Richtlijnen en aanbevelingen voor afstand houden in de klas

24-02-2022 Richtlijnen en aanbevelingen voor afstand houden in de klas

Het onderwijs, sociale evenementen, en vrijwel alles is in 2020 helemaal op zijn kop gezet. Lessen hebben online plaatsgevonden, seminars zijn gehouden met afstandsmaatregelen, en veel sociale evenementen zijn nu virtueel. Voor de onderwijssector is het onduidelijk hoe een en ander eruit gaat zien wanneer de leerlingen en het personeel in de herfst terugkomen op school.

Ongetwijfeld zullen er veel richtlijnen voor afstand houden en beperkende maatregelen zijn wanneer leerlingen en personeel zich weer op het schoolterrein begeven. Maar wat zijn nu precies die aanbevelingen en richtlijnen over wat men in de klas moet doen? Volgens informatie van het Centrum Infectieziektebestrijding, zijn er verschillende stappen die scholen in het hele land nemen om de veiligheid van hun studenten en personeelsleden tijdens de les te waarborgen.

 

Verscheidenheid aan onderwijsmodellen

Elke school heeft zijn eigen plan, dat kan variëren al naargelang de ernst van de omstandigheden en de gevallen in hun gebied. Veel scholen bieden momenteel een verscheidenheid aan onderwijsmodellen waaronder HyFlex en onderwijs op afstand om tegemoet te komen aan zowel de aanwezige leerlingen als die veraf. Bij het HyFlex-onderwijsmodel hebben de studenten de keuze om persoonlijk aan de les deel te nemen, online, of beide. Een andere optie is online afstandsonderwijs waarbij technologie, zoals videoconferenties, wordt gebruikt om studenten te onderwijzen die gescheiden zijn van hun docent. Scholen zullen ook roosters gaan spreiden en lestijden verlengen om de leslokaalruimte zo goed mogelijk te benutten, aangezien er lessen zijn die alleen maar face-to-face kunnen worden gegeven.

Het is echter onvermijdelijk dat wanneer mensen in de herfst terugkeren naar het schoolplein, we een stijging van de COVID-19-gevallen zullen zien. De verschillende onderwijsmodellen worden door het CIb ingedeeld op basis van verschillende risiconiveaus. Bij de laagste risicocategorie nemen docenten en leerlingen alleen deel aan virtuele leeropties, activiteiten en evenementen. In de middelrisicocategorie zijn er lessen, activiteiten en evenementen in kleine groepjes, waar deelnemers zich op anderhalve meter van elkaar bevinden, zoals bij hybride of HyFlex-lessen en gespreide roosters. In de hoogste risicocategorie tot slot zijn er lessen, activiteiten en evenementen met het volledige aantal leerlingen en zonder afstand. De leerlingen delen lesmateriaal of -benodigdheden en hebben zonder afstand contact met elkaar tussen de lessen in en tijdens activiteiten. Met deze keuze aan verschillende onderwijsmodellen, kunnen leerlingen en docenten zelf bepalen wanneer zij terugkomen in plaats van dat zij daartoe worden verzocht terwijl ze vinden dat het nog niet veilig is.

 

Een nieuwe klasindeling maken

Scholen die klassikaal onderwijs of vergaderingen bieden, wijzigen de indeling van het leslokaal zodat leerlingen en personeel tijdens de les voldoende afstand kunnen bewaren. Overtollig meubilair wordt weggehaald, stoelen die niet worden gebruikt, worden afgetapet, de klasaantallen worden beperkt en men probeert te voorkomen dat groepen leerlingen samenscholen. Een andere manier waarop scholen een extra voorzorgsmaatregel toevoegen is door looprichtingen aan te geven om contact met anderen te vermijden en door een duidelijk looppad tussen ruimtes te creëren. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van ideeën voor klasindelingen met behoud van afstand.

