Beter geluid door een juiste plaatsing van de plafondluidsprekers in uw vergaderruimte

Shure UK | 27-03-2017 Beter geluid door een juiste plaatsing van de plafondluidsprekers in uw vergaderruimte

U gebruikt al hoogwaardige microfoons in een akoestisch gedempte directiekamer, dus in theorie zou dat goed verstaanbare conferentiegesprekken moeten opleveren. Waarom is bij videoconferenties uw gesprekspartner dan nog steeds niet goed te horen? Mogelijk ligt dat aan de plaatsing van uw plafondluidsprekers.

Videoconferenties zijn een essentieel bedrijfsmiddel om over de hele wereld in contact te blijven met uw collega's en klanten. Productief samenwerken en vergaderen is echter alleen mogelijk wanneer alle deelnemers goed zijn te verstaan en iedereen altijd goed is te horen. Een juiste keuze en plaatsing van de luidsprekers heeft hierbij grote invloed op de uiteindelijke ervaring.

Plafondluidsprekers in vergaderruimten zijn vaak lukraak gemonteerd, op plaatsen waar er nog ruimte was tussen de lampen en de airco- en sprinklerinstallaties. Soms zitten er maar een paar luidsprekers in het midden boven een hele lange vergadertafel. Dan is het geen wonder dat mensen aan beide uiteinden van de tafel klagen dat de gesprekspartners slecht zijn te horen.

Tips voor een juiste plaatsing

Er zijn eenvoudige middelen die u helpen om de juiste plaatsing van plafondluidsprekers te bepalen, zodat alle aanwezigen de conferentiegesprekspartners goed verstaan. Een vergaderruimte is slechts zo goed als de som van zijn delen, en een beter conferentiegeluid is uitsluitend te realiseren door alle microfoons, de akoestiek en de luidsprekerplaatsing goed op elkaar af te stemmen.

Houd rekening met het verspreidingspatroon

John Ellis van de Shure UK Systems Group legt uit dat er meer aandacht moet worden besteed aan een juiste plaatsing van de luidsprekers om optimale prestaties te realiseren: "Houd bij het ontwerpen van nieuwe ruimten voor vergaderen, videoconferenties en werkoverleg rekening met het verspreidingspatroon van de plafondluidsprekers die u gebruikt. De meeste plafondluidsprekers hebben een kegelvormig verspreidingspatroon met een hoek van zo'n 90 tot 100 graden, en dat levert op 2,8 meter boven de vloer helemaal niet zo'n breed dekkingsgebied op. Het werkt prima als je recht onder de luidspreker zit, maar een paar meter ernaast klinken de hoge tonen in de stem van de spreker al gedempt en wordt spraak moeilijker te verstaan. In ruimten waar niet voldoende luidsprekers op de juiste plaatsen zijn aangebracht om volledige dekking te leveren, zijn allerlei plekken te vinden waar het geluid te hard klinkt of juist te zacht; of plekken waar de bassen domineren en hoge tonen gedempt klinken, afhankelijk van het reflectievermogen van de ruimte. Geluiden onder de 200 hertz breiden zich nu eenmaal omnidirectioneel naar alle kanten uit, maar hoe hoger de frequentie, hoe gerichter het verspreidingspatroon wordt. Schuin onder een luidspreker worden hogere frequenties dus minder goed weergegeven dan lage frequenties, en dat vermindert de spraakverstaanbaarheid en de mate waarin kleine nuances hoorbaar zijn.

Wanneer een systeem betrouwbaar werkt, makkelijk te bedienen is en tijd bespaart, dan zullen uw werknemers het ook graag willen gebruiken. Wie heeft niet ooit meegemaakt dat bij aanvang van een videovergadering de verbinding maar niet tot stand wilde komen? Bij intern overleg leidt dat al tot frustraties en tijdverspilling; om maar te zwijgen van de indruk die zoiets op klanten maakt. Werknemers hebben behoefte aan systemen waar ze op kunnen vertrouwen. Wanneer ze geen contact kunnen krijgen met collega's of informatie missen, raken ze geïsoleerd en zijn ze niet langer in staat om hun werk nog goed te doen. En met een goed werkend systeem kunt u bijvoorbeeld ook flexwerken mogelijk maken en rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van uw werknemers. Dat verhoogt het gevoel van waardering en de loyaliteit van het personeel aan uw organisatie. Het verloop zal dan eveneens lager zijn, en dat is dus ook zakelijk gezien een goede zet.

Smartphone-apps voor videobellen en berichtenverkeer zullen in de zakelijke omgeving wel nooit helemaal verdwijnen, maar een krachtige, alomvattende unified communications-strategie biedt elke organisatie een aantal duidelijke voordelen, namelijk; behoud van optimale productiviteit en communicatie, een lager verloop onder werknemers, de mogelijkheid om flexibel en wendbaar te opereren in nieuwe omgevingen en om makkelijker in te spelen op externe ontwikkelingen. Werkers op afstand krijgen toegang tot dezelfde functionaliteiten als hun collega's op kantoor, zonder te hoeven reizen en, belangrijker nog, de continuïteit blijft gegarandeerd wanneer er zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die een ernstiger karakter hebben.

Ken de afmetingen van de ruimte

Luidsprekers in lage plafonds leveren minder dekking op oorhoogte, en dat creëert op zijn beurt weer variaties in het volume en in de verstaanbaarheid op bepaalde plaatsen. Gebruik in die gevallen een groter aantal kleinere luidsprekers om een goede dekking te realiseren. John legt uit dat hier een eenvoudige rekentool voor beschikbaar is: "EASE Address (http://address.afmg.eu/) is gratis software waarmee u de beste plaats voor uw luidsprekers bepaalt afhankelijk van de afmetingen van de ruimte, de hoogte van het plafond en het aantal stoelen om de tafel. Alle fabrikanten leveren informatie aan EASE over hun plafondluidsprekers. De software rekent uit welke dekking de luidsprekers leveren in twee dimensies, en laat zien op welke plekken het geluid hard en zacht klinkt in de ruimte.

Kies de juiste luidspreker

John vertelt ook dat het heel belangrijk is om het juiste type plafondluidspreker te kiezen, één die op zijn taak is berekend: "Veel goedkope plafondluidsprekers zijn bedoeld voor algemene oproepen in gangen en kantoorruimten, en niet voor een hoogwaardige weergave van spraak of muziek. Onlangs was ik nog in een chique directiekamer waar tot mijn schrik goedkope, open luidsprekers in het plafond waren geplaatst. Want eigenlijk moeten alle plafondluidsprekers volledig gesloten zijn en een brandbestendige behuizing hebben. Op die manier krijgen ook stof en vuil geen kans, klinkt het geluid veel beter, laten de luidsprekers het plafond niet trillen en blijft de brandwerendheid van het plafond intact.

"Een slechte luidsprekeropstelling kan bovendien effect hebben op de effectiviteit van de galmreductie en op het systeem van acoustic echo cancellation. Wanneer sommige microfoons recht onder een luidspreker staan en andere niet, werkt bij onvoldoende dekking de AEC niet goed omdat het niet kan bepalen welke geluiden er onderdrukt mogen worden. Dat versterkt bovendien het argument om hoogwaardige microfoons te gebruiken om de spraakverstaanbaarheid van videoconferentiegesprekken te verbeteren."

Shure UK

Shure UK

Sound Hub is a resource created by Shure UK to raise the profile of sound across all aspects of personal and professional life. Through the expertise and insights of Sound Hub's regular contributors, you will find helpful info, hints, and tips for better sound. Learn more at http://soundhub.audio.