Hybride onderwijs met maximale kwaliteit en flexibiliteit: Shure MXA910 plafond-arraymicrofoons bij de Northern Business School

Hybride onderwijs met maximale kwaliteit en flexibiliteit: Shure MXA910 plafond-arraymicrofoons bij de Northern Business School

Customer Profile

De Northern Business School (NBS) werd in 2007 op initiatief van bedrijven en bedrijfsverbanden uit de agglomeratie Hamburg opgericht als BV met gemeenschappelijk nut. Intussen staan bij de drie Hamburgse locaties van deze nationaal erkende hogeschool meer dan 1200 studenten geregistreerd. Kleine groepen, actueel onderwijs, een moderne leeromgeving en innovatief onderzoek zijn de pijlers waarop de NBS rust. Daarbij is uiteraard een uitmuntende technische uitrusting voor studenten en docenten inbegrepen. Als een van de eerste hogescholen in Duitsland reageerde de Northern Business School (NBS) in 2020 dan ook op de omstandigheden van de coronapandemie en rustte ze vrijwel alle collegezalen uit met mediatechniek voor hybride onderwijs.

Challenge

Het ultieme doel was om flexibel op de ontwikkelingen en beperkingen van de pandemie te kunnen reageren. Dit omvat zowel het volledige afstandsonderwijs per videoconferentie als een hybride model waarbij de studenten zowel ter plaatse als vanuit hun thuiskantoor aan de colleges en seminars deelnemen. De nieuwe technische uitrusting moest, ondanks de fysieke afstand, een zo natuurlijk mogelijke onderwijservaring mogelijk maken. Door de docenten werd de wens uitgesproken dat ze zich tijdens het college vrij in de ruimte konden blijven bewegen, tussen diverse media konden wisselen en in gelijke mate met studenten ter plaatse en thuis konden communiceren. 

Verder moest worden gegarandeerd dat de deelnemers thuis geen nadelen zouden ondervinden door akoestische en/of visuele beperkingen. Als doel werd geformuleerd dat de klankkwaliteit van hetzelfde, hoge niveau zou blijven, ongeacht of een docent aan het katheder spreekt, zich tijdens het college door de ruimte verplaatst, of er een cursist op de achterste rij aan het woord is. Bovendien moest het systeem snel te integreren, en door docenten en studenten eenvoudig te bedienen zijn.

Solution

Mediasystem GmbH was verantwoordelijk voor de planning en installatie van het nieuwe systeem van spraakoverdracht. Voor een onvervormde en nauwkeurige spraakoverdracht koos Mediasystem voor Shure MXA910 Microflex® Advance™ plafond-arraymicrofoons. Deze systemen dekken de hele collegezaal af en zorgen zowel voor de studenten thuis als voor de deelnemers ter plaatse voor een constant hoge geluidskwaliteit, onafhankelijk van de positie van de docent of de cursisten in de ruimte. Dankzij de Automatic Echo Cancelling (AEC) techniek worden zowel echo's in de ruimte als potentieel storende geluiden geëlimineerd.

Advantages

Het ultieme doel was om flexibel op de ontwikkelingen en beperkingen van de pandemie te kunnen reageren. Dit omvat zowel het volledige afstandsonderwijs per videoconferentie als een hybride model waarbij de studenten zowel ter plaatse als vanuit hun thuiskantoor aan de colleges en seminars deelnemen. De nieuwe technische uitrusting moest, ondanks de fysieke afstand, een zo natuurlijk mogelijke onderwijservaring mogelijk maken. Door de docenten werd de wens uitgesproken dat ze zich tijdens het college vrij in de ruimte konden blijven bewegen, tussen diverse media konden wisselen en in gelijke mate met studenten ter plaatse en thuis konden communiceren. 

Verder moest worden gegarandeerd dat de deelnemers thuis geen nadelen zouden ondervinden door akoestische en/of visuele beperkingen. Als doel werd geformuleerd dat de klankkwaliteit van hetzelfde, hoge niveau zou blijven, ongeacht of een docent aan het katheder spreekt, zich tijdens het college door de ruimte verplaatst, of er een cursist op de achterste rij aan het woord is. Bovendien moest het systeem snel te integreren, en door docenten en studenten eenvoudig te bedienen zijn.

  • northern-business-school-2
  • northern-business-school-3

Gear List

Model Number hoeveelheid Description
MXA910 MXA910 7 De Microflex® Advance™ MXA910 plafondarray-microfoon met IntelliMix.