelijkheden. 

Als het gaat om IT-gebruikers, degenen die grote, diverse verzamelingen eindpunten moeten beheren, willen we hun werk vereenvoudigen en niet van ze eisen dat ze alle nuances van de audiotechniek leren kennen. We willen ze helpen om de schaal en complexiteit van moderne systemen, waar nu ook audio-eindpunten deel van uitmaken, te bevatten. 

We hebben ook ontdekt dat er op elke markt mensen zijn die willen dat dingen gewoon werken, en anderen, met een grote technische kennis, die diepgaandere controle willen hebben. Daarom elimineren we niet altijd de complexere mogelijkheden van onze software. We zoeken alleen naar manieren om ze één laag dieper te plaatsen. Zo kunnen gebruikers kiezen of ze de eenvoudige route willen nemen of de gedetailleerdere bedieningsmogelijkheden van het product of systeem willen verkennen.

Data en veiligheid

Eén belangrijke reden dat onze software en applicaties zo belangrijk zijn voor ons en onze gebruikers, is dat we daarmee analytische gegevens over het gebruik van onze producten kunnen verzamelen. Daarbij verzamelen we zorgvuldig gegevens over het gebruik, en niet over de gebruikers. Die geanonimiseerde informatie is echter een uitermate belangrijk richtsnoer voor ons, omdat we niet alleen de producten die al in gebruik zijn continu willen verbeteren, maar ook nieuwe functionaliteit en oplossingen plannen. Op grotere schaal kan ze worden gebruikt voor het bouwen van modellen en algoritmen waardoor onze oplossingen intelligenter worden, zodat ze kunnen voorspellen wanneer er eventueel problemen optreden en pro-actief maatregelen kunnen nemen om ze te voorkomen of klanten tot actie te manen.

Natuurlijk is geen verhaal over software compleet voordat het onderwerp veiligheid besproken is. Bij Shure vinden we die net zo belangrijk als kwaliteit en prestaties. Om de huidige bedreigingen het hoofd te bieden hebben we een speciaal beveiligingsteam opgezet en staan we in contact met topverkopers om te zorgen dat we ons constant ontwikkelen. Ons veiligheidsteam verplaatst zich in de aanvaller om te begrijpen hoe groot een risico voor elk apparaat, elke server en elk stuk techniek is. We hanteren een routekaart voor beveiligingsupdates die prioriteit heeft binnen onze dagelijkse bezigheden. Voor beveiliging is een combinatie van investeringen in mensen, processen en techniek nodig, en Shure is toegewijd aan het leveren van de best beveiligde producten aan onze klanten.

Een bewegend doelwit

Software en techniek zullen zich razendsnel blijven ontwikkelen. Shure is klaar, bereid en in staat om op deze golf mee te surfen en is toegewijd aan zijn rol als leider in de branche. Vooruit kijkend zullen we alle bestaande en toekomstige techniek, cloud en IoT, AI en ML, spraakinterfaces, AR en VR gebruiken om slimmere, beter geïntegreerde oplossingen en ervaringen te ontwikkelen. En we moeten maar afwachten wanneer de gebruikersinterface tot het verleden behoort.

Chad Reid

Chad Reid

Innovative design leader guiding multi-disciplinary teams in the creation of exceptional products and experiences.