Ook worden tafels en stoelen opgesteld in U-vorm of in verspreide rijen om meer afstand te creëren. Scholen met een extra budget investeren in meubilair, tafels en beschermingsmateriaal dat flexibel en makkelijk te reinigen is, en dat kan worden aangepast om aan de steeds veranderende behoeften en vereisten van het lokaal tegemoet te komen. Met flexibel meubilair kunnen leerlingen nog altijd deelnemen aan projecten of discussies in kleine groepen door hun tafels of stoelen in een cirkel op te stellen.

 

Updaten van leslokaaltechnologie

Het updaten van de leslokaaltechnologie is essentieel voor een soepele terugkeer naar school van docenten en leerlingen die zowel fysiek aanwezig als op afstand zijn. Verouderde technologie zorgt voor frustratie bij docenten en belemmert hun capaciteit om op een efficiënte en spontane manier les te geven. Leslokalen worden uitgerust met technologie die de verschillende onderwijsvormen die scholen bieden, kan vergemakkelijken. Het is belangrijk om technologie te vinden die gemakkelijk te gebruiken is, want docenten hebben geen behoefte aan extra stress of ingewikkelde leslokaaltechnologie. Ook zijn scholen op zoek naar technologie die flexibel is en die aan hun steeds veranderende behoeften tegemoet kan blijven komen. Als u op zoek bent naar voorbeelden van klasindelingsontwerpen en een lijst van alle benodigdheden voor een leslokaal, neem dan een kijkje op deze blog waarop alles wat u moet weten over HyFlex-leslokalen staat. Het toont u alle hardware die nodig is om een ruimte klaar te maken als HyFlex- hybride of 1,5 meter leslokaal.

Als u op zoek bent naar inspiratie of ontwerpideeën over hoe scholen moderne technologie integreren voor degenen die onderwijs op afstand of HyFlex-onderwijs volgen, kijk dan op Stem referentieontwerpen. Er zijn verschillende ontwerpen om afstand te bewaren in een klasomgeving.

 

 

Download the Guide to Classroom Audio for Higher Education

 

 

Verhoogde schoonmaakmaatregelen

Scholen nemen extra conciërgepersoneel aan om de sanitaire maatregelen te verhogen. Leslokalen worden tussen de lessen in schoongeveegd en een keer per week grondig schoongemaakt om de verspreiding van ziektekiemen te verminderen, met name leslokalen met voorwerpen die worden gedeeld, zoals computerlokalen. Veel scholen voor hoger onderwijs stellen een rooster op voor het regelmatig schoonmaken en desinfecteren van oppervlakten die veel worden aangeraakt en voor open of gemeenschappelijke ruimtes als toiletten, drinkfonteinen, enz. en gemeenschappelijke ruimtes worden zoveel mogelijk beperkt.

 

Een oogje in het zeil houden

Tot slot houden het personeel en de leerlingen op het schoolterrein een oogje in het zeil en volgen absenteïsme onder personeelsleden en leerlingen. Scholen zijn waakzaam, want als iemand symptomen van COVID-19 vertoont, is het essentieel dat hij wordt getest en in quarantaine gaat om verspreiding onder een dichte schoolpopulatie te voorkomen. Ook zijn er cross-training-medewerkers voor het geval een docent ziek wordt en er ingevallen moet worden in een klas.

Dit zijn slechts enkele manieren waarop universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs hun schoolterreinen, personeel en studenten voorbereiden op een veilige en gezonde terugkeer naar school. Als u de volledige lijst met aanbevelingen van het CIb wilt zien voor instellingen voor hoger onderwijs, kunt u ze hier bekijken.

 

Wilt u meer weten over hoe uw leslokaal klaar te maken voor anderhalve-meteronderwijs?

Het is nu makkelijker dan ook om de juiste audio-oplossing te vinden voor de verschillende onderwijsvormen die aansluiten bij het anderhalve-meteronderwijs. Ontdek waarom universiteiten in het hele land Stem Audio kiezen om hun collegezalen klaar te maken voor het komende semester.

 

Meer informatie

  • Classroom
  • How Many Students Can Fit In A Classroom?
  • Room Capacity
  • U-Shaped Seating