UA802UA802 Cable coaxial
Cable coaxial de BNC a BNC, de 60 cm de longitud.

UA802

UA802 Cable coaxial
Cable coaxial de BNC a BNC, de 60 cm de longitud.