De Global Presence Alliance (GPA) is een partnernetwerk van leveranciers van audio, video en geïntegreerde communicatie dat zich toelegt op het uitwisselen van beste handelwijzen, om klanten ongeacht hun locatie dezelfde ervaring te garanderen.

Als Accredited Vendor Partner draagt Shure actief bij aan het kader van expertise in de sector van de GPA, en steunt het de initiatieven van de Alliance voor het ontwikkelen van normen om betere goederen en diensten op de wereldmarkt te brengen.

Visit www.global-presence.org

Shure is al vier jaar achtereen (2016-2019) door de GPA geëerd als winnaar van de jaarlijkse Vendor Global Excellence Awards.

Voor dit programma worden meer dan veertig toonaangevende leveranciers van techniek op vijf categorieën beoordeeld: productinnovatie, technische ondersteuning, sales- en marketingprogramma‘s, commerciële flexibiliteit en inzet op het gebied van wereldwijde programma‘s voor toepassing en ondersteuning.

Shure wordt nog steeds erkend als een van de geprononceerde winnaars, omdat het excelleert op alle genoemde aandachtsgebieden.